ไฟล์:คำสั่งของนายกรัฐมนตรี (๒๕๐๒-๐๗-๐๖).pdf

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ลิงก์ไปยังหน้าดัชนี
ไปหน้า


ไฟล์ต้นฉบับ(1,248 × 1,753 พิกเซล, ขนาดไฟล์: 82 กิโลไบต์, ประเภท MIME: application/pdf, 2 หน้า)

ไฟล์นี้มาจาก Wikimedia Commons และอาจมีใช้ในโครงการอื่น คำอธิบายในหน้าคำอธิบายไฟล์แสดงไว้ด้านล่างนี้

ความย่อ

s:th:คำสั่งนายกรัฐมนตรี ให้ประหารชีวิตนายศุภชัย ศรีสติ
ผู้สร้างสรรค์
Government of Thailand
ชื่อเรื่อง
English: Order of the Prime Minister dated 6 July 1959 commanding that Nai Supphachai Sisati be put to death
ไทย: คำสั่งนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๐๒ ให้ประหารชีวิตนายศุภชัย ศรีสติ
ผู้พิมพ์โฆษณา
English: Constitution Drafting Assembly of Thailand
ไทย: สภาร่างรัฐธรรมนูญ
คำอธิบาย
English: An order dated 6 July 1959 of the prime minister of Thailand, Field Marshal Sarit Thanarat, directing that Nai Supphachai Sisati (นายศุภชัย ศรีสติ) be put to death as quickly as possible and without trial, on charges of communism and subversion of monarchy. The order was issued by virtue of the extrajudicial power under section 17 of the Charter for Administration of the Kingdom 1959 (ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๐๒), an interim constitution of Thailand.
ภาษา ไทย
เผยแพร่ครั้งแรก พ.ศ. 2502
publication_date QS:P577,+1959-00-00T00:00:00Z/9
สถานที่จัดพิมพ์ Bangkok
แหล่งที่มา
ไทย: Constitution Drafting Assembly. (1959). Minutes of the meeting of the Constitution Drafting Assembly No. 26 Thursday 9 July 2502 Buddhist Era (1959 Common Era). Constitution Drafting Assembly: Ananta Samakhom Throne Hall. (In Thai).
ไทย: สภาร่างรัฐธรรมนูญ. (๒๕๐๒). รายงานการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๒๖ วันพฤหัสบดีที่ ๙ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๐๒. สภาร่างรัฐธรรมนูญ: พระที่นั่งอนันตสมาคม.

การอนุญาตใช้สิทธิ

งานอันไม่มีลิขสิทธิ์
ภาพหรือสื่อนี้เป็นงานอันไม่มีลิขสิทธิ์ ตามมาตรา ๗ แห่ง พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ เนื่องจากภาพหรือสื่อนี้ เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของงานดังต่อไปนี้:

(๑) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่างๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสารอันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ

(๒) รัฐธรรมนูญและกฎหมาย
(๓) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(๔) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ

(๕) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (๑) ถึง (๔) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่นจัดทำขึ้น
สำหรับผู้อัปโหลดสื่อหรือภาพ: โปรดระบุรายละเอียด และที่มาของภาพหรือสื่อให้ละเอียดและชัดเจน

English | македонски | ไทย | 中文(中国大陆)‎ | +/−

พระราชลัญจกรพระครุฑพ่าห์ ตราแผ่นดินของประเทศไทย

ธงชาติไทย

ประวัติไฟล์

คลิกวันที่/เวลาเพื่อดูไฟล์ที่ปรากฏในขณะนั้น

วันที่/เวลารูปย่อขนาดผู้ใช้ความเห็น
ปัจจุบัน23:19, 31 พฤษภาคม 2563รูปย่อสำหรับรุ่นเมื่อ 23:19, 31 พฤษภาคม 2563หน้า 1,248 × 1,753, 2(82 กิโลไบต์)BitterschokoUploaded a work by Government of Thailand from {{th|1=Constitution Drafting Assembly. (1959). [http://dl.parliament.go.th/bitstream/handle/lirt/63579/26_25020709_wb.pdf ''Minutes of the meeting of the Constitution Drafting Assembly No. 26 Thursday 9 July 2502 Buddhist Era (1959 Common Era)'']. Constitution Drafting Assembly: Ananta Samakhom Throne Hall. (In Thai).}} {{th|1=สภาร่างรัฐธรรมนูญ. (๒๕๐๒). [http://dl.parliament.go.th/bitstream/handle/lirt/63579/26_25020709_wb.pdf ''รายงานการประชุมสภ...

ข้อมูลอภิพันธุ์