ประวัติสุนทรภู่ (2470)/ผู้วายชนม์

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
  • มหาเสวกตรี พระยาสิทธิโชคชุมนุม
  • (อ้น สิทธิสุข)
  • พ.ศ. ๒๓๙๕–๒๔๕๘

ประวัติสังเขป
มหาเสวกตรี พระยาสิทธิโชคชุมนุม
(อ้น สิทธิสุข)

พระยาสิทธิโชคชุมนุม เปนบุตร์จมื่นจงภักดีองค์ (ท้วม) เกิดเมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๑๐ ปีชวด พระพุทธศักราช ๒๓๙๕ อุปสมบทอยู่ณวัดบรมนิวาส แรกเข้ารับราชการอยู่ในกองเสมียนตรา กระทรวงวัง

ต่อมาเปน หมื่นสุนทรพินิจ

แล้วเปน ขุนนิพิฐราชการ

แล้วเปน หลวงอักษรสมบูรณ์

พ.ศ. ๒๔๔๓ เปนพระอักษรสมบูรณ์ ในตำแหน่งเสมียนตรา กระทรวงวัง

พระพุทธศักราช ๒๔๕๔ เปนพระยาสิทธิโชคชุมนุม ในตำแหน่งจางวางกรมพระราชพิธี กระทรวงวัง

พระพุทธศักราช ๒๔๕๔ เปนเสวกเอก

พระพุทธศักราช ๒๔๕๔ เปนมหาเสวกตรี

เมื่อพระพุทธศักราช ๒๔๔๖ ได้รับพระราชทานเหรียญทวีธาภิเศก ต่อมา ได้รับพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ และเหรียญราชรุจิยาในรัชกาลที่ ๕

พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ได้รับพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ ชั้น ๓ และเหรียญราชรุจิยา รัชกาลที่ ๖

ต่อมา พระพุทธศักราช ๒๔๕๔ ได้รับพระราชทานตริตาภรณ์มงกุฎสยาม

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ได้รับพระราชทานนามสกุลว่า "สิทธิสุข"

พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ เริ่มป่วยเปนโรคอัมพาธ จนถึงวันที่ ๑๘ มีนาคม พระพุทธศักราช ๒๔๕๘ เวลา ๗ นาฬิกาหลังเที่ยงเศษ ได้ถึงมรณกรรมที่บ้านเชิงสพานผ่านฟ้าลีลาศ อายุ ๖๔ ปี

พระยาสิทธิโชคชุมนุม มีบุตร์ที่อยู่ในเวลานี้ คือ—

นายเสงี่ยม สิทธิสุข ซึ่งเกิดจาก นวม
นางผาด อจลภูติ  ซึ่งเกิดจาก เล็ก
นางถนอม
นางภารเสธ (ผิว จันทะยานี) ซึ่งเกิดจาก ผึ่ง
หลวงสิทธิบรรณการ (สำเนียง สิทธิสุข) ซึ่งเกิดจาก ผึ่ง