บันทึกรับสั่งฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ประทานหม่อมราชวงศ์สุมนชาติ สวัสดิกุล/เรื่อง 19

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เรื่อง สถานที่ประหารชีวิตในกรุงเทพฯ

ปัญหา สถานที่ประหารชัวิตนักโทษในกรุงเทพฯ นี้ ก่อนที่จะใช้บางขวางเป็นที่ประหาร เคยใช้ที่ใดมาก่อนบ้าง?

ตอบ การประหารชีวิตนั้น แต่เดิมครั้งสร้างกรุง ดูเหมือนจะเป็นที่วัดสำเพ็ง คือ วัดปทุมคงคา ข้อนี้มีหลักอยู่ บาดหลวงไปสร้างวัดที่ห้างเคียมฮั่วเฮง เรียกว่า คัลวารี่ (Calvary) หรือที่เรียกกันว่า วัดกะละหว่า ความจริง คัลวารี่ แลปว่า ที่ที่เอาพระเยซูไปตรึงไม้กางเขน

ต่อจากวัดสำเพ็ง ย้ายไปประหารที่วัดมักกะสัน แล้วย้ายมาทางหลังวัดเทพศิรินทร์ ทางวัดโคก แต่ต่อมา ย้ายกลับไปวัดมักกะสันอีก ที่วัดโคกนั้นเคยขี่ม้าไปดู

ที่วัดสำเพ็งนั้น ถ้าฆ่าเจ้านายละ ฆ่าที่นั่นมาจนในภายหลัง เช่น หม่อมไกรสร จะเป็นด้วยเหตุไรหาปรากฏไม่ ที่วัดสำเพ็งนี้จึงเป็นที่สำคัญ เพราะแต่ก่อน งานพระบรมศพ พระบรมอัฐิเก็บแล้ว ก่อนที่จะใช้พระอังคารฝังกันนั้น เชิญลงเรือบุษบก เรือศรี แห่มีกลองชะนะเต็มที่ไปถึงที่วัดสำเพ็ง แล้วก็เอาพระอังคารลงลอยที่นั่น และถ้าช้างเผือกตายก็เช่นเดียวกัน เขาเอาผ้าขาวห่อช้างตาย มีเรือดั้งเรือกันแห่ลากไปถ่วงที่วัดสำเพ็งเหมือนกัน