งานแปล:แรงงานรับจ้างและทุน/บทที่ 6

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
แรงงานรับจ้างและทุน (ค.ศ. 1847) โดย คาร์ล มาคส์, ตรวจแก้โดย ฟรีดริช เอ็งเงิลส์, แปลจากภาษาอังกฤษ โดย วิกิซอร์ซ
บทที่ 6: ความสัมพันธ์ของแรงงานรับจ้างต่อทุน
Chapter 6
RELATION OF WAGE-LABOR TO CAPITAL
บทที่ 6
ความสัมพันธ์ของแรงงานรับจ้างต่อทุน

What is it that takes place in the exchange between the capitalist and the wage-labor? เกิดอะไรขึ้นในการแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นระหว่างนายทุนกับแรงงานรับจ้าง
The laborer receives means of subsistence in exchange for his labor-power; the capitalist receives, in exchange for his means of subsistence, labor, the productive activity of the laborer, the creative force by which the worker not only replaces what he consumes, but also gives to the accumulated labor a greater value than it previously possessed. The laborer gets from the capitalist a portion of the existing means of subsistence. For what purpose do these means of subsistence serve him? For immediate consumption. But as soon as I consume means of subsistence, they are irrevocably lost to me, unless I employ the time during which these means sustain my life in producing new means of subsistence, in creating by my labor new values in place of the values lost in consumption. But it is just this noble reproductive power that the laborer surrenders to the capitalist in exchange for means of subsistence received. Consequently, he has lost it for himself. ผู้ใช้แรงงานได้รับปัจจัยการดำรงชีพเพื่อแลกกับพลังแรงงานของเขา นายทุนได้รับแรงงาน กิจกรรมการผลิตของผู้ใช้แรงงาน แรงสร้างสรรค์ซึ่งคนทำงานใช้แทนสิ่งที่เขาบริโภคและซึ่งให้มูลค่าเพิ่มแก่แรงงานสะสมมากกว่าที่เคยมี เพื่อแลกกับปัจจัยดำรงชีพของเขา ผู้ใช้แรงงานได้รับปัจจัยดำรงชีพส่วนหนึ่งจากที่มีอยู่มาจากนายทุน ปัจจัยดำรงชีพเหล่านี้ทำหน้าที่อะไรให้กับเขาหรือ ก็สำหรับบริโภคในทันที แต่ทันใดที่ผมบริโภคปัจจัยดำรงชีพ พวกมันก็หายไปอย่างย้อนกลับมาไม่ได้ เว้นแต่ผมจะใช้เวลาซึ่งปัจจัยเหล่านี้ยืดชีวิตผมในการผลิตปัจจัยดำรงชีพใหม่ ๆ ในการสร้างมูลค่าใหม่ ๆ ด้วยแรงงานของผมเพื่อแทนที่มูลค่าซึ่งหายไปในการบริโภค แต่พลังในการผลิตซ้ำอันประเสริฐแบบนี้เองที่ผู้ใช้แรงงานสละให้กับนายทุนเพื่อแลกกับปัจจัยดำรงชีพ ด้วยเหตุนี้ เขาได้เสียมันไปเพื่อตัวเขาเอง
Let us take an example. For one shilling a laborer works all day long in the fields of a farmer, to whom he thus secures a return of two shillings. The farmer not only receives the replaced value which he has given to the day laborer, he has doubled it. Therefore, he has consumed the one shilling that he gave to the day laborer in a fruitful, productive manner. For the one shilling he has bought the labor-power of the day-laborer, which creates products of the soil of twice the value, and out of one shilling makes two. The day-laborer, on the contrary, receives in the place of his productive force, whose results he has just surrendered to the farmer, one