ประวัติสุนทรภู่ (2470)/เรื่อง

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา


พระสุนทรโวหาร (ภู่) ซึ่งคนทั้งหลายเรียกกันเปนสามัญว่า "สุนทรภู่" นั้น เกิดในรัชกาลที่ ๑ กรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อณวันจันทร์ เดือน ๘ ขึ้นค่ำ ๑ ปีมะเมีย จุลศักราช ๑๑๔๘ เวลาเช้า ๒ โมง (ตรงกับวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๓๒๙) มีผู้รู้ตำราโหราศาสตร์ได้ผูกดวงชาตาของสุนทรภู่ไว้ ดังนี้

จะต้องอธิบายความนอกเรื่องประวัติเผื่อผู้ที่ยังไม่รู้เรื่องดวงชาตาแทรกลงตรงนี้ก่อน อันการทำดวงชาตานั้น คือ จดจำจักรราศีที่สถิตของดวงอาทิตย์และดาวพระเคราะห์ต่าง ๆ ในขณะเวลาเกิด เปนวิธีมีมาเก่าแก่แต่ดึกดำบรรพ์ ดวงชาตามีที่ใช้ในกิจการหลายอย่าง คือ อย่าง ๑ ถ้าจะกำหนดเวลาฤกษ์ยามทำการให้เปนสิริมงคลแก่ผู้ใด โหรย่อมเอาดวงชาตาของผู้นั้นมาสอบสวนเลือกเวลาอันพระเคราะห์โคจรสู่จักรราศีซึ่งต้องตำราว่า เปนสิริมงคลแก่ชาตาของผู้นั้น กำหนดเปนเวลามงคลฤกษ์ เปนต้นว่า ฤกษ์ยกกองทัพ ก็ต้องหาเวลาที่เปนสิริแก่แม่ทัพ ฤกษ์ปลูกเรือน ก็ต้องหาเวลาที่เปนสิริแก่เจ้าของเรือน ฤกษ์โกนจุก ก็ต้องหาเวลาให้เปนสิริแก่เด็กที่จะโกนจุก ฉนี้เป็นตัวอย่าง อีกอย่าง ๑ ดวงชาตามีที่ใช้ในการพยากรณ์ดีร้ายอันจะพึงมีแก่ตัวบุคคล เพราะเชื่อถือกันมาว่า เมื่อพระเคราะห์โคจรเข้าสู่จักรราศีเช่นนั้น ๆ มักเกิดความดีหรือความชั่วแก่ผู้มีชาตาเช่นนั้น ๆ เป็นต้นว่า พระเคราะห์ราหูเข้าสู่ราศีอันเปนลักขณาของผู้ใด ว่า ผู้นั้นมักจะไม่มีความสุขจนกว่าพระเคราะห์ราหูจะพ้นจักรราศีนั้นไป ดังนี้เปนตัวอย่าง อาศรัยความเชื่อในข้อนี้ จึงมีวิธีขับสอบดวงชาตาหาความรู้ว่า เคราะห์ดีและเคราะห์ร้ายประการใด ยังมีความเชื่อถือกันมาแต่ก่อนอิกอย่างหนึ่งว่า ดวงชาตาของผู้ใดอาจจะส่อให้รู้ได้ว่า บุคคลผู้นั้นจะดีหรือชั่ว และที่สุดจะมีอายุยืนหรืออายุสั้น ความเชื่ออย่างที่ว่านี้เกิดแต่เอาดวงชาตาของผู้ที่มีเรื่องประวัติอันปรากฎว่า เปนคนดีหรือคนชั่วในอดีตกาลมาเปนหลักสำหรับเทียบเคียงกับดวงชาตาที่จะพยากรณ์ ถ้าเห็นคล้ายคลึงกับดวงชาตาตัวอย่างข้างฝ่ายคนดี ก็พยากรณ์ว่าจะดี ถ้าไปคล้ายคลึงกับดวงชาตาของข้างฝ่ายพวกชั่ว ก็พยากรณ์ว่าจะชั่ว เปนเค้าความ ผู้ที่นิยมการพยากรณ์อย่างว่ามานี้ เมื่อเห็นใครเปนคนทรงคุณหรือให้โทษอย่างวิสามัญ มักสืบวันแลเวลาเกิดของผู้นั้นผูกดวงชาตาลงตำราไว้เปนตัวอย่างสำหรับใช้เปรียบเทียบในการพยากรณ์ ดวงชาตาของบุคคลต่าง ๆ ทั้งข้างดีและข้างชั่วจึงมีอยู่ในตำราเปนอันมาก และมักมีคำจดบอกไว้ว่า เปนผู้มีคุณหรือมีโทษอย่างนั้น ๆ ด้วย

