ขุนช้างขุนแผน/สารบาญ

จาก วิกิซอร์ซ

สารบาญเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ

เนื้อหา

ตำนานเสภา[แก้ไข]

ไกคงงงไกไอคันไกววยไอวาสุ เลิดจันทร์ยา กับตาไมท์ไมตรีภพตาเค่มภพตาเนภพพ่อไอเหี้ยเนเป็นประจำ

ว่าด้วยชำระหนังสือเสภา[แก้ไข]

ตอนที่ ๑ กำเนิดขุนช้างขุนแผน[แก้ไข]

 • ยอพระเกียรติสมเด็จพระพันวษา ๑
 • กล่าวถึงขุนไกรพลพ่ายกับนางทองประศรี ขุนศรีวิชัยกับนางเทพทอง พันศรโยธากับนางศรีประจัน ๑
 • นางเทพทอง นางทองประศรี นางศรีประจันตั้งครรภ์ ๒
 • เกิดขุนช้าง พลายแก้ว และนางพิม ๖
 • ขุนช้าง พลายแก้ว นางพิมเมื่อเป็นเด็ก ๙
 • ขุนศรีวิชัยถวายตัวขุนช้าง ๑๔

ตอนที่ ๒ เรื่องพ่อขุนช้างขุนแผน[แก้ไข]

 • สมเด็จพระพันวษาจะเสด็จสุพรรณ ๑๖
 • ขุนศรีวิชัยรับสั่งไปบอกขุนไกร ๑๗
 • ขุนไกรไปเตรียมรับเสด็จ ๑๙
 • สมเด็จพระพันวษาเสด็จจากกรุงฯ ๒๒
 • สมเด็จพระพันวษาประพาสป่า ๒๒
 • หลวงฤทธานนท์ทำค่ายจับกระบือ ๒๔
 • ขุนไกรต้อนกระบือ ๒๕
 • ขุนไกรทำฝูงกระบือแตก ๒๖
 • สมเด็จพระพันวษาให้ประหารชีวิตขุนไกร ๒๖
 • หลวงฤทธานนท์ให้บอกข่าวนางทองประศรี ๒๘
 • สมเด็จพระพันวษาเสด็จกลับ ๒๙
 • นางทองประศรีรู้ข่าวขุนไกรตาย ๒๙
 • กรมการล้อมบ้านขุนไกร ๓๐
 • นางทองประศรีพาพลายแก้วหนี ๓๑
 • กรมการริบสมบัติขุนไกร ๓๒
 • นางทองประศรีพาพลายแก้วไปอยู่เมืองกาญจน์บุรี ๓๕
 • นายจันศรคุมโจรปล้นบ้านขุนศรีวิชัย ๓๗
 • พวกโจรฆ่าขุนศรีวิชัย ๔๑
 • พันศรโยธาตาย ๔๒
 • ทำศพขุนศรีวิชัยกับพันศรโยธา ๔๓

ตอนที่ ๓ พลายแก้วบวชเณร[แก้ไข]

 • ทองประศรีบวชพลายแก้วที่วัดส้มใหญ่ ๔๗
 • เณรแก้วมาอยู่วัดป่าเลไลยก์เมืองสุพรรณบุรี ๕๐
 • เรื่องเมียคนแรกของขุนช้าง ๕๑
 • นางพิมพบกับเณรแก้ว ๕๓
 • มีเทศน์มหาชาติวัดป่าเลไลยก์ ๕๔
 • ขุนช้างไปฟังเทศน์ ๕๗
 • นางพิมไปฟังเทศน์ ๖๐
 • เณรแก้วเทศน์มัทรี ๖๑
 • นางพิมเปลื้องผ้าห่มบูชากัณฑ์เทศน์ ๖๒
 • ขุนช้างเปลื้องผ้าบูชาเคียงข้างนางพิม ๖๒
 • เณรแก้วครวญถึงนางพิม ๖๓
 • นางพิมฝัน ๖๔
 • ขุนช้างครวญถึงนางพิม ๖๕

ตอนที่ ๔ พลายแก้วเป็นชู้กับนางพิม[แก้ไข]

 • เณรแก้วไปบิณฑบาตบ้านนางพิม ๖๘
 • เณรแก้ววานนางสายทองเป็นสื่อ ๖๘
 • นางสายทองเกลี้ยกล่อมนางพิม ๗๑
 • นางพิมปลงใจ ๗๗
 • นางพิมใส่บาตรเณรแก้ว ๘๒
 • นางพิมออกไปไร่ฝ้าย ๘๓
 • พลายแก้วพูดกับนางพิมที่ไร่ฝ้าย ๘๔
 • นางพิมกลับบ้าน ๙๒
 • พลายแก้วขึ้นหานางพิม ๙๖
 • พลายแก้วกลับไปบวชเณร ๑๐๐

ตอนที่ ๕ ขุนช้างขอนางพิม[แก้ไข]

 • ขุนช้างคลั่งถึงนางพิม ๑๐๑
 • ขุนช้างวอนแม่ให้ขอนางพิม ๑๐๓
 • นางเทพทองไม่ยอมขอนางพิม ๑๐๕
 • ขุนช้างลอบไปดูนางพิมเล่นน้ำ ๑๐๗
 • ขุนช้างเกี้ยวนางพิม ๑๐๘
 • ขุนช้างไปหานางศรีประจัน ๑๐๙
 • นางพิมครวญถึงเณรแก้ว ๑๑๒
 • นางสายทองออกไปตามเณรแก้ว ๑๑๕
 • เณรแก้วเกี้ยวนางสายทอง ๑๑๗
 • สมภารไล่ตีเณรแก้วกับนางสายทอง ๑๑๘
 • นางสายทองกลับบ้าน ๑๑๙
 • เณรแก้วไปอยู่วัดแค ๑๒๐

ตอนที่ ๖ พลายแก้วเข้าห้องนางสายทอง[แก้ไข]

 • ขุนช้างไปบอกนางศรีประจันว่าจะขอนางพิม ๑๒๔
 • นางพิมด่าขุนช้าง ๑๒๕
 • นางศรีประจันตีนางพิม ๑๒๕
 • นางพิมออกไปตามเณรแก้ว ๑๒๖
 • เณรแก้วปลอบนางพิม ๑๒๘
 • เณรแก้วสึก ๑๓๑
 • พลายแก้วตั้งพิธีเรียกปีศาจ ๑๓๒
 • นางสายทองรับพลายแก้วขึ้นเรือนนางพิม ๑๓๔
 • พลายแก้วเข้าห้องนางพิม ๑๓๔
 • พลายแก้วอุบายถามถึงนางสายทอง ๑๓๘
 • พลายแก้วเข้าห้องนางสายทอง ๑๓๙
 • นางพิมตามพบพลายแก้วที่ห้องนางสายทอง ๑๔๓
 • นางพิมทะเลาะกับนางสายทอง ๑๔๓
 • พลายแก้วง้อนางพิม ๑๔๖
 • พลายแก้วลานางพิมไปหาแม่ ๑๔๘

ตอนที่ ๗ พลายแก้วแต่งงานกับนางพิม[แก้ไข]

 • พลายแก้วไปถึงเมืองกาญจน์บุรี ๑๕๐
 • พลายแก้ววอนนางทองประศรีให้ขอนางพิม ๑๕๐
 • นางทองประศรีมาเมืองสุพรรณ ๑๕๓
 • พลายแก้วขึ้นหานางพิม ๑๕๔
 • นางทองประศรีขอนางพิม ๑๕๗
 • นางศรีประจันเตรียมแต่งงานนางพิม ๑๕๙
 • พลายแก้วปลูกหอ ๑๖๐
 • ขันหมากพลายแก้ว ๑๖๐
 • พลายแก้ววานขุนช้างเป็นเพื่อนบ่าว ๑๖๑
 • แต่งงานพลายแก้วกับนางพิม ๑๖๒
 • นางศรีประจันส่งตัวนางพิม ๑๖๔

ตอนที่ ๘ พลายแก้วถูกเกณฑ์ทัพ[แก้ไข]

