หน้า:ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๕๒) - ๒๔๘๒.pdf/4

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
อนุสรคำนึง

คุณนายเชย วิฏฐารวินิจฉัย เป็นผู้เคารพนับถือของข้าพเจ้า ได้ถึงมรณกรรมโดยกะทันหันในวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๒ มิได้ล้มเจ็บให้เป็นที่ยากลำบากแก่ผู้รักษาพยาบาลอย่างใดเลย นับว่า ได้ไปโดยดี ฝากความอาลัยไว้แก่บุตร์หลานญาติมิตร์เป็นอันมาก ในวาระที่พระยา แลคุณหญิงอรรถศาสตร์โสภณ บุตรี ประกอบการกุศลปัญญาสมวารอุทิศแก่ท่านผู้ล่วงลับเป็นการสนองคุณคราวนี้ ข้าพเจ้าใคร่ที่จะสร้างสิ่งที่ระลึกไว้แก่ท่านผู้ล่วงลับไปแล้ว จึงได้พิมพ์จดหมายเหตุเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคต อันเป็นเรื่องเกี่ยวด้วยมรณานุสตินี้ เป็นของชำร่วยแก่ท่านผู้มาในงาน ขออานิสงส์อันนี้จงมีแก่คุณนายเชย วิฏฐานวินิจฉัย สำเร็จผลตามความมโนรถปรารถนาเทอญ

  • ลายมือชื่อของพระโสภณอักษรกิจ (เล็ก สมิตะสิริ)
  • ๘ พฤศจิกายน ๒๔๘๒