หน้า:รายงานการประชุม สผ (๒๔๗๕-๑๑-๑๖).pdf/7

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๓๕๐

เจ้าหน้าที่ต่าง ๆ ในกรมตำรวจไปหารือด้วยแล้ว และตกลงที่จะวางโครงการณ์ตามแบบนี้ ในขณะที่วางโครงการณ์นี้ ได้ทำการโดยละเอียดละออ แต่ปรากฏว่า ทางฝ่ายตำรวจในขณะนั้นไม่มีคนใดทำการงานอย่างจริงจังโดยเกรงว่าจะถูกออก ถ้าหากว่ามัวชักช้าอยู่ งานในแผนกนั้นอาจจะชะงักได้ ฉะนั้น จึ่งเสนอว่า ควรจะรีบประกาศโครงการณ์นี้โดยเร็ว และจัดการต่อไปตามที่ได้ตกลงกันแล้ว มิฉะนั้น เกรงว่าจะเสียราชการได้

ประธานสภาฯ กล่าวว่า เท่าที่ได้ฟังอภิปรายมาแล้ว มีความเห็นแตกต่างเป็นสองอย่าง คือว่า หลวงแสงฯ เสนอว่า ประกาศโครงการณ์นี้มีข้อความสั้นเกินไป สมควรจะขยายออกให้กว้าง ทางฝ่ายพระยามานวราชฯ ซึ่งมีพระยาพหลฯ รับรอง เห็นว่า ควรจะให้คงไว้สั้น ๆ ตามเดิม เพราะฉะนั้น จึ่งขอถามความเห็นของที่ประชุมว่า จะคงให้สั้นดั่งนี้ หรือต้องเขียนใหม่ สมาชกส่วนมากเห็นชอบตามพระยามานวราชฯ เป็นอันว่า ที่ประชุมตกลงให้ใช้ความเดิม ไม่ต้องขยายออกไปอีก

พระยานิติศาสตร์ไพศาลย์กล่าวว่า ในส่วนที่สี่ เรื่อง ตำรวจสันติบาลก์ ว่า มีหน้าที่สืบสวน และเป็นกำลังช่วยเหลือตำรวจท้องที่ในกรุงเทพฯ และหัวเมือง ครั้นไปดูในส่วนที่สอง เรื่อง ตำรวจนครบาล มีหน้าที่รักษาการณ์ในมณฑลกรุงเทพฯ กับส่วนที่สาม เรื่อง ตำรวจภูธร มีหน้าที่รักษาการณ์ในมณฑลอื่นนอกจากกรุงเทพฯ รู้แล้วสึกว่า หน้าที่ยังแตกต่างลักลั่นกันอยู่ ถ้าหากว่าเกี่ยวกับศาลแล้ว จะ