 • เจ้าเชียงใหม่รู้ว่าเมืองเชียงทองมายอมขึ้นกรุงศรีอยุธยา ๑๖๘
 • เจ้าเชียงใหม่ให้กองทัพมาตีเมืองเชียงทอง ๑๖๘
 • พระยาเชียงทองยอมอ่อนน้อมต่อเชียงใหม่ ๑๗๐
 • เมืองเถิน, ระแหง, กำแพงเพชร บอกข่าวมากรุงฯ ๑๗๐
 • สมเด็จพระพันวษาหาตัวผู้อาสาศึก ๑๗๔
 • ขุนช้างทูลว่าพลายแก้วอยู่เมืองสุพรรณ ๑๗๕
 • สมเด็จพระพันวษาให้ขุนช้างนำตำรวจไปตามพลายแก้ว ๑๗๕
 • ขุนช้างนำตำรวจไปถึงบ้านนางศรีประจัน ๑๗๕
 • พลายแก้วเลี้ยงตำรวจกับขุนช้าง ๑๗๗
 • พลายแก้วเข้าเฝ้า ๑๗๙
 • พลายแก้วอาสาไปทัพ ๑๘๐
 • เกณฑ์กองทัพให้พลายแก้ว ๑๘๐
 • พลายแก้วสั่งหอ ๑๘๑
 • พลายแก้วฝากนางพิมกับนางศรีประจัน ๑๘๖
 • นางศรีประจันเตรียมเสบียงให้พลายแก้ว ๑๘๗
 • นางทองประศรีพานางพิมไปส่งกองทัพ ๑๙๐

ตอนที่ ๙ พลายแก้วยกทัพ[แก้ไข]

 • พลายแก้วเข้ามาทูลลา ๑๙๒
 • พลายแก้วยกออกจากกรุง ๑๙๒
 • นางทองประศรี พลายแก้ว นางพิม ปลกโพธิ์สามต้น ๑๙๕
 • พลายแก้วยกทัพ ๑๙๖
 • พลายแก้วถึงเมืองเชียงทอง ๑๙๙
 • พระยาเชียงทองให้พระสังฆราชออกมาหาพลายแก้ว ๑๙๙
 • แม่ทัพเชียงใหม่เตรียมรบไทย ๒๐๑
 • กองทัพพลายแก้วกับพระยาเชียงทองรบพวกเชียงใหม่ ๒๐๓
 • กองทัพเชียงใหม่แตก ๒๐๗

ตอนที่ ๑๐ พลายแก้วได้นางลาวทอง[แก้ไข]

 • แสนคำแมนกับนางศรีเงินยวงปรึกษากันจะยกนางลาวทองให้พลายแก้ว ๒๐๙
 • นางลาวทองครวญ ๒๑๑
 • แสนคำแมนกับนางศรีเงินยวงพานางลาวทองไปให้พลายแก้ว ๒๑๔
 • พลายแก้วปราศรัยนางลาวทอง ๒๑๘
 • พลายแก้วได้นางลาวทอง ๒๒๓
 • นางลาวทองปักม่าน ๒๒๕
 • นางลาวทองพาพลายแก้วไปวัดเจคีย์หลวง ๒๒๘

ตอนที่ ๑๑ นางพิมเปลี่ยนชื่อวันทอง[แก้ไข]

 • ขุนช้างลวงว่าพลายแก้วตาย ๒๓๐
 • นางพิมเจ็บ ๒๓๐
 • ขรัวตาจูให้นางพิมเปลี่ยนชื่อนางวันทอง ๒๓๒
 • ขุนช้างลวงนางศรีประจันว่าพลายแก้วตาย ๒๓๕
 • ยายกลอย ยายสา ขอนางวันทองให้ขุนช้าง ๒๓๗
 • นางวันทองครวญ ๒๔๐
 • นางวันทองไปให้ขรัวตาจูทาย ๒๔๒
 • นางวันทองวิวาทกับแม่ด้วยจะไปดูต้นโพธิ์ ๒๔๔
 • ขุนช้างลอบทำร้ายต้นโพธิ์ ๒๔๖
 • นางศรีประจันพานางวันทองไปดูต้นโพธิ์ ๒๔๗
 • นางวันทองเห็นต้นโพธิ์เฉา ๒๔๗
 • นางศรีประจันพานางวันทองกลับมาบ้าน ๒๔๐
 • นางวันทองนางเอาของพลายแก้วไปถวายวัด ๒๕๒

ตอนที่ ๑๒ นางศรีประจันยกนางวันทองให้ขุนช้าง[แก้ไข]

 • ขุนช้างรื้อหอพลายแก้ว ๒๕๖
 • นางทองประศรีมาเยี่ยมนางวันทอง ๒๕๗
 • นางทองประศรีบอกกล่าวพันโชติ ๒๖๐
 • ขุนช้างปลูกหอ ๒๖๑
 • นางทองศรีประจันนิมนต์พระ ๒๖๒
 • แต่งงานขุนช้างกับนางวันทอง ๒๖๕
 • ขุนช้างเฝ้าหอ ๒๖๖

ตอนที่ ๑๓ พลายแก้วได้เป็นขุนแผนขุนช้างได้นางวันทอง[แก้ไข]

 • พลายแก้วยกทัพกลับ ๒๖๙
 • พลายแก้วชมดงกับนางลาวทอง ๒๗๑
 • พลายแก้วเข้าเฝ้า ๒๗๒
 • พลายแก้วได้เป็นขุนแผน ๒๗๓
 • ขุนแผนกลับบ้าน ๒๗๓
 • นางวันทองบอกความขุนแผน ๒๗๔
 • ขุนแผนสั่งให้ล้อมเรือนจะฆ่าขุนช้าง ๒๗๗
 • นางลาวทองห้ามขุนแผน ๒๗๗
 • นางวันทองทะเลาะกับนางลาวทอง ๒๗๗
 • นางวันทองเรียกคนจะตบนางลาวทอง ๒๘๑
 • ขุนแผนห้าม นางวันทองตัดขุนแผน ๒๘๓
 • ขุนแผนวิวาทกับนางวันทอง ๒๘๓
 • นางวันทองจะผูกคอตาย ๒๘๕
 • ขุนแผนทิ้งนางวันทองไปกาญจน์บุรี ๒๘๕
 • นางศรีประจันส่งตัวนางวันทองให้ขุนช้าง ๒๘๙
 • ขุนช้างได้นางวันทองเป็นเมีย ๒๙๐

ตอนที่ ๑๔ ขุนแผนบอกกล่าว[แก้ไข]

 • ขุนแผนคิดถึงนางวันทอง ๒๙๒
 • ขุนแผนมาเมืองสุพรรณ ๒๙๓
 • ขุนแผนสะกดขึ้นหอขุนช้าง ๒๙๔
 • ขุนแผนมัดขุนช้างกับนางวันทอง ๒๙๕
 • ขุนแผนตัดพ้อนางสายทอง ๒๙๗
 • นางศรีประจันตกใจกลัวขุนแผน ๒๙๗
 • ขุนแผนขึ้นเรือนนางศรีประจัน ๒๙๘
 • ขุนแผนบอกกล่าวพันโชติ ๓๐๐
 • พันโชติให้ตามนางเทพทองกับยายกลอยยายสา ๓๐๒
 • ขุนแผนต่อว่านางศรีประจัน ๓๐๕
 • นางเทพทอง นางศรีประจัน เข้าไปเรียกขุนช้าง ๓๐๗
 • ขุนช้างออกมาหาขุนแผน ๓๑๐
 • ขุนแผนต่อว่าขุนช้าง ๓๑๐
 • ขุนแผนบริภาษนางวันทอง ๓๑๒
 • ขุนแผนกลับไปเมืองกาญจน์บุรี ๓๑๓
 • ขุนช้างพานางวันทองไปอยู่บ้านเดิม ๓๑๓
 • พระยาสุโขทัยฝากนางแก้วกิริยากับขุนช้าง ๓๑๔

ตอนที่ ๑๕ ขุนแผนต้องพรากนางลาวทอง[แก้ไข]

