หน้า:จมห เจ้าพระยาภูธราภัยฯ ปราบฮ่อ - ๒๔๖๖.pdf/36

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๒๕

คนในกองสองคน เมืองสวรรคโลกสองคน คนเมืองหลวงพระบางสองคน รวมหกคน ถือหนังสือไปถึงกวานหลวงฮ่อ ข้อความตามซึ่งแจ้งแก่กวานล่ามนั้น กวานหลวงยึดผู้ถือหนังสือไว้ ภายหลังคนเมืองนครสวรรคโลก เมืองพิไชย หนีกลับมาได้ ราชการทั้งนี้พระยาพิไชยได้มีหนังสือบอกแลขอกองทัพช่วยใหม่ แต่พึ่งบอกไปจะยังมิถึง ฯพณฯ หัวเจ้าท่าน ที่สมุหนายก แม่ทัพใหญ่ ไม่ทราบการ ๆ จะทำแก่ฮ่อต่อไปมิใช่ง่าย ฮ่อชำนาญกลอุบายเคยรบรากล้าแขงจัดแต่งกองป้องกันล่อลวงยกแยกโอบอ้อมหน้าหลังให้เปนที่พว้าพวัง ทั้งรู้ท่าทางตำบลห้วยน้ำลำละหานเหมืองหนองในเขตรแขวงเมืองพวนเปนที่อาศรัย แต่กำลังกองทัพพระยาพิไชยแลพวกหัวเมืองจะทำการหาตลอดไม่ ได้ปฤกษาผู้ซึ่งมาอยู่ที่นี่ มีพระยาพิำชย พระยาสุโขทัย เปนต้น เห็นพร้อมยกให้ข้าพเจ้าเปนแม่ทัพบังคับการเด็ดขาดเต็มอำนาจแต่ผู้เดียว จึงได้ชำนะฮ่อต่อไป ข้าพเจ้าตอบว่า ฯพณฯ หัวเจ้าท่าน ที่สมุหนายก แม่ทัพใหญ่ ให้มาช่วยพระยาพิไชยจะให้เปนแม่ทัพยังขัดอยู่ ผู้ซึ่งจะเปนแม่ทัพจับศัตรูพินาศเกินเปนข้าทูลลอองธุลีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแลคู่พระบารมีสำหรับแผ่นดินนั้น ต้องรู้กิจราชการรอบคอบโดยระบอบเสนานุวัตร จัดการรบครบถ้วนถี่ มีอุบายเลศนัยใช้กลศึกลึกลับ เปนที่นับถือแห่งลูกทัพนายกองทั้งหลาย หมายมั่นว่า ไม่แพ้แน่แก่ใจ ใช้คนคาดคเนดูรู้ที่เสียที่ได้ ไม่ประมาทไม่ขลาดกล้า ทราบพิทยาอาคม