จดหมายเหตุ เรื่อง เซอร์แฮรีออด เจ้าเมืองสิงคโปร์ ไปเฝ้าสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินสยามฯ

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
งานนี้ มีฉบับต่าง ๆ ดังนี้
ที่ เอกสาร
1 "จดหมายเหตุ เรื่อง เซอร์แฮรีออด เจ้าเมืองสิงคโปร์ ไปเฝ้าสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินสยามในรัชกาลก่อนที่ตำบลหัววานเมื่อเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1868 (ปีมะโรง พ.ศ. 2411)". (2463). ใน หอพระสมุดวชิรญาณ (ผู้รวบรวม), ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 19 (น. 19–49). พระนคร: โรงพิมพ์ไทย. (พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพเจ้าจอมมารดาโหมดในรัชกาลที่ 4 เมื่อปีวอก พ.ศ. 2463).
2 "จดหมายเหตุ เรื่อง เซอร์แฮรีออด เจ้าเมืองสิงคโปร์ ไปเฝ้าสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินสยามในรัชกาลก่อนที่ตำบลหัววานเมื่อเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1868 (ปีมะโรง พ.ศ. 2411)". (2463). ใน หอพระสมุดวชิรญาณ (ผู้รวบรวม), ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 19 (น. 19–49). (พิมพ์ครั้งที่ 2). พระนคร: โรงพิมพ์บำรุงนุกูลกิจ. [พระประเทศสวามิภักดิ์ (ดาลูศ ลุศนันทน์) พิมพ์ในการกุศลเมื่อปีวอก พ.ศ. 2463].