ประชุมกาพย์เห่เรือ (2460)/บทเห่ 5

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พระนิพนธ์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนริศรานุวัติวงษ์
ทรงเมื่องานพระบรมราชาภิเศกสมโภช พ.ศ. ๒๔๕๔

โคลง
 พระเสด็จยุรยาตรขึ้น พลับพลา
พร้อมพรั่งพลนาวา แวดล้อม
ถวายวันทิยหรรษา สันแต่ง
เรือกระบวนต้นซ้อม เห่ซ้อมพายถวาย
กาพย์
 พระเสด็จยาตรยั้งยับ ขึ้นประทับบนพลับพลา
พร้อมพรั่งพลนาวา มาน้อมเกล้าเฝ้าบาทบงสุ์
 โสมนัศจัดถวายลำ เรือจำนำที่นั่งทรง
แต่งไฟฝีพายลง ส่งเสียงถวายพายเพียงบิน
 สุพรรณหงษ์ทรงพู่ห้อย งอนชดช้อยลอยหลังสินธุ์
เพียงหงษ์ทรงพรหมินทร์ บินแต่ฟ้ามาสู่บุญ
 ผจงจัดประภัศรไชย หลาววงลไมแลอ่อนลมุน
ลายเด่นเห็นดั่งดุน ท้องดำขลับขับทองวาว
 เรืออนันตนาคราช กลาดหัวเสียดตัวเหยียดยาว
ปากอ้าเขี้ยวตาพราว ราวนาคราชอาศน์นารายน์
 บุษบกบัลลังก์ลอย สุกสีพลอยงามพร่างพราย
แสงไฟส่องแสงฉาย พายขึ้นล่องร้องถวายพร
 พระยศให้ยิ่งยง พระเกียรติจงเกริกดินดอน
พระเดชกั้นดัสกร พระคุณล้นพ้นเกษา
 พระองค์ทรงเฉลิมฉัตร เปนศรีสวัสดิจอมขัติยา
ประชาชีตางปรีดา สมโภชเจ้าฉาวครื้นโครม
 ดนตรีมี่อึงอล ก้องกาหลพลเห่โหม
โห่ฮึกกึกก้องโพยม โสมนัศชื่นรื่นเริงพล
 กรีฑาพลนาเวศ ฉลองพระเดชคุณเจ้าตน
เหิมหื่นชื่นกระมล ยลมัจฉาสารพันมี