ที่ดวงชาตาของสุนทรภู่มีอยู่ในตำราดวงชาตานั้น คงเปนเพราะผู้พยากรณ์แต่ก่อนเห็นว่า สุนทรภู่ทรงคณุสมบัติในกระบวรแต่งกลอนเปนอย่างวิเศษ นับว่า เปนวิสามัญบุรุษผู้หนึ่ง แต่จดคำอธิบายแถมไว้ข้างใต้ดวงชาตาว่า "สุนทรภู่อาลักษณ์ขี้เมา" ดังนี้ด้วย หมายความว่า เปนผู้ทรงทั้งความดีและความชั่วระคนปนกัน อันเปนความจริงตามเรื่องประวัติของสุนทรภู่

สกุลวงศ์ของสุนทรภู่ บิดามารดาจะชื่อใดไม่ปรากฎ ๆ แต่ว่า บิดาของสุนทรภู่เปนชาวบ้านกร่ำในเขตรอำเภอเมืองแกลง แขวงจังหวัดจันทบุรี ฝ่ายมารดาเปนชาวเมืองอื่น มาอยู่ด้วยกันในกรุงเทพฯ เกิดสุนทรภู่เมื่อสร้างกรุงรัตนโกสินทร์แล้วได้ ๔ ปี แล้วบิดากับมารดาอย่ากัน บิดากลับออกไปบวชอยู่ที่เมืองแกลง ฝ่ายมารดาได้สามีใหม่ มีลูกหญิงอีก ๒ คน ชื่อ ฉิม คน ๑ ชื่อ นิ่ม คน ๑ แล้วได้เปนนางนมพระธิดาในกรมพระราชวังหลัง (กล่าวกันว่า พระองค์เจ้าจงกล) เพราะฉะนั้น สุนทรภู่จึงได้อยู่ที่พระราชวังหลังกับมารดา แลได้ถวายตัวเปนข้าในกรมพระราชวังหลังตั้งแต่ยังเด็ก

การศึกษาของสุนทรภู่ ความที่กล่าวในนิราศเมืองสุพรรณมีเปนเค้าเงื่อน ดูเหมือนจะได้เล่าเรียนในสำนักวัดชีปะขาว (ซึ่งพระราชทานนามในรัชกาลที่ ๔ ว่า วัดศรีสุดาราม) ที่ริมคลองบางกอกน้อย รู้หนังสือทำการเสมียนได้ ได้เคยเปนเสมียนนายรวางกรมพระคลังสวน แต่อุปนิสสัยไม่ชอบทำการงานอย่างอื่นนอกจากแต่งบทกลอน สันทัดถึงบอกดอกสร้อยสักรวาได้แต่รุ่นหนุ่ม แล้วกลับมาอยู่ที่พระราชวังหลังอย่างเดิม เห็นจะเปนเพราะที่เปนเจ้าบทเจ้ากลอนนั่นเอง ชวนให้คนองจนทำความเกิดขึ้น ด้วยไปลอบลักรักใคร่กับผู้หญิงข้างในคน ๑ ชื่อ จัน ถูกกริ้วต้องเวรจำทั้งชายหญิง แต่เวลานั้น กรมพระราชวังหลังใกล้จะทิวงคตอยู่แล้ว ติดเวรจำอยู่ไม่ช้านัก ทำนองจะพ้นโทษเมื่อกรมพระราชวังหลังทิวงคตใน พ.ศ. ๒๓๔๙ สุนทรภู่จึงออกไปหาบิดาที่เมืองแกลง แต่งนิราศเมืองแกลงซึ่งเปนนิราศเรื่องแรกของสุนทรภู่เมื่อไปคราวนี้

พิเคราะห์เรื่องราวที่ปรากฎในนิราศประกอบกับศักราชปีเกิดของสุนทรภู่ ดูเหมือนเมื่อแต่งนิราศเมืองแกลง อายุจะราวสัก ๒๑ ปี กล่าวในนิราศว่า มีศิษย์ติดตามไปด้วย ๒ คน ข้อนี้ส่อให้เห็นว่า ในเวลานั้น สุนทรภู่ทำนองจะมีชื่อเสียงในการแต่งบทกลอนอยู่แล้ว จึงมีผู้ฝากตัวเปนศิษย์ น่าจะมีหนังสือเรื่องอื่นที่สุนทรภู่ได้แต่งไว้ก่อนนิราศเมืองแกลง ลองพิเคราะห์ดูหนังสือกลอนของสุนทรภู่ที่ยังปรากฎอยู่บัดนี้ เห็นมีเค้าเงื่อนในทางสำนวนว่า จะแต่งก่อนนิราศเมืองแกลงแต่เรื่องโคบุตรเรื่องเดียว มีคำขึ้นข้างต้นว่า

