หน้า:ตำราไสยศาสตร์ (อนันต์ คุณานุรักษ์, ๒๕๐๘).pdf/24

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๑๗

ภาวนาก่อนจะนอนทุกคืนเป็นประจำ คุ้มกันภัยอันตราย อาวุธนานาไม่เข้าใกล้กายเลย มีที่ไประแวงภัยหรือจะไปผจญด้วยศัตรู ให้ลูบพาขึ้นจากปลายเท้าถึงกระหม่อม ๓ ที หรือจะพาขึ้นเป็นประจำทุกวันเวลาเช้าค่ำ ย่อมแคล้วคลาดจากสรรพอาวุธทุกประการ คุ้มกันได้ถึงคุณผีใช้คุณทะมบทั้งปวงได้แล ฯ

นะอัม ฯ อึดใจภาวนาแล้วหายใจไป ศัตรูไม่กล้าสู้กับเรา ฯ

อึอำ ฯ อึดใจภาวนาเมื่อเขาโกรธ ผู้นั้นยกมือทำร้ายเราไม่ขึ้น ฯ

อะอา ฯ อึดใจภาวนาเมื่อลอดประตูบ้านศัตรู ๆ ผู้นั้นลุกไม่ขึ้น ฯ

ชยาสนากตา พุทธา เชตวา มารัง สวาหนัง จตุสัจจาสภัง รสัง เยปีวีสุ นราสภา ตัณหังกราทโน พุทธา อัฏฐวีสติ นายะตา สัพเพ ปติฏฐิตา มัยหัง มัทลเก เต มุนิส สราสีเส ปติฏฐิโต มัยหัง พุทโธ ธัมโม ทวิโรจเน สังโฆ ปติฏฐิโต มัยหัง อุเร สัพพคุณากโรหทเย อนุรุทโธ จ สาริปุตโต จ ทักขิเณโกณฑัณโญ ปิฏิฐิภาคัสสมิง โมคคัลนาโน จ วามเก ทักขิเณ สวเณ มัยหัง อาสุง อานันทราหุโล กัสสโป จ มหานาโม อุภาสุ จ วาสโสตเก เกเสนเต ปิฏฐิภาคัสสมิง สุริโย ว ปภังกโร นิศีลโน ศิริสัมปันโน โสภีโต มุนิปุงคโว กุมารกัสสโป เถโร มเหษีจิตวาทโก โส มัยหัง วทเน นิจจัง ปติฏฐาสิ คุณากโร อังคุลิมาโล จ อุปาลินันทสีวลี เถราปัญ จ อิเม ชาตานลาเต ติลกา มม เส สาลิติ มหาเถรา ชิตา จ ชินสาวกา เอเตสีติ มหาเถรา ชิตวันโต ชิโนรสา ชลันตา ศีลเตเชน อังคมังเคสุ สัณฐิตารตนัง ปรุโต อาสิ ทักขิเณ เมตตสุตตกัง ธชัคคัง ปัจฉโต อาสิวาเม อังคุลิมาลกัง ขันธโม รปริตตัญ จ อาฏานาฏายะ สุตตะกัง อากาเส ฉทนังอาสิ เสสา ปาการสัณฐิตา วาตะ ปิตตาทิสัญชาตา ทาหิ รัชฌัตตุปัทวา อเสสา วินยังยันตุ อนันตชินเตชสาวสโต เม สกิจเจน สทา สัมพุทธปัญชเร ชิณปัญชรมัชฌัมหิ วิหรันตัง มหีตเล สทาปาเลนตุ มังสัพเพเต