 • สมเด็จพระพันวษาให้ขุนช้างขุนแผนมาฝึกหัดราชการ ๓๑๖
 • ตำรวจไปตามขุนแผน ๓๑๗
 • ตำรวจไปตามขุนช้าง ๓๑๙
 • จมื่นศรีฝึกหัดขุนช้างขุนแผน ๓๒๒
 • จมื่นศรีกับขุนช้างขุนแผนและขุนเพชรขุนรามสาบานเป็นเกลอ ๓๒๒
 • นางลาวทองเจ็บ ๓๒๓
 • นางทองประศรีให้ไปบอกขุนแผน ๓๒๓
 • ขุนแผนฝากเวรขุนช้าง ๓๒๔
 • ขุนแผนไปพยาบาลนางลาวทอง ๓๒๔
 • สมเด็จพระพันวษารับสั่งถามถึงขุนแผน ๓๒๕
 • ขุนช้างทูลว่าขุนแผนปีนกำแพงวัง ๓๒๕
 • สมเด็จพระพันวษาสั่งให้พรากนางลาวทอง ๓๒๖
 • นางลาวทองฝันร้าย ๓๒๖
 • ราชามาตย์ไปเอาตัวนางลาวทอง ๓๒๗
 • ขุนแผนครวญ ๓๒๘
 • นางลาวทองครวญ ๓๒๘ .
 • นางลาวทองลานางทองประศรี ๓๓๐
 • นางทองประศรีครวญ ๓๓๐
 • ราชามาตย์พานางลาวทองเข้าเฝ้า ๓๓๑
 • สมเด็จพระพันวษาให้กักนางลาวทองไว้ในวัง ๓๓๑

ตอนที่ ๑๖ กำเนิดกุมารทองบุตรนางบัาคลี่[แก้ไข]

 • ขุนแผนคิดจะตีดาบซื้อมาหากุมาร ๓๓๓
 • ขุนแผนออกป่า ๓๓๓
 • กล่าวถึงหมื่นหาญ ๓๓๓
 • นางบัวคลี่ลูกหมื่นหาญออกไปไร่ ๓๓๔
 • ขุนแผนเห็นนางบัวคลี่ ๓๓๔
 • ขุนแผนเข้าสมัครอยู่ในซ่องหมื่นหาญ ๓๓๗
 • ขุนแผนช่วยชีวิตหมื่นหาญ ๓๓๘
 • หมื่นหาญยกนางบัวคลี่ให้ขุนแผน ๓๔๑
 • แต่งงานขุนแผนกับนางบัวคลี่ ๓๔๑
 • ขุนแผนไม่ยอมเป็นโจร ๓๔๔
 • หมื่นหาญลองฤทธิ์ขุนแผน ๓๔๗
 • หมื่นหาญริษยาขุนแผน ๓๔๗
 • หมื่นหาญให้นางบัวคลี่วางยาพิษขุนแผน ๓๔๐
 • โหงพรายบอกขุนแผนให้รู้ตัว ๓๔๑
 • ขุนแผนขอลูกในท้องนางบัวคลี่ ๓๔๒
 • ขุนแผนฆ่านางบัวคลี่ ๓๔๐,
 • ขุนแผนปลุกกุมารทอง ๓๔๔
 • หมื่นหาญยกพวกตามขุนแผน ๓๕๕
 • หมื่นหาญรบกับขุนแผน ๓๕๖
 • ขุนแผนยกโทษให้หมื่นหาญ ๓๕๗
 • ขุนแผนตีดาบฟ้าฟื้น ๓๕๙
 • หลวงทรงพลกับพันภาณไปรับม้าที่เมืองมะริด ๓๖๐
 • ขุนแผนซื้อม้าสีหมอก ๓๖๒

ตอนที่ ๑๗ ขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้างได้นางแก้วกิริยา[แก้ไข]

 • ขุนแผนครวญแค้นขุนช้าง ๓๖๔
 • ขุนแผนลานางทองประศรี ๓๖๖
 • ขุนแผนไปเมืองสุพรรณ ๓๖๘
 • ขุนแผนพบนางพรายของขุนช้าง ๓๖๙
 • ขุนแผนเข้าบ้านขุนช้าง ๓๗๐
 • ขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้าง ๓๗๒
 • ขุนแผนเข้าห้องนางแก้วกิริยา ๓๗๓
 • นางแก้วกิริยาชี้บอกเรือนขุนช้าง ๓๗๘
 • ขุนแผนชมเครื่องเรือนขุนช้าง ๓๗๙
 • ขุนแผนถึงเตียงขุนช้างนอนกับนางวันทอง ๓๘๑
 • ขุนแผนพ้อกับนางวันทอง ๓๘๔
 • ขุนแผนชวนนางวันทองไปด้วย ๓๙๓
 • นางวันทองยอมไปกับขุนแผน ๓๙๓
 • นางวันทองครวญอาลัยขุนช้าง ๓๙๔

ตอนที่ ๑๘ ขุนแผนพานางวันทองหนี[แก้ไข]

 • ขุนแผนเข้าไปตามนางวันทอง ๓๙๖
 • ขุนแผนพานางวันทองออกจากห้อง ๓๙๖
 • นางวันทองสั่งเรือน ๓๙๗
 • ขุนแผนพานางวันทองออกจากบ้านขุนช้าง ๓๙๘,
 • ขุนแผนพานางวันทองข้ามเรือจ้าง ๔๐๑
 • ขุนแผนเขียนหนังสือท้าขุนช้าง ๔๐๒
 • ขุนแผนพานางวันทองไปถึงป่าเขาพระ ๔๐๓
 • ขุนช้างเห็นนกตะกรุม ๔๐๔
 • ขุนแผนพานางวันทองเล่นน้ำ ๔๐๗
 • ขุนแผนกับนางวันทองพักอยู่ที่ท่าต้นไทร ๔๐๘
 • นางวันทองครวญถึงตัว ๔๐๙.

ตอนที่ ๑๙ ขุนช้างตามนางวันทอง[แก้ไข]

 • ขุนช้างตื่นนอน ๔๑๑
 • ขุนช้างได้หนังสือนางวันทอง ๔๑๑
 • ขุนช้างเตรียมพล ๔๑๓
 • ขุนช้างลานางเทพทอง ๔๑๓
 • ขุนช้างยกจากเมืองสุพรรณ ๔๑๔
 • พรานรอดนำขุนช้างไปตามขุนแผน ๔๑๕
 • กุมารทองปลุกขุนแผน ๔๑๗
 • ขุนแผนรบขุนช้าง ๔๑๘
 • ขุนช้างหนีขุนแผน ๔๑๙
 • ขุนแผนกลับมาหานางวันทอง ๔๒๐
 • ขุนแผนชวนนางวันทองลงเล่นน้ำ ๔๒๒
 • ขุนแผนพานางวันทองไปจากท่าต้นไทร ๔๒๕
 • ขุนแผนชมดง ๔๒๕
 • ขุนแผนเข้าบ้านละว้า ๔๒๖
 • ขุนช้างกลับบ้าน ๔๒๗
 • ขุนช้างเข้าเฝ้าสมเด็จพระพันวษา ๔๓๒

ตอนที่ ๒๐ ขุนช้างฟ้องว่าขุนแผนเป็นกบฏ[แก้ไข]

 • สมเด็จพระพันวษาเสด็จออก ๔๓๓
 • ขุนช้างทูลสมเด็จพระพันวษา ๔๓๓
 • สมเด็จพระพันวษาให้กองทัพตามขุนแผน ๔๓๕
 • จมื่นไวยจมื่นศรีจัดทัพ ๔๓๖
 • เกิดลางแก่ขุนเพชรขุนราม ๔๓๗
 • กองทัพยกออกจากกรุง ๔๓๙
 • กองทัพถึงท่าต้นไทร ๔๓๙
 • ขุนช้างสอดแนมขุนแผน ๔๔๐
 • จมื่นศรีให้ล้อมขุนแผน ๔๔๑
 • นางวันทองปลุกขุนแผน ๔๔๒
 • ขุนแผนพานางวันทองไปซ่อน ๔๔๒
 • กองทัพพบขุนแผน ๔๔๓
 • ขุนแผนพูดโต้ตอบกับจมื่นศรี ๔๔๕
 • จมื่นศรีสั่งให้จับขุนแผน ๔๔๗
 • ขุนเพชรขุนรามลำเลิกขุนแผน ๔๔๘
 • ขุนแผนต่อสู้กองทัพ ๔๔๙
 • กองทัพแตกหนีขุนแผน ๔๔๙
 • ขุนแผนกลับไปหานางวันทอง ๔๕๒
 • จมื่นศรีรวมทัพกลับกรุง ๔๕๔
 • เมียขุนเพชรขุนรามครวญถึงผัว ๔๕๖
 • จมื่นศรีเข้าเฝ้า ๔๕๘
 • สมเด็จพระพันวษาให้กักด่านจับขุนแผน ๔๖๑

ตอนที่ ๒๑ ขุนแผนลุแก่โทษ[แก้ไข]