 "แต่ปางหลังครั้งว่างพระสาสนา

เปนปฐมสมมตกันสืบมา

ด้วยปัญญายังประวิงทั้งหญิงชาย

ฉันชื่อภู่รู้เรื่องประจักษ์แจ้ง

จึงสำแดงคำคิดประดิษฐ์ถวาย

ตามสติริเริ่มเรื่องนิยาย

ให้เพริศพรายพริ้งเพราะเสนาะกลอน" ดังนี้

สำนวนดูเหมือนจะแต่งถวายเจ้าวังหลังองค์ใดองค์หนึ่ง เปนหนังสือ ๘ เล่มสมุดไทย จะแต่งในคราวเดียวทั้งนั้น หรือแต่งเปนหลายครั้งหลายคราว ข้อนี้ทราบไม่ได้ แต่ว่าแต่งค้างอยู่ไม่หมดเรื่อง กลอนเรื่องอื่นของสุนทรภู่ดูสำนวนเปนชั้นหลังเรื่องโคบุตรทั้งนั้น

สุนทรภู่ไปเมืองแกลงคราวนั้น ออกจากกรุงเทพฯ ในเดือน ๗ ไปเรือประทุน ศิษย์แจวไป ๒ คน กับมีคนขี้ยาชาวเมืองระยองรับนำทางช่วยแจวอีกคน ๑ ไปทางคลองสำโรงแลคลองศีร์ษะจรเข้ออกปากน้ำบางมังกง[1] ไปขึ้นบกที่บางปลาสร้อย จังหวัดชลบุรี แล้วเดินบกต่อไป

ความในนิราศตอนไปในคลอง สุนทรภู่อธิบายคำเก่าไว้แห่งหนึ่งว่า

 "คำโบราณท่านผูกถูกทุกสิ่ง

เขาว่าลิงจองหองมันพองขน"

คำนี้เองเปนมูลที่ด่ากันว่า "จองหองพองจน" คือ เปรียบเอาลงเปนลิง ยังหาเคยพบใครอธิบายไว้ที่อื่นไม่

เมื่อสุนทรภู่ลงไปถึงเมืองระยอง คนขี้ยาที่นำทางไปถึงบ้านก็หลบเสีย แต่นั้น สุนทรภู่ต้องพยายามถามหนทางตามพวกชาวบ้านเดินต่อไปจนถึงวัดที่บิดาบวชอยู่ณเมืองแกลง กล่าวในนิราศว่า เวลานั้น บิดาบวชมาได้ ๒๐ พรรษา ข้อนี้ส่อให้เห็นว่า บิดามารดาเห็นจะพรากกันตั้งแต่สุนทรภู่ยังเปนเด็กเล็กทีเดียว และน้องสาว ๒ คนนั้นต่างบิดากับสุนทรภู่ ในนิราศกล่าวความอีกข้อ ๑ ว่า บิดาที่บวชอยู่ "เปนฐานานุประเทศอธิบดี จอมกษัตริย์โปรดปรานประทานนาม เจ้าอารามอรัญธรรมรังษี" ดังนี้ สันนิษฐานว่า เห็นจะเปนฐานานุกรมของพระครูธรรมรังษี เจ้าคณะเมืองแกลง มิใช่ได้เปนตำแหน่งพระครูเอง ที่สุนทรภู่ออกไปหาบิดา บางทีจะคิดออกไปบวช ด้วยเวลานั้น อายุครบอุปสมบท และจะล้างอัปมงคลที่ต้องถูกจำจองด้วยก็เปนได้ แต่หาได้บวชไม่ เพราะไปอยู่ได้หน่อยหนึ่งก็ป่วยเปนไข้ป่า อาการแทบถึงประดาตาย รักษาพยาบาลกันอยู่กว่าเดือนจึงหาย พอหายก็กลับเข้ามากรุงเทพฯ ในเดือน ๙ รวมเวลาที่สุนทรภู่ออกไปเมืองแกลงคราวนั้นราว ๓ เดือน

