ประชุมพงศาวดาร/ภาคที่ 19 (พิมพ์ครั้งที่ 1)

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ดูฉบับอื่นของงานนี้ที่ ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 19
ตราของหอพระสมุดวชิรญาณ
ตราของหอพระสมุดวชิรญาณ
ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ ๑๙
จดหมายเหตุหอสาตราคม
แลเรื่องเสด็จทอดพระเนตรสุริยุปราคาที่หว้ากอ
เมื่อรัชกาลที่ ๔
พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพเจ้าจอมมารดาโหมดในรัชกาลที่ ๔
เมื่อปีวอก พ.ศ. ๒๔๖๓
พิมพ์ที่โรงพิมพ์ไทย ถนนรองเมือง

 • พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • ฉายที่น่าพลับพลาที่หว้ากอวันเสด็จออกรับเซอแฮรีออด

บรรณานุกรม[แก้ไข]

 • หอพระสมุดวชิรญาณ (ผู้รวบรวม). (2463). ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 19. พระนคร: โรงพิมพ์ไทย. (พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพเจ้าจอมมารดาโหมดในรัชกาลที่ 4 เมื่อปีวอก พ.ศ. 2463).

งานนี้ ปัจจุบันเป็นสาธารณสมบัติแล้ว เพราะลิขสิทธิ์ได้หมดอายุตามมาตรา 19 และมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งระบุว่า

ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นบุคคลธรรมดา
 1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
 2. ถ้ามีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์หมดอายุ
  1. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย หรือ
  2. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก ในกรณีที่ไม่เคยโฆษณางานนั้นเลยก่อนที่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายจะถึงแก่ความตาย
ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์
 1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น
 2. แต่ถ้าได้โฆษณางานนั้นในระหว่าง 50 ปีข้างต้น ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก