ประชุมพงศาวดาร/ภาคที่ 61/บัญชี 2

จาก วิกิซอร์ซ

ชื่อปีในหนังสือเล่มนี้

ไจ้ ชวด
เป๊า ฉลู
ยี่ ขาล
เม้า เถาะ
สี มะโรง
ไส้ มะเส็ง
ซง้า มะเมีย
เมด มะแม
สัน วอก
เล้า ระกา
เสด จอ
ไก๊ กุน
ชื่อศกที่ใช้ในหนังสือเล่มนี้
กาบ เอกศก
ดับ โทศก
ระวาย ตรีศก
เมิง จัตวาศก
เบิก เบ็ญจศก
กัด ฉอศก
กด สัปตศก
ลวง อัฏฐศก
เต้า นพศก
กา สัมฤทธิศก

วิธีนับปี ทางไทยเหนือเอาศกไว้หน้า เช่น ปีชวด เอกศก ใช้ว่า “กาบไจ้” ปีฉลู โทศก ใช้ว่า “ดับเป๊า” ดังนี้เป็นต้น และใช้นับศกตามอย่างข้างจีน มิได้นับศกตามจุลศักราช จุลศักราชที่เราใช้กันอยู่ ตัวเลขท้ายตรงกับศกเสมอ เช่น ปีชวด เอกศก ตัวเลขท้ายจุลศักราชต้องเป็น ๑ มิได้เปลี่ยนเป็นอื่นเลย ส่วนในหนังสือเล่มนี้เพราะเหตุที่ใช้นับศกอย่างข้างจีน และใช้จุลศักราชอย่างไทย ศกจึงมิได้ตรงกับเลขตัวท้ายของจุลศักราช เช่น กาบไจ้ มิได้ตรงกับ ๑