เรื่องประวัติของสุนทรภู่เมื่อกลับจากเมืองแกลงแล้วมีอยู่ในเรื่องนิราศพระบาทว่า มาเปนมหาดเล็กพระองค์เจ้าปฐมวงศ์ พระโอรสพระองค์น้อยของกรมพระราชวังหลัง ซึ่งทรงผนวชอยู่ณวัดระฆัง[2] แต่ตัวสุนทรภู่อยู่ที่พระราชวัง แลได้หญิงชื่อ จัน ที่เคยเกิดความนั้น เปนภรรยา ทำนองเจ้าครอกข้างใน (ทองอยู่) ซึ่งเปนพระอัครชายาของกรมพระราชวังหลัง จะยกประทาน ด้วยปรากฎในนิราศวัดเจ้าฟ้าว่า เมื่อสุนทรภู่มีบุตร เจ้าครอกข้างในรับเข้าไปทรงเลี้ยงดู แต่เมื่อได้นางจันเปนภรรยาแล้ว อยู่ด้วยกันเปนปรกติไม่เท่าใด เห็นจะเปนเพราะสุนทรภู่จับเปนคนขี้เมาในตอนนี้ ถึงปีเถาะ (พ.ศ. ๒๓๕๐) ภรรยาก็โกรธ สุนทรภู่ได้แสดงความไว้ข้างต้นนิราศพระบาทว่า

 "แสนอาลัยใจหายไม่วายห่วง

ดังศรศักดิ์ปักช้ำระกำทรวง

เสียดายดวงจันทราพงางาม

เจ้าคุมแค้นแสนโกรธพิโรธพี่

แต่เดือนยี่จนย่างเข้าเดือนสาม

จนพระหน่อสุริย์วงศ์ทรงพระนาม

จากอารามแรมร้างทางกันดาร

ด้วยเรียมรองมุลิกาเปนข้าบาท

จำนิราศร้างนุชสุดสงสาร

ตามเสด็จโดยแดนแสนกันดาร

ไปนมัสการรอยบทพระศาสดา" ดังนี้

เมื่อสุนทรภู่ตามเสด็จพระองค์เจ้าปฐมวงศ์ไปพระพุทธบาทคราวที่แต่งนิราศ ไม่ได้ลงเรือลำทรง อาศรัยไปในเรือมหาดเล็กที่ตามเสด็จ ต้องพายเรือไปเอง กล่าวความอันนี้ไว้ในนิราศเมื่อถึงท่าเรือว่า

 "พระหน่อสุริย์วงศ์ทรงสิกขา

ขึ้นศาลาโสรจสรงวารีศรี

ข้างพวกเราเฮฮาลงวารี

แต๋โดยดีใจตนด้วยพ้นพาย

อุระเรียมเกรียมกรมอารมณ์ร้อน

ระอาอ่อนอกใจมิใคร่หาย

แลตลิ่งวิงหน้าในตาพราย

หัวไหล่ตายตึงยอกตลอดตัว"

ครั้นขึ้นเดินบก จะเปนด้วยสุนทรภู่ไปเมาเหล้าหรืออย่างไร ถูกเขาแกล้งให้ขึ้นขี่คอช้างตัวบ่มมันที่ต้องให้นำไปข้างหน้า กล่าวไว้ในนิราศว่า

 "ทั้งสองข้างท่านวางล้วนช้างดั้ง

ระยะหลังมหาดเล็กนั้นเหลือหลาย

แต่ตัวพี่นี้จำเพาะเปนเคราะห์ร้าย

ต้องขึ้นพลายนำทางช้างน้ำมัน

เพื่อนเขาแกล้งตบมือกระพือผัด

ช้างสบัดพลัดไปในไพรสัณฑ

ผงะหงายคนท้ายเขาคว้าทัน

โอ้แม่จันเจียนจะไม่เห็นใจจริง

นึกจะโจนจากช้างลงกลางเถื่อน

คิดอายเพื่อนเขาจะเย้ยว่าใจหญิง

แต่ตึงเศียรเวียนหน้าในตาวิง

เอาขอพิงพาดตักมาตามทาง"

เมื่อไปพักอยู่ที่ริมบริเวณวัดพระพุทธบาท สุนทรภู่กล่าวในนิราศว่า ไปเที่ยงทางเขาขาด พบ (พระองค์) เจ้าสามเณพระองค์ ๑ กั้นพระกลดหักทองขวางเสด็จมาทางนั้น พิเคราะห์ตามศักราช เห็นว่า จะเปนสมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส เพราะเวลานั้น ทรงผนวชเปนสามเณรอยู่แล้ว กล่าวความอิกแห่งหนึ่งว่า

 "พอแรมค่ำวันนั้นท่านพระคลัง

หาบุญยังไปฉลองศาลาลัย"

