หน้า:เรื่องของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี - ๒๔๘๗.pdf/25

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
12

กันดารเกลือเหลือที่จะพรรนนา ครั้งนั้น พระยาวชิระปราการสินได้จ่ายสเบียงอาหารแจกไพร่พลแล้วบำรุงไพร่พลสมบูรน์ แล้วได้ยกทัพฝ่ากองทัพพม่าไปทางทิสตะวันออกไปตั้งชุมนุมหยู่ที่เมืองชลบุรีชายทเล เกลี้ยกล่อมได้ไพร่พลมาก แล้วจึ่งยกทัพมาปราบปรามพม่าที่หยู่รักสากรุงเก่านั้น ค่าพม่านายทัพตายไพร่ราบคาบแล้วปราบปรามปัจจามิตรทุกทิสานุทิสราบคาบเปนปรกติไม่มีเสี้ยนหนามแผ่นดินเรียบร้อยปราสจากโจรผู้ร้ายสิ้นแล้ว ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินได้พึ่งพระบรมโพธิสมภารเปนผาสุกสวัสดิภาพทั่วทั้งพระราชอานาจักรแว่นแคว้นแผ่นดินสยามเปนสุขทั่วกัน แล้วมหาชนทั้งหลายจึ่งนับถือนิยมยกย่องพระยาวชิระปราการสินขึ้นเปนพระเจ้าแผ่นดินสยาม จึ่งได้ส้างเมืองธนบุรีสรีอยุธยามหานครราชธานี ครั้นพระเจ้ากรุงธนบุรีได้รับครองสิริราชสมบัติเปนพระเจ้าแผ่นดินสยามไนเมื่อจุลสักราช 1130 ปีขาน สัมริทธิสก ขนะครองราชสมบัตินั้น พระชนมายุได้ 34 พรรสา ครองราชสมบัติได้ 14 พรรสา ก็สวรรคตไนจุลสักราช 1144 ปีขาน จัตวาสก สิริพระชนมายุได้ 48 พรรสา พระองค์ประสูติไนจุลสักราช 1096 ปีขาน ฉสก ฯ ครั้งแผ่น