อธิบายเครื่องบูชา (2471)/รูป

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
รูปที่ ๑
Athibai Krueangbucha (1928, p 19).jpg
เครื่องนมัสการทองทิศของหลวง

รูปที่ ๒
Athibai Krueangbucha (1928, p 20).jpg
เครื่องทองห้าของหลวง

รูปที่ ๓
Athibai Krueangbucha (1928, p 21).jpg
เครื่องทองน้อย

รูปที่ ๔ รูปที่ ๕
Athibai Krueangbucha (1928, p 22).jpg
กระบะเครื่องนมัสการกระบะถมของหลวง กระบะเครื่องห้า

รูปที่ ๗ รูปที่ ๖
Athibai Krueangbucha (1928, p 23).jpg
กระบะเครื่องบูชาไม่มีเชิง เครื่องบูชาวิปัสสนา

รูปที่ ๘
Athibai Krueangbucha (1928, p 24).jpg
ขวดจีนเขียนลายฮ่อ

รูปที่ ๙
Athibai Krueangbucha (1928, p 25).jpg
ลายฮ่อเขียนผนังพระอุโบสถวัดราชโอรส

รูปที่ ๑๐
Athibai Krueangbucha (1928, p 26).jpg
ม้าหมู่ใหญ่ในพระอุโบสถวัดพระเชตุพน

รูปที่ ๑๑
Athibai Krueangbucha (1928, p 27).jpg
โต๊ะเครื่องบูชาตามแบบจีน

รูปที่ ๑๒
Athibai Krueangbucha (1928, p 28).jpg
โต๊ะกิมตึ๋ง

รูปที่ ๑๓
Athibai Krueangbucha (1928, p 29).jpg
โต๊ะเครื่องบูชาอย่างใหญ่แบบหลวงในรัชกาลที่ ๕

รูปที่ ๑๔
Athibai Krueangbucha (1928, p 30).jpg
ชิ้นที่ต้องมีเปนหลักโต๊ะ