คือ พระยาพระคลัง (กุน) ซึ่งได้เปนเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ที่สมุหนายกในรัชกาลที่ ๒ หานายบุญยัง นายโรงละคอนนอกที่มีชื่อเสียงและเปนผู้สร้างวัดละคอนทำในจังหวัดธนบุรีนั้น ไปเล่นละคอนฉลองศาลาที่ท่านสร้างขึ้นใหม่ในลานพระพุทธบาท อาศรัยเค้าเงื่อนที่มีดังไดกล่าวมา สันนิษฐานว่า หนังสือบทกลอนของสุนทรภู่ที่ปรากฎอยู่เปนของแต่งในรัชกาลที่ ๑ เมื่อก่อนสุนทรภู่เข้ารับราชการ ๓ เรื่อง คือ เรื่องโคบุตร เรื่อง ๑ นิราศเมืองแกลง เรื่อง ๑ นิราศพระบาท เรื่อง ๑ ต่อมาในรัชกาลที่ ๒ เมื่อสุนทรภู่เข้ารับราชการแล้ว เห็นจะไม่มีโอกาศไปทางไกล จึงไม่ปรากฎแต่งนิราศเรื่องใดอิกจนตลอดรัชกาล

เรื่องประวัติของสุนทรภู่ตอนจะเข้ารับราชการในรัชกาลที่ ๒ นั้น มีคำเล่ากันมาว่า เมื่อคราวเกิดทิ้งบัตรสนเท่ห์กันชุกชุมใน พ.ศ. ๒๓๕๙ ที่กรมหมื่นศรีสุเรนทรต้องถูกชำระนั้น สุนทรภู่ก็ถูกสงสัยว่าเปนผู้แต่งหนังสือทิ้งด้วยคน ๑ ความข้อนี้มีเค้าเงื่อนอยู่ในนิราศเมืองเพ็ชรบุรีซึ่งสุนทรภู่แต่งเมื่อตอนปลายรัชกาลที่ ๓ กล่าวความย้อนขึ้นไปถึงเมื่อยังเปนหนุ่มคนองว่า ได้เคยหนีออกไปอยู่เมืองเพ็ชร ไปซุ่มซ่อนนอนอยู่ในถ้ำเขาหลวงหลายวัน แล้วไปอาศรัยอยู่กับหม่อมบุนนาคในกรมพระราชวังหลังซึ่งออกไปตั้งทำนาอยู่ที่เมืองเพ็ชรเมื่อกรมพระราชวังหลังทิวงคตแล้ว บางทีจะหนีไปในคราวที่ถูกสงสัยว่าแต่งหนังสือทิ้ง แลบางทีพระบาทสมเด็จฯ พระพุทธเลิศหล้านภาลัย จะได้ทอดพระเนตรเห็นสำนวนกลอนของสุนทรภู่ในเวลาสอบสำนวนหาตัวผู้ทิ้งหนังสือคราวนั้นเอง จึงเลยทรงพระกรุณาโปรดฯ ให้เอาตัวมารับราชการเปนอาลักษณ์ มูลเหตุที่สุนทรภู่จะเข้ารับราชการหาปรากฎเรื่องเปนอย่างอื่นไม่

เมื่อสุนทรภู่ได้เปนอาลักษณ์แล้ว มีเรื่องเล่ากันมาถึงที่สุนทรภู่ได้ทำความชอบในหน้าที่ว่า ในสมัยนั้น กำลังทรงพระราชนิพนธ์บทละคอนเรื่องรามเกียรติ์ถึงตอนนางสีดาผูกคอตาย บทพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ ๑ ซึ่งเล่นละคอนกันมากล่าวบทนางสีดาตรงเมื่อจะผูกคอตายว่า

"เอาภูษาผูกศอให้มั่น

แล้วพันกับกิ่งโศกใหญ่

หลับเนตรจำนงปลงใจ

อรไทยก็โจนลงมา"

ต่อนี้ถึงบทหนุมานว่า

"๏ บัดนั้น

วายุบุตรวุฒิไกรใจกล้า

ครั้นเห็นองค์อัคกัลยา

ผูกศอโจนมาก็ตกใจ

ตัวสั่นเพียงสิ้นชีวิต

ร้อนจิตต์ดังหนึ่งเพลิงไหม้

โลดโผนโจนลงตรงไป

ด้วยกำลังว่องไวทันที (เชิด)

ครั้นถึงจึงแก้ภูษาทรง

ที่ผูกศอองค์พระลักษมี

หย่อนลงยังพื้นปฐพี

ขุนกระบี่ก็โจนลงมา"