shilling, which he exchanges for means of subsistence, which he consumes more or less quickly. The one shilling has therefore been consumed in a double manner -- reproductively for the capitalist, for it has been exchanged for labor-power, which brought forth two shillings; unproductively for the worker, for it has been exchanged for means of subsistence which are lost for ever, and whose value he can obtain again only by repeating the same exchange with the farmer. Capital therefore presupposes wage-labor; wage-labor presupposes capital. They condition each other; each brings the other into existence. พิจารณาตัวอย่าง ผู้ใช้แรงงานคนหนึ่งทำงานในนาของชาวนาคนหนึ่งทั้งวันแลกกับเงินหนึ่งชิลลิง ทำให้ชาวนามีรายได้กลับมาสองชิลลิง ชาวนาคนนั้นนอกจากจะได้มูลค่ากลับมาแทนที่เสียไปให้กับผู้ใช้แรงงานแล้ว เขายังได้ทวีคูณมัน ดังนั้น เขาได้บริโภคเงินหนึ่งชิลลิงซึ่งเขาได้ให้ไปกับผู้ใช้แรงงานคนนั้นอย่างออกดอกออกผล จากเงินหนึ่งชิลลิง เขาได้ซื้อพลังแรงงานของผู้ใช้แรงงานรายวันคนนั้นซึ่งได้สร้างผลผลิตจากผืนดินซึ่งมีมูลค่าสองเท่า และจากหนึ่งชิลลิงเขาได้กลับมาสอง ในทางกลับกัน ผู้ใช้แรงงานรายวันคนนี้ได้รับเงินหนึ่งชิลลิงแลกกับแรงในการผลิตของเขา ซึ่งผลของแรงนี้เองเขาได้สละให้กับชาวนาแล้ว และเขานำเงินนี้มาแลกเปลี่ยนกับปัจจัยดำรงชีพ ซึ่งเขาบริโภคไม่มากก็น้อยในทันที เงินหนึ่งชิลลิงจึงถูกบริโภคโดยทั้งสองฝ่าย อย่างออกดอกออกผลสำหรับนายทุน เพราะมันแลกกับพลังแรงงานแล้วได้กลับมาสองชิลลิง อย่างไม่เกิดผลสำหรับคนทำงาน เพราะมันแลกกับปัจจัยดำรงชีพแล้วก็หายไปอย่างไม่ย้อนคืนมาได้ และมูลค่านี้เขาได้กลับคืนมาก็ด้วยการแลกเปลี่ยนแบบเดิมกับชาวนาคนนั้นเท่านั้น ทุนจึงส่อถึงแรงงานรับจ้าง และแรงงานรับจ้างส่อถึงทุน พวกมันวางเงื่อนไขให้กัน ทั้งสองนำพาให้อีกอย่างปรากฏขึ้นมา
Does a worker in a cotton factory produce only cotton? No. He produces capital. He produces values which serve anew to command his work and to create by means of it new values. คนทำงานในโรงงานฝ้ายผลิตฝ้ายอย่างเดียวหรือไม่ ไม่ เขาผลิตทุน เขาผลิตมูลค่าซึ่งมีหน้าที่อีกรอบในการสั่งงานเขาและในการสร้างมูลค่าใหม่จากตัวมันเอง
Capital can multiply itself only by exchanging itself for labor-power, by calling wage-labor into life. The labor-power of the wage-laborer can exchange itself for capital only by increasing capital, by strengthening that very power whose slave it is. Increase of capital, therefore, is increase of the proletariat, i.e., of the working class. ทุนสามารถทวีคูณตัวเองได้ผ่านการแลกเปลี่ยนตัวเองกับพลังแรงงาน ผ่านการปลุกชีพแรงงานรับจ้าง พลังแรงงานของแรงงานรับจ้างสามารถแลกตัวเองกับทุนได้ก็ต่อเมื่อมันเพิ่มทุน ก็ต่อเมื่อมันเสริมอำนาจของสิ่งที่กดขี่มันเองเป็นทาส การเพิ่มจำนวนของทุนนั้นจึงเป็นการเพิ่มจำนวนของชนกรรมาชีพ นั่นก็คือของชนชั้นแรงงาน