 • นางวันทองมีครรภ์ ๔๖๓
 • ขุนแผนพานางวันทองเดินป่า ๔๖๕
 • ขุนแผนครวญสงสารนางวันทอง ๔๖๗
 • ขุนแผนพานางวันทองไปหาพระพิจิตร ๔๗๐
 • พระพิจิตรรับเลี้ยงขุนแผนนางวันทอง ๔๗๐
 • นางแก้วกิริยาไถ่ตัวจากขุนช้าง ๔๗๑
 • ขุนแผนขอให้พระพิจิตรบอกส่งเข้ากรุง ๔๗๓
 • พระพิจิตรบอกส่งขุนแผนนางวันทอง ๔๗๔
 • ขุนแผนลาม้าสีหมอก ๔๗๖
 • ขุนแผนนางวันทองออกจากเมืองพิจิตร ๔๗๗
 • ขุนแผนซ่อนดาบฟ้าฟืน ๔๗๘
 • ขุนแผนมาถึงกรุงฯ ๔๗๘
 • นางแก้วกิริยาพบกับขุนแผนนางวันทอง ๔๘๐
 • ขุนแผนพบจมื่นศรี ๔๘๐

ตอนที่ ๒๒ ขุนแผนชนะความขุนช้าง[แก้ไข]

 • จมื่นศรีทูลว่าได้ตัวขุนแผน ๔๘๑
 • ขุนแผนเข้าเฝ้า ๔๘๒
 • สมเด็จพระพันวษาให้ชำระความ ๔๘๓
 • พันธการตามตัวขุนช้าง ๔๘๓
 • ขุนช้างมาพบนางวันทอง ๔๘๕
 • ชำระความขุนช้างขุนแผน ๔๘๖
 • ขุนช้างถูกกระทำ ๔๘๗
 • สืบพยานความขุนช้างขุนแผน ๔๘๙
 • ตัดสินความขุนช้างขุนแผน ๔๙๓

ตอนที่ ๒๓ ขุนแผนติดคุก[แก้ไข]

 • ขุนแผนครวญถึงนางลาวทอง ๔๙๖
 • ขุนแผนให้จมื่นศรีทูลขอนางลาวทอง ๔๙๖
 • จมื่นศรีทูลขอนางลาวทอง ๔๙๘
 • สมเด็จพระพันวษาให้เอาขุนแผนจำคุก ๔๙๙
 • นางวันทอง นางแก้วกิริยา ครวญถึงขุนแผน ๕๐๑
 • ขุนแผนสะเดาะเครื่องจำ ๕๐๓
 • ทำมะรงจับขุนแผน ๕๐๔
 • ขุนแผนลองวิชาให้ทำมะรงดู ๕๐๕
 • พระยายมราชผ่อนจำให้ขุนแผน ๕๐๖
 • ขุนช้างรู้ข่าวว่าขุนแผนติดคุก ๕๐๘
 • ขุนช้างฉุดนางวันทองไปสุพรรณ ๕๑๐

ตอนที่ ๒๔ กำเนิดพลายงาม[แก้ไข]

 • นางวันทองคลอดพลายงาม ๕๑๒
 • ขุนช้างพาพลายงามไปฆ่า ๕๑๔
 • โหงพรายขุนแผนช่วยพลายงาม ๕๑๔
 • นางวันทองตามพบพลายงาม ๕๑๗
 • นางวันทองพาพลายงามไปฝากวัด. ๕๑๗
 • นางวันทองพ้อขุนช้าง ๕๑๙
 • นางวันทองไปส่งพลายงาม ๕๒๒
 • พลายงามออกจากเมืองสุพรรณ ๕๒๒
 • พลายงามถึงเมืองกาญจน์บุรี ๕๒๔
 • พลายงามเข้าบ้านนางทองประศรี ๕๒๕
 • พลายงามพบนางทองประศรี ๕๒๕
 • นางทองประศรีทำขวัญพลายงาม ๕๒๗
 • นางทองประศรีพาพลายงามไปหาขุนแผน ๕๒๙
 • พลายงามพบขุนแผน ๕๒๙
 • พลายงามกลับมาอยู่กับนางทองประศรี ๕๓๒
 • นางทองประศรีโกนจุกพลายงาม ๕๓๓
 • พลายงามมาหาขุนแผน ๕๓๖
 • ขุนแผนพาพลายงามไปฝากจมื่นศรี ๕๓๖
 • จมื่นศรีพาพลายงามถวายตัว ๕๓๘

ตอนที่ ๒๕ เจ้าล้านช้างถวายนางสร้อยทองแก่พระพันวษา[แก้ไข]

 • เจ้าเชียงใหม่ได้ข่าวนางสร้อยทอง ๕๔๑
 • เจ้าเชียงใหม่ไปปรึกษาเสนา ๕๔๓
 • เจ้าเชียงใหม่ให้ทูตไปขอนางสร้อยทอง ๕๔๔
 • เจ้าล้านช้างไม่ให้นางสร้อยทองแก่เจ้าเชียงใหม่ ๕๔๘
 • เจ้าล้านช้างปรารภจะถวายนางสร้อยทองแก่พระพันวษา ๕๔๙
 • เจ้าล้านช้างให้ทูตมากรุงศรีอยุธยา ๕๕๑
 • ทูตล้านช้างมาถึงโคราช ๕๕๑
 • พระพันวษาสั่งให้ไปรับทูตล้านช้าง ๕๕๓
 • ทูตล้านช้างมาถึงกรุง ๕๕๕
 • พระพันวษาให้เตรียมรับทูตล้านช้าง ๕๕๖
 • ทูตล้านช้างเข้าเฝ้า ๕๕๖
 • พระท้ายน้ำไปรับนางสร้อยทอง ๕๖๐
 • พระท้ายน้ำเข้าเฝ้าเจ้าล้านช้าง ๕๖๒

ตอนที่ ๒๖ เชียงใหม่ชิงนางสร้อยทอง[แก้ไข]

 • เจ้าเชียงใหม่ให้ไปสืบข่าวเมืองล้านช้าง ๕๖๕
 • เจ้าเชียงใหม่ทราบว่าจะส่งนางสร้อยทองไปกรุงศรีอยุธยา ๕๖๕
 • เจ้าเชียงใหม่ให้แสนตรีเพชรยกทัพไปดักทาง ๕๖๕
 • เจ้าล้านช้างเตรียมส่งนางสร้อยทอง ๕๖๖
 • นางเกสรครวญ ๕๖๗
 • นางสร้อยทองครวญ ๕๖๘
 • นางเกสรจัดของ ๕๖๙
 • นางเกสรให้โอวาทแก่นางสร้อยทอง ๕๗๐
 • เตรียมขบวนส่งนางสร้อยทอง ๕๗๒
 • นางสร้อขทองทูลลาเจ้าล้านช้าง ๕๗๔
 • เจ้าล้านช้างพานางสร้อยทองไปส่ง ๕๗๕
 • พระท้ายน้ำกึงกำกงทูลลาเจ้าล้านช้าง ๕๗๖
 • นางสร้อยทองออกจากเวียงจันทน์ ๕๗๘
 • นางสร้อยทองชมดง ๕๗๘
 • นางสร้อยทองถึงเขาภูเวียง ๕๘๐
 • แสนตรีเพชรล้อมจับพวกไทยและลาว ๕๘๑
 • แสนตรีเพชรพานางสร้อยทองไปเมืองเชียงใหม่ ๕๘๒
 • เจ้าเชียงใหม่รับนางสร้อยทอง ๕๘๕
 • เจ้าเชียงใหม่ชมโฉมนางสร้อยทอง ๕๘๗
 • นางสร้อยทองครวญ ๕๘๗

ตอนที่ ๒๗ พลายงามอาสา[แก้ไข]

