ประวัติสุนทรภู่ (2470)/คำนำ

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คำนำ

ในงานศพมหาเสวกตรี พระยาสิทธิโชคชุมนุม (อ้น สิทธิสุข) ซึ่งจะได้พระราชทานเพลิงในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๗๐ นี้ บุตรธิดาร่วมฉันทะกันใคร่พิมพ์หนังสือเป็นของถวายแลจ่ายแจกเนื่องในงานนั้นสักเรื่อง ๑ จึงมอบฉันทะให้หลวงสิทธิบรรณการมาขอหนังสือที่ราชบัณฑิตยสภา หลวงสิทธิบรรณการแสดงความประสงค์เจาะจงประวัติสุนทรภู่ซึ่งข้าพเจ้าเรียบเรียงพิมพ์ไว้ในต้นหนังสือพระอภัยมณี ข้าพเจ้าจึงอนุญาตให้ตามประสงค์

อนึ่ง ในการพิมพ์หนังสือเรื่องนี้ เจ้าภาพได้เรียงประวัติสังเขปของผู้มรณะส่งมาขอให้พิมพ์ไว้เปนที่ระลึกด้วย จึงได้พิมพ์ไว้ต่อคำนำนี้ไป

กรรมการราชบัณฑิตยสภาขออนุโมทนาในกุศลบุญราศีทักษิณานุปทานซึ่งเจ้าภาพงานศพมหาเสวกตรี พระยาสิทธิโชคชุมนุม ได้บำเพ็ญเป็นปิตุปัฏฐานธรรมด้วยความกตัญญูกตเวที แลได้พิมพ์หนังสือเรื่องนี้ให้แพร่หลายอีกครั้งหนึ่ง.

  • ลายมือชื่อของกรมพระยาดำรงราชานุภาพ
  • นายกราชบัณฑิตยสภา
  • วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พระพุทธศักราช ๒๔๗๐