หน้า:ประวัติสุนทรภู่ - ดำรงราชานุภาพ - ๒๔๗๐.djvu/26หน้า:ประวัติสุนทรภู่ - ดำรงราชานุภาพ - ๒๔๗๐.djvu/27หน้า:ประวัติสุนทรภู่ - ดำรงราชานุภาพ - ๒๔๗๐.djvu/28หน้า:ประวัติสุนทรภู่ - ดำรงราชานุภาพ - ๒๔๗๐.djvu/29หน้า:ประวัติสุนทรภู่ - ดำรงราชานุภาพ - ๒๔๗๐.djvu/30หน้า:ประวัติสุนทรภู่ - ดำรงราชานุภาพ - ๒๔๗๐.djvu/31หน้า:ประวัติสุนทรภู่ - ดำรงราชานุภาพ - ๒๔๗๐.djvu/32หน้า:ประวัติสุนทรภู่ - ดำรงราชานุภาพ - ๒๔๗๐.djvu/33หน้า:ประวัติสุนทรภู่ - ดำรงราชานุภาพ - ๒๔๗๐.djvu/34หน้า:ประวัติสุนทรภู่ - ดำรงราชานุภาพ - ๒๔๗๐.djvu/35หน้า:ประวัติสุนทรภู่ - ดำรงราชานุภาพ - ๒๔๗๐.djvu/36หน้า:ประวัติสุนทรภู่ - ดำรงราชานุภาพ - ๒๔๗๐.djvu/37ส่วนภรรยาคนที่ชื่อ นิ่ม นั้น พอมีบุตรได้ไม่ช้าก็ตาย เจ้าครอกข้างในฯ จึงรับบุตรสุนทรภู่ไปเลี้ยงไว้ในพระราชวังหลังทั้ง ๒ คน นอกจากภรรยาชื่อ จัน กับชื่อ นิ่ม ๒ คนที่กล่าวมาแล้ว สุนทรภู่ยังมีคู่รัก รบุชื่อไว้ในนิราศอีกหลายคน ว่า เปนภรรยาบ้าง เปนช้บ้าง แต่มิได้ปรากฎว่า อยู่กับใครยืดยาวสักคนเดียว

สุนทรภู่ตั้งแต่เยาว์มายังไม่ได้บวชจนตลอดรัชกาลที่ ๒ พอถึงรัชกาลที่ ๓ ก็ออกบวช เหตุที่จะบวชนั้น เล่ากันมาว่า เพราะหวาดหวั่นเกรงพระราชอาญา ด้วยเห็นว่า พระบาทสมเด็จฯ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงขัดเคืองแต่รัชกาลก่อน แต่ข้อนี้ เมื่อพิเคราะห์ดูตามคำที่สุนทรภู่กล่าวไว้ในนิราศภูเขาทองว่า

หน้า:ประวัติสุนทรภู่ - ดำรงราชานุภาพ - ๒๔๗๐.djvu/39หน้า:ประวัติสุนทรภู่ - ดำรงราชานุภาพ - ๒๔๗๐.djvu/40หน้า:ประวัติสุนทรภู่ - ดำรงราชานุภาพ - ๒๔๗๐.djvu/41หน้า:ประวัติสุนทรภู่ - ดำรงราชานุภาพ - ๒๔๗๐.djvu/42หน้า:ประวัติสุนทรภู่ - ดำรงราชานุภาพ - ๒๔๗๐.djvu/43หน้า:ประวัติสุนทรภู่ - ดำรงราชานุภาพ - ๒๔๗๐.djvu/44หน้า:ประวัติสุนทรภู่ - ดำรงราชานุภาพ - ๒๔๗๐.djvu/45หน้า:ประวัติสุนทรภู่ - ดำรงราชานุภาพ - ๒๔๗๐.djvu/46หน้า:ประวัติสุนทรภู่ - ดำรงราชานุภาพ - ๒๔๗๐.djvu/47หน้า:ประวัติสุนทรภู่ - ดำรงราชานุภาพ - ๒๔๗๐.djvu/48หน้า:ประวัติสุนทรภู่ - ดำรงราชานุภาพ - ๒๔๗๐.djvu/49หน้า:ประวัติสุนทรภู่ - ดำรงราชานุภาพ - ๒๔๗๐.djvu/50หน้า:ประวัติสุนทรภู่ - ดำรงราชานุภาพ - ๒๔๗๐.djvu/51หน้า:ประวัติสุนทรภู่ - ดำรงราชานุภาพ - ๒๔๗๐.djvu/52หน้า:ประวัติสุนทรภู่ - ดำรงราชานุภาพ - ๒๔๗๐.djvu/53หน้า:ประวัติสุนทรภู่ - ดำรงราชานุภาพ - ๒๔๗๐.djvu/54หน้า:ประวัติสุนทรภู่ - ดำรงราชานุภาพ - ๒๔๗๐.djvu/55หน้า:ประวัติสุนทรภู่ - ดำรงราชานุภาพ - ๒๔๗๐.djvu/56หน้า:ประวัติสุนทรภู่ - ดำรงราชานุภาพ - ๒๔๗๐.djvu/57หน้า:ประวัติสุนทรภู่ - ดำรงราชานุภาพ - ๒๔๗๐.djvu/58