 • พระเจ้าเชียงใหม่หาอุบายสู้ศึกไทย ๕๘๙
 • ท้าวพระยาลาวขอให้อุบายยั่วไทยให้รีบยกไป ๕๙๐
 • พระเจ้าเชียงใหม่มีพระราชสาส์นท้าสมเด็จพระพันวษา ๕๙๐
 • ลาวส่งราชสาส์นเชียงใหม่ที่ด่านเมืองสวรรคโลก ๕๙๑
 • กรมการสวรรคโลกส่งราชสาส์นลงมากรุง ๕๙๑
 • เจ้าพระยาจักรีทูลสาส์นเชียงใหม่ ๕๙๔
 • สมเด็จพระพันวษาจะเสด็จยกกองทัพกำลังกริ้ว ๕๙๗
 • เสนาบดีทูลขอให้หาผู้อาสา ๕๙๘
 • พลายงามขอให้จมื่นศรีนำอาสา ๖๐๐
 • จมื่นศรีลองวิชาพลายงาม ๖๐๑
 • จมื่นศรีพาพลายงามเข้ารับอาสา ๖๐๓
 • พลายงามทูลขอโทษขุนแผน ๖๐๔
 • สมเด็จพระพันวษาโปรดให้ขุนแผนพ้นโทษ ๖๐๕
 • ขุนแผนทูลขอนักโทษ ๓๕ คนเป็นทหารอาสา ๖๐๗
 • ขุนแผนกับนางแก้วกิริยามาอยู่บ้านจมื่นศรี ๖๑๑
 • สมเด็จพระพันวษาปล่อยนางลาวทอง ๖๑๒
 • ขุนแผนพลายงามกับพวกอาสาลองวิชาถวาย ๖๑๕
 • นางทองประศรีเข้ามาอยู่กรุง ๖๒๐
 • ขุนแผนพลายงามเตรียมยกทัพ ๖๒๑
 • ขุนแผนพลายงามทูลลา ๖๒๔
 • ขุนแผนพลายงามลานางทองประศรี ๖๒๕
 • ขุนแผนสั่งนางลาวทองนางแก้วกิริยา ๖๒๖
 • ขุนแผนประชุมพล ๖๒๘
 • นางแก้วกิริยาคลอดพลายชุมพล ๖๒๘
 • ขุนแผนยกทัพ ๖๒๙
 • ขุนแผนขุดดาบฟัาฟื้น ๖๒๙

ตอนที่ ๒๘ พลายงามได้นางศรีมาลา[แก้ไข]

 • พลายงามฝัน ๖๓๑
 • ขุนแผนพลายงามถึงเมืองพิจิตร ๖๓๑
 • นางศรีมาลาฝัน ๖๓๒
 • พลายงามชมตลาด ๖๓๒
 • ขุนแผนพลายงามไปหาพระพิจิตร ๖๓๓
 • พระพิจิตรให้นางศรีมาลาออกมาไหว้ขุนแผนพลายงาม ๖๓๕
 • พลายงามกับนางศรีมาลารักกัน ๖๓๕
 • ขุนแผนไปเยี่ยมม้าสีหมอก ๖๓๘
 • ขุนแผนพลายงามค้างคืนที่จวนพระพิจิตร ๖๔๐
 • นางศรีมาลาครวญถึงพลายงาม ๖๔๐
 • ขุนแผนคุมพลายงาม ๖๔๒
 • พลายงามสะกดขุนแผน ๖๔๓
 • พลายงามเข้าเรือนนางศรีมาลา ๖๔๓
 • พลายงามชมเครื่องเรือนนางศรีมาลา ๖๔๓
 • นางศรีมาลาตกใจสลบ ๖๔๕
 • อีเม้ยเห็นพลายงามกับนางศรีมาลา ๖๔๖
 • อีเม้ยหลอกพระพิจิตร ๖๔๖
 • พลายงามเกี้ยวนางศรีมาลา ๖๔๗
 • พลายงามได้นางศรีมาลาเป็นเมีย ๖๔๐
 • พลายงามสั่งนางศรีมาลา ๖๕๑
 • ขุนแผนจับพลายงามได้ ๖๕๒
 • พลายงามอ้อนวอนให้ขุนแผนขอนางศรีมาลา ๖๕๓.
 • นางศรีมาลาจัดของให้พลายงาม ๖๕๔
 • ขุนแผนขอนางศรีมาลา ๖๕๕
 • ขุนแผนพลายงามกลับจากจวนพระพิจิตร ๖๕๘
 • อีเม้ยเอาของไปให้พลายงาม ๖๕๘
 • ขุนแผนพลายงามยกทัพจากเมืองพิจิตร ๖๕๙
 • พลายงามหลงนางศรีมาลา ๖๕๙
 • ขุนแผนครวญถึงนางวันทอง ๖๖๒
 • ขุนแผนชมบึง ๖๖๒
 • ขุนแผนถึงเมืองพิษณุโลก ๖๖๔
 • ขุนแผนยกจากเมืองสวรรคโลก ๖๖๔
 • พลายงามชมดง ๖๖๕
 • ขุนแผนพลายงามปรึกษาการศึก ๖๖๗
 • ขุนแผนพลายงามไปหาผีลาว ๖๖๘
 • ขุนแผนพลายงามฆ่าขนานมโนกับน้อยศรีวิชัย ๖๗๐
 • ขุนแผนยกไปถึงบึงใหญ่ ๖๗๑

ตอนที่ ๒๙ ขุนแผนแก้พระท้ายน้ำ[แก้ไข]

 • พระท้ายน้ำติดคุก ๖๗๒
 • พระท้ายน้ำฝัน ๖๗๓
 • ขุนแผนพลายงามปลอมเข้าเมืองเชียงใหม่ ๖๗๕
 • ขุนแผนพลายงามพบตาหลอ ตารัก ๖๗๘
 • ตาหลอ ตารัก บอกพระท้ายน้ำให้เตรียมตัว ๖๘๐
 • ขุนแผนพลายงามแก้พระท้ายนํ้าออกจากคุก ๖๘๒
 • ไทยแย่งม้าโรงใน ๖๘๓
 • ขุนแผนปักหนังสือท้า ๖๘๔
 • ไทยแย่งช้างงา ๖๘๔
 • ทหารอาสาหลงรบกับขุนแผน ๖๘๕
 • พวกลาวรู้ว่าพระท้ายน้ำหนี ๖๘๗
 • พระเจ้าเชียงใหม่ได้หนังสือขุนแผนท้า ๖๘๗
 • พระเจ้าเชียงใหม่ให้ไปสืบทัพไทย ๖๙๑
 • พระเจ้าเชียงใหม่ให้เตรียมทัพเชียงใหม่ ๖๙๒
 • ทัพม้าแสนตรีเพชร ๖๙๓
 • ทัพช้างท้าวกรุงกาฬ ๖๙๕
 • ขุนแผนตั้งค่าย ๖๙๖
 • ขุนแผนพลายงามยกทัพ ๖๙๗
 • พลายงามรบแสนตรีเพชร ๗๐๑
 • ทัพแสนตรีเพชรแตก ๗๐๖
 • ขุนแผนรบท้าวกรุงกาฬ ๗๐๙
 • ขุมแผนฆ่าท้าวกรุงกาฬตาย ๗๐๙
 • ขุนแผนฆ่าแสนตรีเพชรตาย ๗๑๒
 • ทัพเชียงใหม่แตก ๗๑๒
 • พระเจ้าเชียงใหม่ให้รักษาเมือง ๗๑๓

ตอนที่ ๓๐ ขุนแผนพลายงามจับพระเจ้าเชียงใหม่[แก้ไข]

 • ขุนแผนพลายงามคิดเข้าตีเมืองเชียงใหม่ ๗๑๖
 • ขุนแผนจัดทัพผี ๗๑๗
 • ทัพผีรบกัน ๗๑๘
 • เกิดวิปริตในเมืองเชียงใหม่ ๗๑๙
 • นางอัปสรมเหสีห้ามพระเจ้าเชียงใหม่ ๗๒๐
 • พระเจ้าเชียงใหม่ไม่ฟังห้าม ๗๒๑
 • ขุนแผนยกทัพเข้าประชิดเมือง ๗๒๒
 • ขุนแผนพลายงามลอบเข้าเมือง ๗๒๔
 • ขุนแผนพลายงามเข้าวังพระยาเจ้าเชียงใหม่ ๗๒๔
 • ขุนแผนพลายงามขึ้นตำหนัก ๗๒๖
 • ขุนแผนพลายงามชมนางสนม ๗๒๗
 • ขุนแผนพลายงามชมห้องประทม ๗๒๘
 • ขุนแผนพลายงามชมห้องมเหสี ๗๓๐
 • ขุนแผนพลายงามจับพระเจ้าเชียงใหม่ ๗๓๑
 • พระเจ้าเชียงใหม่ยอมแพ้ ๗๓๒
 • ขุนแผนพลายงามกลับมาค่าย ๗๓๓
 • พระเจ้าเชียงใหม่บอกความมเหสี ๗๓๔
 • พระเจ้าเชียงใหม่บอกความเสนา ๗๓๖
 • พระเจ้าเชียงใหม่รับกองทัพไทยเข้าอยู่ในเมือง ๗๓๗