And so, the bourgeoisie and its economists maintain that the interest of the capitalist and of the laborer is the same. And in fact, so they are! The worker perishes if capital does not keep him busy. Capital perishes if it does not exploit labor-power, which, in order to exploit, it must buy. The more quickly the capital destined for production -- the productive capital -- increases, the more prosperous industry is, the more the bourgeoisie enriches itself, the better business gets, so many more workers does the capitalist need, so much the dearer does the worker sell himself. The fastest possible growth of productive capital is, therefore, the indispensable condition for a tolerable life to the laborer. และแล้ว เหล่ากระฎุมพีและนักเศรษฐศาสตร์ของพวกเขาก็คงไว้ว่าผลประโยชน์ของนายทุนและของผู้ใช้แรงงานเป็นสิ่งเดียวกัน และแท้จริงแล้วก็เป็นเช่นนั้น คนทำงานจะสลายไปหากทุนไม่คอยหางานให้ยุ่ง ทุนจะสลายไปหากมันไม่ใช้ประโยชน์จากพลังแรงงาน ซึ่งจะใช้ประโยชน์นั้นมันก็ต้องซื้อมา ยิ่งทุนถูกนำมาผลิตเร็วเท่าใด ยิ่งทุนในการผลิตเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ อุตสาหกรรมนั้นจะยิ่งเจริญรุ่งเรือง เหล่ากระฎุมพีจะยิ่งร่ำรวย ธุรกิจจะยิ่งดี นายทุนจะต้องการคนทำงานมากขึ้นกว่าเดิม และคนทำงานจะสามารถขายตัวในราคาที่สูงกว่าเดิม การเติบโตของทุนในการผลิตที่เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นั้นจึงเป็นเงื่อนไขที่สละทิ้งไม่ได้หากต้องการให้ผู้ใช้แรงงานมีชีวิตที่ไม่เลวเกินไป
But what is growth of productive capital? Growth of the power of accumulated labor over living labor; growth of the rule of the bourgeoisie over the working class. When wage-labor produces the alien wealth dominating it, the power hostile to it, capital, there flow back to it its means of employment -- i.e., its means of subsistence, under the condition that it again become a part of capital, that is become again the lever whereby capital is to be forced into an accelerated expansive movement. แล้วอะไรคือการเติบโตของทุนในการผลิตหรือ มันคือการเติบโตของอำนาจของแรงงานสะสมเหนือแรงงานที่มีชีวิต การเติบโตของการปกครองของชนชั้นกระฎุมพีเหนือชนชั้นแรงงาน เมื่อแรงงานรับจ้างผลิตความมั่งคั่งอันแปลกแยกที่ครอบงำอยู่เหนือมัน ทุน ซึ่งเป็นอำนาจที่เป็นปรปักษ์ต่อมัน ที่นั้นเองปัจจัยในการจ้างงาน หรือปัจจัยดำรงชีพของมันจะไหลกลับไปหามัน ภายใต้เงื่อนไขว่ามันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของทุนอีกรอบ ว่ามันจะกลายเป็นคานงัดที่ผลักให้ทุนขยายตัวออกไปอย่างเร่งรวดอีกครั้ง
To say that the interests of capital and the interests of the workers are identical, signifies only this: that capital and wage-labor are two sides of one and the same relation. The one conditions the other in the same way that the usurer and the borrower condition each other. การพูดว่าผลประโยชน์ของทุนเป็นสิ่งเดียวกันกับผลประโยชน์ของคนทำงานนั้นแสดงถึงสิ่งนี่เท่านั้น: ว่าทุนและแรงงานรับจ้างเป็นสองฝั่งของความสัมพันธ์อันเดียวอันเดียวกัน อย่างหนึ่งวางเงื่อนไขอีกอย่าง ในทางเดียวกันที่เจ้าหนี้และลูกหนี้วางเงื่อนไขซึ่งกันและกัน
As long as the wage-laborer remains a wage-laborer, his lost is dependent upon capital. That is what the boasted community of interests between worker and capitalists amounts to. ตราบใดที่ผู้ใช้แรงงานรับจ้างยังคงเป็นผู้ใช้แรงงานรับจ้าง การเสียสิ่งใดไปของเขานั้นขึ้นอยู่กับทุน การพูดโม้ว่าผลประโยชน์ของทุนและคนทำงานนั้นคล้ายกันแสดงให้เราเห็นเพียงเท่านี้