เมื่อสุนทรภู่พึ่งพระบารมีพระองค์เจ้าลักขณานุคุณอยู่นั้น นอกจากเปนผู้บอกสักรวา คงจะได้แต่งหนังสือบทกลอนถวายอิก ได้ยินว่า แต่งเปนกลอนเฉลิมพระเกียรติ์พระองค์เจ้าลักขณานุคุณเรื่อง ๑ ผู้ที่ได้เคยอ่านยังมีตัวอยู่ แต่หนังสือนั้นหาฉบับยังไม่พบ นอกจากนั้น จะได้แต่งเรื่องใดอิกบ้างหาปรากฎไม่ พิเคราะห์ดูโดยสำนวนกลอน เข้าใจว่า เรื่องนิราศอิเหนาสุนทรภู่เห็นจะแต่งในตอนนี้เรื่อง ๑ อนึ่ง เรื่องพระอภัยมณีซึ่งสุนทรภู่ได้เริ่มแต่งแต่ในรัชกาลที่ ๒ นั้น สังเกตเห็นถ้อยคำมีบางแห่งรู้ได้แน่ว่า มาแต่งต่อในรัชกาลที่ ๓ จะยอกตัวอย่างดังคำนางสุวรรณมาลีว่ากับพระอภัยมณีเมื่อแรกดีกันที่เมืองลังกาว่า "ด้วยปีเถาะเคราะห์กรรมเกิดน้ำมาก ขึ้นท่วมปากท่วมลิ้นเสียสิ้นหนอ" อยู่ในเล่มสมุดไทยเล่ม ๓๕ ตรงนี้เห็นได้ว่า ต้องแต่งในรัชกาลที่ ๓ ภายหลัง พ.ศ. ๒๓๗๔ การที่สุนทรภู่แต่งหนังสือพระอภัยมณี เห็นจะแต่งทีละเล่ม ๒ เล่มต่อเรื่อยมา ด้วยเปนหนังสือเรื่องยาว ทำนองพระองค์เจ้าลักขณานุคุณจะได้ทอดพระเนตรเห็นหนังสือเรื่องพระอภัยมณีเมื่อสุนทรภู่ไปพึ่งพระบารมี แลมีรับสั่งให้แต่งถวายอิก สุนทรภู่จึงแต่งเรื่องพระอภัยมณีอิกตอนหนึ่ง แต่จะไปค้างอยู่เพียงใดหาปรากฎไม่ เพราะสุนทรภู่พึ่งพระบารมีพระองค์เจ้าลักขณานุคุณอยู่ได้ไม่ช้า พอถึง พ.ศ. ๒๓๗๘ พระองค์เจ้าลักขณานุคุณก็สิ้นพระชนม์

เมื่อพระองค์เจ้าลักขณานุคุณสิ้นพระชนม์ลง เห็นจะไม่มีใครกล้ารับอุปการะสุนทรภู่อิก เวลานั้น เจ้าฟ้ากุณฑลก็ยังมีพระชนม์อยู่ ชรอยจะทรงขัดเคืองด้วยสุนทรภู่โจทเจ้าไปพึ่งบุญพระองค์เจ้าลักขณานุคุณ จึงทรงเฉยเสีย แต่เล่ากันมาว่า สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระยาบำราบปรปักษ์ นั้นยังทรงสงสารสุนทรภู่ ถ้าไปเฝ้าเมื่อใด ก็มักประทานเงินเกื้อหนุน แต่สุนทรภู่ก็จะออกกระดากเองด้วย จึงไม่กล้าไปพึ่งสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระยาบำราบปรปักษ์ ต้องตกยากอิกครั้งหนึ่ง กลับอนาถายิ่งกว่าคราวก่อน นัยว่า ถึงไม่มีบ้านเรือนจะอาศรัย ต้องลงลอยเรือเที่ยวจอดอยู่ตามสวนหาเลี้ยงชีพด้วยรับจ้างเขาแต่งบทกลอนกับทำการค้าขายประกอบกัน

หนังสือสุนทรภู่แต่งในตอนเมื่อตกยากครั้งนี้มีหลายเรื่อง คือ นิราศพระแท่นดงรัง เรื่อง ๑ กล่าวในกลอนข้างตอนต้นนิราศว่า

 "ปีวอกนักษัตรอัฐศก

ชตาตกจะต้องไปถึงไพรสณฑ์

ลงนาวาหน้าวัดพระเชตุพน

พี่ทุกข์ทนถอนใจครรไลจร"