ตอนที่ ๓๑ ขุนแผนพลายงามยกทัพกลับ[แก้ไข]

 • ขุนแผนพลายงามมีใบบอกเข้ามากรุง ๗๓๙
 • สมเด็จพระพันวษาสั่งให้กวาดครัวลาว ๗๔๒
 • พระเจ้าเชียงใหม่กับนางอัปสรครวญ ๗๔๕
 • ราษฎรเตรียมตัว ๗๔๕
 • ขุนแผนยกจากเมืองเชียงใหม่ ๗๔๗
 • พระเจ้าเชียงใหม่ครวญสั่งวัง ๗๔๘
 • นางอัปสรครวญ ๗๔๘
 • พวกกองทัพต้อนลาว ๗๔๙
 • ขุนแผนกลับมาถึงเมืองพิจิตร ๗๕๑
 • พระพิจิตรบุษบาไปรับขุนแผน ๗๕๑
 • นางศรีมาลาให้อีเม้ยมาหาพลายงาม ๗๕๔
 • ขุนแผนพลายงามไปหาพระพิจิตร ๗๕๕
 • นางศรีมาลาแกล้งบอกป่วย ๗๕๖
 • พระพิจิตรนัดวันแต่งงาน ๗๕๗
 • ขุนแผนกลับจากจวนพระพิจิตร ๗๕๗
 • พลายงามขึ้นหานางศรีมาลา ๗๕๙
 • พลายงามไปเล่นหมากรุกลวงขุนแผน ๗๖๐
 • พลายงามลอบมาจวนพระพิจิตร ๗๖๑
 • พลายงามขึ้นหานางศรีมาลา ๗๖๑
 • นางบุษบาเห็นพลายงามลงจากเรือน ๗๖๔
 • พระพิจิตรปรึกษากับเมีย ๗๖๔
 • ขุนแผนเตรียมกระบวนเรือล่องกรุงฯ ๗๖๕
 • ขุนแผนกับพลายงามล่องจากเมืองพิจิตร ๗๖๗

ตอนที่ ๓๒ ถวายนางสร้อยทองสร้อยฟ้า[แก้ไข]

 • ขุนแผนถึงกรุงฯ ๗๖๙
 • เจ้าพระยาจักรีให้จำพระเจ้าเชียงใหม่ ๗๗๐
 • ขุนแผนพลายงามเข้าเฝ้า ๗๗๒
 • สมเด็จพระพันวษาประทานบำเหน็จขุนแผนพลายงาม ๗๗๕
 • พระเจ้าเชียงใหม่เข้าเฝ้า ๗๗๗
 • นางสร้อยทองสร้อยฟ้าขึ้นเฝ้า ๗๗๗
 • สมเด็จพระพันวษาทรงดำริจะประทานนางสร้อยฟ้าแก่พระไวย (พลายงาม) ๗๘๑
 • สมเด็จพระพันวษาประทานโทษพระเจ้าเชียงใหม่ ๗๘๓
 • สมเด็จพระพันวษาตรัสขอนางสร้อยฟ้าให้พระไวย ๗๘๔
 • นางสร้อยฟ้าออกไปหาพระเจ้าเชียงใหม่ ๗๘๕
 • นางสร้อยฟ้าครวญ ๗๘๕
 • พระเจ้าเชียงใหม่ปลอบลูก ๗๘๖
 • นางอัปสรสอนลูก ๗๘๗
 • นางสร้อยฟ้าลาพ่อแม่ ๗๙๐
 • พระเจ้าเชียงใหม่เตรียมกลับเมือง ๗๙๑
 • พระเจ้าเชียงใหม่ออกเรือจากกรุง ๗๙๓
 • พระเจ้าเชียงใหม่ถึงเมืองพิจิตร ๗๙๔
 • พระเจ้าเชียงใหม่ถึงเมืองนครลำปาง ๗๙๕
 • พระเจ้าเชียงใหม่เข้าเมืองเชียงใหม่ ๗๙๕
 • สมโภชพระเจ้าเชียงใหม่ ๗๙๖

ตอนที่ ๓๓ แต่งงานพระไวย (พลายงาม)[แก้ไข]

 • สมเด็จพระพันวษาจะประทานนางสร้อยฟ้าแก่พระไวย ๗๙๘
 • ขุนแผนทูลเรื่องนางศรีมาลา ๗๙๘
 • สมเด็จพระพันวษาตรัสสั่งให้แต่งงานพระไวย ๗๙๙
 • พระพิจิตรพานางศรีมาลาถึงกรุง ๘๐๐
 • เริ่มแต่งงานพระไวย ๘๐๐
 • นางวันทองมาช่วยแต่งงาน ๘๐๑
 • รดน้ำพระไวยกับนางศรีมาลา ๘๐๓
 • สมเด็จพระพันวษาให้พานางสร้อยฟ้าไปประทานพระไวย ๘๐๕
 • ขุนช้างมาช่วยแต่งงาน ๘๐๗
 • ขุนช้างเมาเหล้า ๘๐๘
 • ขุนช้างวิวาทกับพระไวย ๘๐๙
 • พระไวยทุบตีขุนช้างสลบ ๘๑๐
 • นางวันทองครวญถึงขุนช้าง ๘๑๑
 • ขุนช้างเข้าเฝ้า ๘๑๒
 • พระไวยตอบแทนท้าวนาง ๘๑๒
 • พระพิจิตรบุษบาลากลับเมือง ๘๑๓
 • นางบุษบาสอนลูก ๘๑๔
 • พระไวยเข้าห้องนางศรีมาลา ๘๑๖

ตอนที่ ๓๔ ขุนช้างเป็นโทษ[แก้ไข]

 • ขุนช้างทูลฟ้องพระไวย ๘๑๘
 • สมเด็จพระพันวษาทรงชำระความขุนช้างกับพระไวย ๘๑๙
 • พระไวยขอพิสูจน์ ๘๒๑
 • สมเด็จพระพันวษาตรัสสั่งให้ดำน้ำพิสูจน์ ๘๒๙
 • ทำพิธีพิสูจน์ ๘๒๕
 • สมเด็จพระพันวษาเสด็จทอดพระเนตรดำน้ำพิสูจน์ ๘๒๗
 • ขุนช้างแพ้พิสูจน์ครั้งที่ ๑ ๘๒๘
 • ขุนช้างแพ้พิสูจน์ครั้งที่ ๒ ๘๒๙
 • สมเด็จพระพันวษาตรัสสั่งให้ประหารชีวิตขุนช้าง ๘๒๙
 • ขุนช้างทำเป็นบ้า ๘๓๐
 • ขุนช้างเข้าคุก ๘๓๐
 • นางวันทองมาเยี่ยมขุนช้าง ๘๓๓
 • นางวันทองไปอ้อนวอนพระไวยให้ทูลขอโทษ ๘๓๕
 • พระไวยทูลขอโทษขุนช้าง ๘๓๙
 • สมเด็จพระพันวษาประทานโทษขุนช้าง ๘๔๐
 • พระไวยรับขุนช้างมาให้นางวันทอง ๘๔๑
 • ขุนช้างนางวันทองกลับเมืองสุพรรณ ๘๔๒

ตอนที่ ๓๕ ขุนช้างถวายฎีกา[แก้ไข]

 • พระไวยคิดจะพรากนางวันทองจากขุนช้าง ๘๔๔
 • พระไวยสะกดคนขึ้นเรือนขุนช้าง ๘๔๕
 • พระไวยอ้อนวอนนางวันทอง ๘๔๗
 • พระไวยพานางวันทองมาบ้าน ๘๔๙
 • ขุนช้างค้นหานางวันทอง ๘๕๐
 • พระไวยให้ไปบอกขุนช้าง ๘๕๒
 • ขุนช้างถวายฎีกา ๘๕๔
 • ขุนแผนเข้าหานางวันทอง ๘๕๖
 • นางวันทองฝันร้าย ๘๕๙
 • ขุนแผนทำนายฝัน ๘๕๙
 • สมเด็จพระพันวษาทรงชำระความเรื่องนางวันทอง ๘๖๒
 • สมเด็จพระพันวษาตรัสสั่งให้นางวันทองเลือกอยู่กับผู้ใดข้างหนึ่ง ๘๖๔
 • นางวันทองทูลเป็นกลางไม่รับเลือกจะอยู่กับใคร ๘๖๕
 • สมเด็จพระพันวษากริ้วตรัสสั่งให้ประหารชีวิตนางวันทอง ๘๖๖

