หน้า:วรรณกรรมต่างเรื่อง - ๒๕๐๕.pdf/54

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๔๙
 ร่าย
  จำจะยกโยธาคลาไคล ตามองค์พระอภัยเชษฐา
ว่าพลางนางแปลงกายา เป็นองค์สุดาเยาวมาลย์
รี้พลให้กลายเป็นโยธา ไอยราแปลงเป็นคชสาร
พาชีแปลงเป็นอาชาชาญ พระพรหมานแปลงเป็นท้าวธาดา
ไกรสรให้แปลงเป็นสิงหราช สกุณชาติให้แปลงเป็นปักษา
พระราเมศแปลงเพศเป็นรามา พยัคฆาแปลงเป็นพยัคฆี
พระยาครุฑแปลงเป็นสุบรรณจร วานรแปลงเป็นกระบี่ศรี
นาคาเป็นพระยาวาสุกรี โกสีย์แปลงเป็นท้าวหัสนัย
พระสุริยันนั้นเป็นทินกร ศศิธรเป็นดวงแขไข
เจ้าพลายงามแปลงนามเป็นหมื่นไวย ชาละวันนั้นให้เป็นกุมภา
เทเวศรแปลงเพศเป็นเทวา กินราแปลงเป็นกินรี
พระยาหงศ์แปลงองค์เป็นเหมราช พระดาบสแปลงชาติเป็นฤๅษี
โคกลายกายาเป็นคาวี มฤคีแปลงเป็นมฤคา
มยุเรศกลายเพศเป็นยูงพลัน ทศกรรฐ์นั้นแปลงเป็นยักษา
อุณากรรณนั้นเป็นบุษบา ปันหยีแปลงกายาเป็นอายัน
ขุนแผนแผงแปลงกายเป็นพลายแก้ว สียะตราเพริศแพร้วเป็นหย้าหรัน
คนธรรพให้แปลงเป็นคนธรรพ์ นางพิมกลายกายพลันเป็นวันทอง
ต่างตนสำแดงแผลงฤทธิ์ ทศทิศไหวจบสยบสยอง
โยธาเหลือหลายก่ายกอง คับคั่งทั้งท้องสนามใน
ฯ ๒๐ คำ ฯ
  เมื่อนั้น พระสุธนรัศมีศรีใส
พร้อมพวกพหลพลไกร ภูวไนยเสด็จจรลี
(๗)