If capital grows, the mass of wage-labor grows, the number of wage-workers increases; in a word, the sway of capital extends over a greater mass of individuals. หากทุนเติบโต มวลของแรงงานรับจ้างจะเติบโต จำนวนของคนทำงานรับจ้างจะเพิ่มขึ้น พูดได้อีกแบบ ทุนมีอิทธิพลเหนือบุคคลจำนวนมากกว่าเดิม
Let us suppose the most favorable case: if productive capital grows, the demand for labor grows. It therefore increases the price of labor-power, wages. ให้สมมุติกรณีที่น่าปรารถนามากที่สุด: หากทุนในการผลิตเติบโต ความต้องการแรงงานจะเติบโต ดังนั้นมันจึงเพิ่มราคาของพลังแรงงาน ของค่าจ้าง
A house may be large or small; as long as the neighboring houses are likewise small, it satisfies all social requirement for a residence. But let there arise next to the little house a palace, and the little house shrinks to a hut. The little house now makes it clear that its inmate has no social position at all to maintain, or but a very insignificant one; and however high it may shoot up in the course of civilization, if the neighboring palace rises in equal of even in greater measure, the occupant of the relatively little house will always find himself more uncomfortable, more dissatisfied, more cramped within his four walls. บ้านหลังหนึ่งอาจมีขนาดใหญ่หรือเล็ก ตราบใดที่บ้านในละแวกเล็กพอกัน ก็สามารถสนองความจำเป็นทางสังคมทุกด้านของผู้อยู่อาศัยได้ แต่หากมีราชวังผุดขึ้นมาด้านข้างบ้านหลังเล็กนั่น และบ้านหลังเล็กนั้นหดลงเหลือเพียงกระท่อมหลังหนึ่ง บ้านหลังเล็กแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าผู้ที่อยู่อาศัยในมันนั้นไม่มีตำแหน่งทางสังคมใด ๆ ให้คงไว้เลย หรืออาจมีอย่างที่ไร้ความสำคัญสุด ๆ และไม่ว่าจะทำบ้านให้ใหญ่ขึ้นแค่ไหนระหว่างการดำเนินไปของอารยธรรม หากราชวังข้างบ้านนั้นใหญ่ขึ้นในขนาดเท่ากันหรือมากกว่า ผู้ที่อยู่อาศัยในกระท่อมก็จะรู้สึกไม่สบายใจ ไม่พอใจ และคับแคบอยู่ร่ำไปภายในกำแพงสี่ด้านนั้น
An appreciable rise in wages presupposes a rapid growth of productive capital. Rapid growth of productive capital calls forth just as rapid a growth of wealth, of luxury, of social needs and social pleasures. Therefore, although the pleasures of the laborer have increased, the social gratification which they afford has fallen in comparison with the increased pleasures of the capitalist, which are inaccessible to the worker, in comparison with the stage of development of society in general. Our wants and pleasures have their origin in society; we therefore measure them in relation to society; we do not measure them in relation to the objects which serve for their gratification. Since they are of a social nature, they are of a relative nature. ค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นอย่างน่าชื่นชมทำให้ทุนเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว การเติบโตของทุนในการผลิตนี้ก็เรียกร้องให้ความมั่งคั่ง ความหรูหรา ความต้องการและสุขารมณ์ทางสังคมต้องเติบโตขึ้นตามกันไป