ตอนที่ ๓๖ ฆ่านางวันทอง[แก้ไข]

 • กรมเมืองคุมนางวันทองไปตะแลงแกง ๘๖๗
 • ขุนช้างตามนางวันทอง ๘๖๗
 • นางวันทองครวญกับพระไวย ๘๖๙
 • ขุนแผนครวญกับนางวันทอง ๘๗๓
 • ญาติสมากับนางวันทอง ๘๗๖
 • ขุนช้างครวญ ๘๗๗
 • พระไวยปรึกษาขุนแผนจะทูลขอโทษนางวันทอง ๘๗๙
 • พระไวยทูลขอโทษนางวันทอง ๘๘๑
 • สมเด็จพระพันวษาประทานโทษนางวันทอง ๘๘๑
 • พระไวยกลับไม่ทันฆ่านางวันทอง ๘๘๓
 • พระไวยคลั่ง ๘๘๔
 • ขุนแผนปลอบพระไวย ๘๘๙
 • ฝังศพนางวันทอง ๘๘๖
 • ขุนช้างกลับสุพรรณ ๘๘๗
 • ขุนแผนให้ไปบอกนางศรีประจัน ๘๘๗
 • นางศรีประจันฟังข่าว ๘๘๘
 • นางศรีประจันครวญถึงลูก ๘๘๙
 • นายสายทองเยี่ยมศพนางวันทอง ๘๘๙
 • สมเด็จพระพันวษาทราบว่านางวันทองตาย ๘๙๑
 • สมเด็จพระพันวษาช่วยการศพ ๘๙๒
 • งานศพนางวันทอง ๘๙๓
 • ขุนช้างเข้ามาทำศพนางวันทอง ๘๙๖
 • เผาศพนางวันทอง ๘๙๘
 • พระไวยบวชพระ ๘๙๙
 • ขุนช้างบวชเณร ๘๙๙
 • สมเด็จพระพันวษาเร่งขุนแผนให้ไปกาญจน์บุรี ๙๐๐
 • นางทองประศรีขอพลายชุมพลไว้เลี้ยง ๙๐๑
 • ขุนแผนทูลลา ๙๐๒
 • ขุนแผนยกไปกาญจน์บุรี ๙๐๐

ตอนที่ ๓๗ นางสร้อยฟ้าทำเสน่ห์[แก้ไข]

 • พระไวยให้เมียทำขนมเบื้อง ๙๐๖
 • นางสร้อยฟ้าถูกเยาะ ๙๐๗
 • พระไวยเข้าห้องนางศรีมาลา ๙๐๗
 • นางสร้อยฟ้าร้องว่านางศรีมาลา ๙๐๘
 • นางสร้อยฟ้าศรีมาลาเถียงกัน ๙๐๘
 • พระไวยเข้าเฝ้า ๙๑๑
 • นางสร้อยฟ้าศรีมาลาทะเลาะกัน ๙๑๔
 • นางสร้อยฟ้าผลักพลายชุมพลตกล่อง ๙๑๕
 • พระไวยกลับมาบ้าน ๙๑๗
 • พระไวยตีนางสร้อยฟ้า ๙๑๙
 • นางสร้อยฟ้าครวญ ๙๑๙
 • นางสร้อยฟ้าให้อีไหมไปหาเถรขวาด ๙๒๒
 • เถรขวาดมาอยู่วัดพระยาแมน ๙๒๓
 • อีไหมไปถึงเถรขวาด ๙๒๔
 • เถรขวาดรับธุระนางสร้อยฟ้า ๙๒๖
 • นางสร้อยฟ้าไปหาเถรขวาด ๙๒๗
 • เถรขวาดทำเสน่ห์ ๙๒๙
 • พระไวยครวญถึงนางสร้อยฟ้า ๙๓๐
 • พระไวยไปหานางสร้อยฟ้า ๙๓๐
 • สมเด็จพระพันวษาทรงสังเกตอาการพระไวย ๙๓๔

ตอนที่ ๓๘ พระไวยถูกเสน่ห์[แก้ไข]

 • นางสร้อยฟ้าใส่ความนางศรีมาลา ๙๓๕
 • พระไวยกลับจากเฝ้า ๙๓๕
 • นางสร้อยฟ้าใส่ความว่านางศรีมาลาโดนล้ม ๙๓๖
 • พระไวยตีนางศรีมาลา ๙๓๖
 • พระไวยตีถูกพลายชุมพล ๙๓๗
 • พลายชุมพลหนีไปเมืองกาญจน์บุรี ๙๔๐
 • นางทองประศรีครวญถึงพลายชุมพล ๙๔๔
 • พลายชุมพลบอกขุนแผนว่าพระไวยถูกเสน่ห์ ๙๔๕
 • พลายชุมพลถามแม่ถึงวงศ์ญาติ ๙๔๗
 • พลายชุมพลหนีไปสุโขทัย ๙๔๘
 • พลายชุมพลไปหาตายาย ๙๕๐
 • พระยาสุโขทัยพาพลายชุมพลไปฝากพระสังฆราชา ๙๕๐
 • นางศรีมาลาครวญ ๙๕๔
 • นางศรีมาลาใช้อ้ายทิดไปเมืองพิจิตร ๙๕๕
 • อ้ายทิดบอกพระพิจิตรนางบุษบาว่านางศรีมาลาเป็นไข้หนัก ๙๕๗
 • พระพิจิตรบุษบาลงมากรุงศรีอยุธยา ๙๕๘

ตอนที่ ๓๙ ขุนแผนส่องกระจก[แก้ไข]

 • ขุนแผนเข้ามากรุงศรีอยุธยา ๙๕๙
 • ขุนแผนพระพิจิตรนางบุษบาไปบ้านพระไวย ๙๖๐
 • นางศรีมาลาฟ้องพ่อแม่ ๙๖๐
 • พระพิจิตรต่อว่าพระไวย ๙๖๐
 • ขุนแผนทำกระจกมนต์ ๙๖๑
 • พระไวยลำเลิกขุนแผน ๙๖๓
 • ขุนแผนโกรธพระไวย ๙๖๓
 • นางทองประศรีโกรธขุนแผน ๙๖๓
 • พระไวยทะเลาะกับแม่ยาย ๙๖๔
 • ขุนแผนตัดพระไวย ๙๖๙
 • พระพิจิตรกับนางบุษบากลับ ๙๗๑
 • ขุนแผนท้าพระไวย ๙๗๒
 • ขุนแผนปลอบนางศรีมาลา ๙๗๒
 • ขุนแผนกลับเมืองกาญจน์บุรี ๙๗๒
 • พลายชุมพลบวชเณร ๙๗๓
 • เณรชุมพลถามข่าวขุนแผน ๙๗๔
 • ขุนแผนชวนเณรชุมพลแก้แค้นพระไวย ๙๗๘
 • เณรชุมพลสึก ๙๗๙
 • พลายชุมพลได้ม้ากับดาบของตา ๙๗๙
 • พลายชุมพลออกจากเมืองสุโขทัย ๙๘๑
 • พลายชุมพลแต่งทัพหุ่น ๙๘๑
 • พลายชุมพลแปลงเป็นมอญมาตั้งที่เดิมบาง ๙๘๒
 • เมืองสุพรรณบอกข่าวศึกเข้ากรุงฯ ๙๘๒

ตอนที่ ๔๐ พระไวยแตกทัพ[แก้ไข]

