โคลงยอพระเกียรดิพระเจ้ากรุงธนบุรี/คำอธิบาย

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คำอธิบาย

โคลงยอพระเกียรดิพระเจ้ากรุงธนบุรีเรื่องนี้ ปรากฎว่า นายสวนมหาดเล็กเปนผู้แต่ง สังเกตตามสำนวน เข้าใจว่า แต่งถวาย เปนหนังสือที่นับถือกันมาว่า แต่งดี ยกย่องว่า เปนโคลงตำราเรื่อง ๑ ครั้นมาถึงรัชกาลที่ ๕ พระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชนิพนธ์หนังสือเรื่องพระราชวิจารณ์ ทรงค้นหนังสือเก่าสอบเรื่องพงศาวดารครั้งกรุงธนบุรี ได้ข้อสำคัญในโคลงยอพระเกียรดิของนายสวนเรื่องนี้หลายเรื่อง ดูเหมือนได้ทรงอ้างไว้ในหนังสือพระราชวิจารณ์ ทรงสรรเสริญโคลงเรื่องนี้ว่า มีประโยชน์ในทางความรู้โบราณคดีด้วย เพราะฉนั้น จึงเห็นว่า ควรจะพิมพ์รักษาไว้มิให้สูญเสีย