ประวัติสุนทรภู่

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ประวัติสุนทรภู่ มีฉบับต่าง ๆ ดังนี้
ที่ เอกสาร หมายเหตุ
1 ดำรงราชานุภาพ, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ. (2470). ประวัติสุนทรภู่. (พิมพ์ครั้งที่ 2). พระนคร: โรงพิมพ์อักษรนิติ. [พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพมหาเสวกตรี พระยาสิทธิโชคชุมนุม (อ้น สิทธิสุข) เมื่อปีเถาะ พ.ศ. 2470]. พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม
2 ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา. (2474). ประวัติสุนทรภู่. (พิมพ์ครั้งที่ 3). พระนคร: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร. (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ โปรดให้พิมพ์เป็นมิตรพลีขึ้นปีใหม่เมื่อปีมะแม พ.ศ. 2474). ดัชนี พิมพ์ครั้งที่ 3 แก้ไขเพิ่มเติม
3 ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา. (2511). "ประวัติสุนทรภู่". ใน กรมศิลปากร (ผู้รวบรวม), ประวัติสุนทรภู่ นิราศเมืองแกลง และประวัติเมืองแกลง (น. ?–?). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชวนพิมพ์. (พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพนางสำลี เกิดลาภผล ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม วันที่ 7 พฤษภาคม 2511). ไฟล์ พิมพ์ครั้งที่ 28 แก้ไขเพิ่มเติม