หน้า:ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๘) - ๒๔๖๐.pdf/128

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๑๑๕

๑๔ กรมหลวงเทพพลภักดิ์

๑๕ กรมหมื่นมาตยาพิทักษ์

๑๖ กรมหมื่นอับศรสุดาเทพ

ในรัชกาลที่ ๔

๑๗ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

๑๘ สมเด็จพระนางเธอ พระองค์เจ้าโสมนัศ

๑๙ กรมสมเด็จพระปรมานุชิต

๒๐ กรมพระพิพิธโภคภูเบนทร เมื่อชัก

๒๑ กรมสมเด็จพระเดชาดิศร

๒๒ กรมหลวงมหิศวรินทรฯ เมื่อชัก

๒๓ พระนางเธอ พระองค์เจ้ารำเพอย

๒๔ กรมหมื่นวิศณุนารถนิภาธร

(จดหมายห้องพระอาลักษณหมดเท่านี้ ต่อนี้กรมพระสมมตอมรพันธุ์ทรงจด)

ต่อจากบาญชีนี้ที่ทราบ

กรมพระพิทักษ์เทเวศร์ ทราบว่า ไม่ได้เปลี่ยนลองสี่เหลี่ยม ทรงพระโกษฐมณฑปตลอดงาน

๒๕ พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว

๒๖ กรมหมื่นมเหศวรศิววิลาศ