ดังนั้น แม้ว่าสุขารมณ์ของผู้ใช้แรงงานอาจเพิ่มขึ้น ความพึงพอใจทางสังคมซึ่งมันให้กับเขานั้นก็ดูเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสุขารมณ์ของเหล่านายทุนที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับระยะของพัฒนาการของสังคมโดยทั่วไป ซึ่งเหล่าคนทำงานไม่สามารถเข้าถึงมัน ความต้องการและสุขารมณ์ของเรามีต้นกำเนิดในสังคม เราจึงวัดขนาดของมันโดยเทียบกับสังคม เราไม่วัดขนาดมันโดยเทียบกับวัตถุซึ่งทำหน้าที่สำหรับความพึงพอใจที่มันให้ ในเมื่อธรรมชาติของมันคือสังคม มันจึงมีธรรมชาติของสัมพัทธภาพด้วย
But wages are not at all determined merely by the sum of commodities for which they may be exchanged. Other factors enter into the problem. What the workers directly receive for their labor-power is a certain sum of money. Are wages determined merely by this money price? แต่ค่าจ้างไม่ได้ถูกกำหนดโดยผลรวมของโภคภัณฑ์ซึ่งมันสามารถแลกเปลี่ยนด้วยได้เพียงอย่างเดียวแม้แต่น้อย มีปัจจัยอื่น ๆ อยู่ในปัญหานี้ด้วย สิ่งที่คนทำงานได้รับมาโดยตรงสำหรับพลังแรงงงานของเขาคือจำนวนเงินตราจำนวนหนึ่ง ค่าจ้างนั้นถูกกำหนดโดยราคาตัวเงินนี้เท่านั้นหรือ
In the 16th century, the gold and silver circulation in Europe increased in consequence of the discovery of richer and more easily worked mines in America. The value of gold and silver, therefore, fell in relation to other commodities. The workers received the same amount of coined silver for their labor-power as before. The money price of their work remained the same, and yet their wages had fallen, for in exchange for the same amount of silver they obtained a smaller amount of other commodities. This was one of the circumstances which furthered the growth of capital, the rise of the bourgeoisie, in the 18th century. ในศตวรรษที่ 16 ทองและเงินที่หมุนเวียนในยุโรปเพิ่มขึ้นเนื่องมาจากการค้นพบเหมืองที่อุดมสมบูรณ์และทำงานง่ายกว่าในอเมริกา มูลค่าของทองและเงินนั้นจึงตกลงเมื่อเทียบกับโภคภัณฑ์ชนิดอื่น ๆ คนทำงานได้รับจำนวนเหรียญเงินสำหรับพลังแรงงานของเขาจำนวนเท่าเดิม ราคาเป็นตัวเงินของงานของพวกเขานั้นเท่าเดิม แต่ค่าจ้างของพวกเขากลับลดลง เพราะเหรียญเงินจำนวนเท่ากันนั้นแลกเปลี่ยนกับโภคภัณฑ์ชนิดอื่น ๆ ได้น้อยลงกว่าเดิม นี่เป็นพฤติการณ์หนึ่งซึ่งผลักดันให้ทุนเติบโตและชนชั้นกระฎุมพีรุ่งเรืองขึ้นในศตวรรษที่ 18
Let us take another case. In the winter of 1847, in consequence of bad harvest, the most indispensable means of subsistence -- grains, meat, butter, cheese, etc. -- rose greatly in price. Let us suppose that the workers still received the same sum of money for their labor-power as before. Did not their wages fall? To be sure. For the same money they received in exchange less bread, meat, etc. Their wages fell, not because the value of silver was less, but because the value of the means of subsistence had increased. ลองพิจารณาดูอีกกรณี ในฤดูหนาวปี ค.ศ. 1847 เนื่องด้วยผลผลิตกสิกรรมที่แย่ ปัจจัยดำรงชีพที่สละไม่ได้ที่สุด -- ธัญพืช เนื้อ เนย ชีส ฯลฯ -- ได้มีราคาที่สูงขึ้นมาก หากเราสมมุติว่าคนทำงานนั้นยังได้รับเงินจำนวนเท่าเดิมแลกกับพลังแรงงานของเขานั้น ค่าจ้างของเขาอย่างนี้ไม่ได้ลดลงหรือ เพื่อให้แน่ใจ เงินเท่าเดิมที่เขาได้รับมาแลกกับขนมปัง เนื้อ ฯลฯ ได้น้อยลง ค่าจ้างของพวกเขาลดลง ไม่ใช่เพราะมูลค่าของแร่เงินนั้นน้อยลง แต่เพราะมูลค่าของปัจจัยดำรงชีพนั้นเพิ่มสูงขึ้น