 • สมเด็จพระพันวษาทรงทราบข่าวศึก ๙๘๓
 • สมเด็จพระพันวษาตรัสให้ขุนแผนไปรบ ๙๘๔
 • พันเภาเชิญตราไปเมืองกาญจน์บุรี ๙๘๔
 • ขุนแผนเตรียมทัพ ๙๗๕
 • นางแก้วกิริยาห้ามขุนแผน ๙๘๕
 • ขุนแผนยกทัพ ๙๘๖
 • ขุนแผนกับพระสุพรรณยกไปตั้งที่นางบวช ๙๘๗
 • พลายชุมพลปล้นค่ายขุนแผน ๙๘๗
 • พลายชุมพลให้พรายแปลงไปสืบข่าวขุนแผน ๙๘๗
 • ขุนแผนแกล้งให้พลายชุมพลจับได้ ๙๙๐
 • ขุนแผนพลายชุมพลยกมาตั้งบ้านตาลาน ๙๙๑
 • พันเภาหนีมากรุงฯ ๙๙๑
 • พันเภาทูลว่ามอญจับขุนแผน ๙๙๒
 • สมเด็จพระพันวษาให้พระไวยไปรบ ๙๙๔
 • พระไวยเตรียมทัพ ๙๙๔
 • นางทองประศรีครวญอาลัยขุนแผน ๙๙๕
 • พระไวยสั่งนางสร้อยฟ้าศรีมาลา ๙๙๖
 • พระไวยยกทัพ ๙๙๗
 • พระไวยผูกหุ่น ๙๙๗
 • นางเปรตวันทองแปลงตัวมาคอยพระไวย ๙๙๗
 • พระไวยเกี้ยวนางแปลง ๙๙๙
 • นางเปรตวันทองห้ามทัพ ๑๐๐๐
 • พระไวยครวญถึงแม่ ๑๐๐๑
 • พระไวยยกไปตั้งบางกระทิง ๑๐๐๑
 • ขุนแผนพลายชุมพลเตรียมรบ ๑๐๐๑
 • กองทัพพระไวยพลายชุมพลรบกัน ๑๐๐๒
 • พระไวยเจรจาทัพกับพลายชุมพล ๑๐๐๓
 • พระไวยกับพลายชุมพลสู้กัน ๑๐๐๕
 • ขุนแผนจะฟันพระไวย ๑๐๐๖
 • พระไวยหนีขุนแผน ๑๐๐๖
 • พระไวยเข้าเฝ้า ๑๐๐๗
 • สมเด็จพระพันวษาทรงชำระพระไวย ๑๐๐๘
 • สมเด็จพระพันวษาตรัสสั่งให้นางศรีมาลาไปรับขุนแผน ๑๐๑๐
 • นางทองประศรีแค้นขุนแผน ๑๐๑๐

ตอนที่ ๔๑ พลายชุมพลจับเสน่ห์[แก้ไข]

 • นางสร้อยฟ้าให้ดักทำร้ายนางศรีมาลา ๑๐๑๒
 • พรายมัดลาวที่คอยทำร้ายนางศรีมาลา ๑๐๑๒
 • นางศรีมาลาไปถึงค่ายขุนแผน ๑๐๑๓
 • นางศรีมาลารับขุนแผนพลายชุมพลเข้ามากรุงฯ ๑๐๑๓
 • ขุนแผนพลายชุมพลเข้าเฝ้า ๑๐๑๔
 • สมเด็จพระพันวษาทรงชำระขุนแผน ๑๐๑๖
 • สมเด็จพระพันวษาให้ขุนแผนหาหลักฐาน ๑๐๑๖
 • พลายชุมพลอาสาจับเสน่ห์ ๑๐๑๗
 • พลายชุมพลพระหมื่นศรีแปลงเป็นแขก ๑๐๑๗
 • พลายชุมพลลวงเถรขวาด ๑๐๑๙
 • พลายชุมพลจับเถรขวาดเณรจิ๋ว ๑๐๒๒
 • เถรขวาดนำขุดรูป ๑๐๒๓
 • นางทองประศรีหายถูกเสน่ห์ ๑๐๒๔
 • พระหมื่นศรีนำเถรเณรฝากทิมตำรวจ ๑๐๒๔
 • เถรขวาดแกล้งทำตาย ๑๐๒๔
 • เถรขวาดหนี ๑๐๒๕
 • สมเด็จพระพันวษาทรงชำระนางสร้อยฟ้า ๑๐๒๘
 • นางสร้อยฟ้าใส่ความนางศรีมาลา ๑๐๒๙
 • สมเด็จพระพันวษาทรงชำระนางศรีมาลา ๑๐๓๑
 • นางศรีมาลาขอพิสูจน์ ๑๐๓๒
 • สมเด็จพระพันวษาตรัสสั่งให้นางสร้อยฟ้าศรีมาลาลุยไฟ ๑๐๓๓

ตอนที่ ๔๒ นางสร้อยฟ้าศรีมาลาลุยไฟ[แก้ไข]

 • สมเด็จพระพันวษาเสด็จออกทอดพระเนตรลุยไฟ ๑๐๓๔
 • นางทองประศรีเข้าเฝ้า ๑๐๓๔
 • สมเด็จพระพันวษาให้ขุนแผนพระไวยพลายชุมพลปฏิญาณเป็นกลาง ๑๐๓๔
 • พราหมณ์ทำพิธีพิสูจน์ ๑๐๓๕
 • คนมาดูลุยไฟ ๑๐๓๖
 • นางศรีมาลาลุยไฟชนะ ๑๐๓๗
 • นางสร้อยฟ้าลุยไฟแพ้ ๑๐๓๗
 • นางสร้อยฟ้าถูกด่าว่า ๑๐๓๘
 • สมเด็จพระพันวษาตรัสสั่งให้ประหารชีวิตนางสร้อยฟ้า ๑๐๓๘
 • นางสร้อยฟ้าวิงวอนนางศรีมาลาให้ทูลขอโทษ ๑๐๔๐
 • นางศรีมาลาทูลขอชีวิตนางสร้อยฟ้า ๑๐๔๑
 • สมเด็จพระพันวษาตรัสสั่งให้ขับนางสร้อยฟ้าเสียจากกรุง ๑๐๔๒
 • สมเด็จพระพันวษาประทานบำเหน็จนางศรีมาลา ๑๐๔๒
 • นางสร้อยฟ้าลาพระไวย ๑๐๔๓
 • นางสร้อยฟ้าลานางทองประศรี ๑๐๔๕
 • นางสร้อยฟ้าลาขุนแผนพลายชุมพล ๑๐๔๖
 • นางสร้อยฟ้าลานางศรีมาลา ๑๐๔๗
 • นางสร้อยฟ้าสั่งเรือน ๑๐๔๘
 • นางสร้อยฟ้าออกจากเมือง ๑๐๔๘
 • นางสร้อยฟ้าพบกับเถรขวาด ๑๐๕๐
 • เถรขวาดพานางสร้อยฟ้าไปเมืองเชียงใหม่ ๑๐๕๑
 • กำเนิดพลายเพชรลูกนางศรีมาลา ๑๐๔๓
 • กำเนิดพลายยงลูกนางสร้อยฟ้า ๑๐๕๔

ตอนที่ ๔๓ จระเข้เถรขวาด[แก้ไข]

 • เถรขวาดเป็นสังฆราชา ๑๐๕๕
 • เถรขวาดคิดจะแก้แค้นพลายชุมพล ๑๐๕๕
 • เถรขวาดลานางสร้อยฟ้า ๑๐๕๖
 • เถรขวาดสั่งเณรจิ๋ว ๑๐๕๙
 • เถรขวาดเห็นลางร้าย ๑๐๖๐
 • เถรขวาดแปลงเป็นแรง ๑๐๖๑
 • เถรขวาดแปลงเป็นจระเข้ ๑๐๖๑
 • จระเข้เถรขวาดสู้หมอที่เมืองอ่างทอง ๑๐๖๒
 • จระเข้เถรขวาดลงมาจากเมืองอ่างทอง ๑๐๖๓
 • จระเข้เถรขวาดกัดคนไหว้พระวัดป่าโมก ๑๐๖๕
 • จระเข้เถรขวาดลงมากรุงศรีอยุธยา ๑๐๖๘
 • จระเข้เถรขวาดลงมาถึงหน้าตำหนักแพ ๑๐๖๘
 • สมเด็จพระพันวษาให้หมอจับจระเข้เถรขวาด ๑๐๖๙
 • จระเข้เถรขวาดฆ่าหมอจระเข้ตาย ๑๐๗๐
 • สมเด็จพระพันวษาตรัสถามพระไวย ๑๐๗๐
 • พลายชุมพลอาสาจับจระเข้เถรขวาด ๑๐๗๑
 • ขุนแผนแต่งตัวพลายชุมพล ๑๐๗๓
 • สมเด็จพระพันวษาเสด็จลงทอดพระเนตรจับจระเข้ ๑๐๗๕
 • พลายชุมพลสู้กับจระเข้เถรขวาด ๑๐๗๕
 • เถรขวาดแปลงตัวหนี ๑๐๗๗
 • พลายชุมพลจับเถรขวาดได้ ๑๐๗๗
 • สมเด็จพระพันวษาให้ชำระเถรขวาด ๑๐๗๙
 • ประหารชีวิตเถรขวาด ๑๐๘๓
 • สมเด็จพระพันวษาทรงตั้งพลายชุมพลเป็นหลวงนายฤทธิ์ ๑๐๘๔