Finally, let us suppose that the money price of labor-power remained the same, while all agricultural and manufactured commodities had fallen in price because of the employment of new machines, of favorable seasons, etc. For the same money the workers could now buy more commodities of all kinds. Their wages have therefore risen, just because their money value has not changed. สุดท้าย หากเราสมมุติว่าราคาเป็นตัวเงินของพลังแรงงานนั้นคงอยู่เท่าเดิม ในขณะที่ผลผลิตทางการเกษตรและโภคภัณฑ์อุตสาหกรรมทั้งหมดราคาลดลงเนื่องจากเครื่องจักรชนิดใหม่ที่นำมาใช้ เนื่องจากฤดูกาลที่เป็นใจ ฯลฯ ด้วยจำนวนเงินเท่าเดิม คนทำงานสามารถซื้อโภคภัณฑ์หลากชนิดได้มากกว่าเดิม ค่าจ้างของเขานั้นจึงได้เพิ่มสูงขึ้น เพียงเพราะมูลค่าเป็นตัวเงินของมันนั้นคงเท่าเดิม
The money price of labor-power, the nominal wages, do not therefore coincide with the actual or real wages -- i.e., with the amount of commodities which are actually given in exchange for the wages. If then we speak of a rise or fall of wages, we have to keep in mind not only the money price of labor-power, the nominal wages, but also the real wages. ราคาเป็นตัวเงินของพลังแรงงาน หรือค่าจ้างตามตัวเลข จึงไม่พ้องต้องกันกับค่าจ้างจริง นั่นคือปริมาณของโภคภัณฑ์ที่สามารถแลกมาได้ด้วยค่าจ้างนั้น หากเราพูดถึงการเพิ่มและลดของค่าจ้าง เราต้องจำไว้ใช่แต่ราคาเป็นตัวเงินของพลังแรงงาน หรือค่าจ้างตามตัวเลข แต่ค่าจ้างจริงด้วย
But neither the nominal wages -- i.e., the amount of money for which the laborer sells himself to the capitalist -- nor the real wages -- i.e., the amount of commodities which he can buy for this money -- exhausts the relations which are comprehended in the term wages. แต่ไม่ว่าจะเป็นค่าจ้างตามตัวเลข นั่นคือจำนวนเงินซึ่งผู้ใช้แรงงานขายตัวเองให้กับนายทุน หรือค่าจ้างจริง นั้นคือจำนวนโภคภัณฑ์ซึ่งเขาสามารถซื้อได้ด้วยเงินจำนวนนี้ ก็ไม่ใช่ทั้งหมดของความสัมพันธ์ซึ่งมีอยู่ในคำว่าค่าจ้าง
Wages are determined above all by their relations to the gain, the profit, of the capitalist. In other words, wages are a proportionate, relative quantity. เหนือสิ่งอื่นใด ค่าจ้างถูกกำหนดโดยความสัมพันธ์ของมันกับรายได้และกำไรของนายทุน พูดอีกแบบได้ว่าค่าจ้างนั้นเป็นปริมาณสัมพัทธ์ที่เป็นสัดส่วน
Real wages express the price of labor-power in relation to the price of commodities; relative wages, on the other hand, express the share of immediate labor in the value newly created by it, in relation to the share of it which falls to accumulated labor, to capital. ค่าจ้างจริงแสดงออกถึงราคาของพลังแรงงานเทียบกับราคาของโภคภัณฑ์ นั่นคือค่าจ้างสัมพัทธ์ ในทางกลับกัน ก็แสดงถึงส่วนแบ่งของแรงงานในทันใดนั้นในมูลค่าซึ่งถูกสร้างขึ้นมาใหม่โดยมัน เทียบกับสัดส่วนของมันซึ่งตกเป็นของแรงงานสะสม ของทุน