ปีวอก อัฐศกนั้น พ.ศ. ๒๓๗๙ ภายหลังพระองค์เจ้าลักขณานุคุณสิ้นพระชนม์ได้ปี ๑ สุนทรภู่ไปคราวนี้อาศรัยผู้อื่นไปแต่ตัว มิได้ไปโดยลำพังเหมือนเมื่อครั้งยังบวชเปนพระ เรื่องนิราศที่แต่ง ก็ว่าอย่างดาด ๆ ดูไม่มีอกมีใจ มีเรื่องประวัติบอกไว้แต่ว่า ในตอนที่สึกแล้ว ได้ภรรยาอิกคน ๑ ชื่อ ม่วง แต่เมื่อแตงนิราศนั้น ยังไม่ได้เปนสิทธิ์ขาดทีเดียว เปนแต่ไปมาหากัน แลบอกความไว้อิกข้อหนึ่งว่า เวลานั้น อดเหล้าได้ กล่าวไว้ในกลอนว่า

 "ถึงนครไชยศรีมีโรงเหล้า

เปนของเมาตัดขาดไม่ปราถนา" ดังนี้

เมื่อถึงท้ายเรื่องนิราศ ได้กล่าวกลอนบอกเจตนาในการที่แต่งนิราศไว้ว่า

 "ใช่จะแกล้งแต่งประกวดอวดฉลาด

ทำนิราศรักมิตรพิสมัย

ด้วยจิตต์รักกาพย์กลอนอักษรไทย

จึงตั้งใจแต่งคำแต่ลำพัง

หวังจะให้ลือเลื่องในเมืองหลวง

คนทั้งปวงอย่าว่าเราบ้าหลัง

ถ้าใครเปนก็จะเห็นว่าจริงจัง

ประดุจดังน้ำจิตต์เราคิดกลอน

ขอเดชะถ้อยคำที่ร่ำเรื่อง

ให้ลือเลื่องเลิศลักษณ์ในอักษร

ขอเชิญไทยเทวราชประสาทพร

ให้สุนทรลือทั่วธานีเอย"

ยังหนังสือกลอนสุภาสิตสอนหญิง[3] อิกเรื่อง ๑ ก็ดูเหมือนจะแต่งในตอนนี้ เมื่อก่อนจบ กล่าวกลอนไว้ข้างต้นท้ายว่า

 "อย่าฟังเปล่าเอาแต่กลอนสุนทรเพราะ

จงพิเคราะห์คำเลิศประเสริฐศรี

เอาเปนแบบสอนตนพ้นราคี

กันบัดสีติฉินเขานินทา"

ยังมีหนังสือกลอนของสุนทรภู่อิกเรื่อง ๑ บางทีจะแต่งในตอนนี้ คือ เรื่องลักษณวงศ์ พิเคราะห์ดูเห็นเปนสำนวนกลอนสุนทรภู่แต่งแต่ ๙ เล่มสมุดไทย (เพียงม้าตามไปเห็นศพนางเกสร) ต่อนั้นดูเปนสำนวนผู้อื่นแต่งตามกลอนสุภาพอิก ๗ เล่ม แล้วแต่งเปนบทละคอนต่อไปอิก ๒๓ เล่ม รวมเปนหนังสือ ๓๙ เล่มสมุดไทย ในฉบับที่พิมพ์ขาย มีกลอนนำหน้าว่า เปนของแต่งถวายเจ้านาย แต่กลอนนั้นเห็นได้ว่า ตัดเอากลอนที่มีอยู่ข้างต้นเรื่องโคบุตรมาดัดอปลง น่าสงสัยว่า จะเปนของผู้อื่นเอามาเติมเข้าต่อชั้นหลังเพียงจะให้มีชื่อสุนทรภู่ปรากฎในหนังสือนั้น

อนึ่ง มีคำกล่าวกันมาว่า สุนทรภู่แต่งเรื่องพระสมุท กับเรื่องจันทโครบ กับเนื่องนครกาย อิก ๓ เรื่อง และว่า เรื่องพระสมุทนั้น สุนทรภู่แต่งเมื่อกำลังลงอยู่เรือลอย จึงให้ชื่อวีรบุรุษในเรื่องนั้นว่า "พระสมุท" พิเคราะห์ดูสำนวนกลอนในฉบับที่พิมพ์ขาย เห็นว่า มิใช่กลอนของสุนทรภู่ น่าจะกล่าวกันโดยเข้าใจผิด เกิดแต่ในหนังสือมีกลอนข้างตอนต้นว่า

 "ข้าพเจ้าชื่อภู่ผู้ประดิษฐ์

ไม่แจ้งจิตต์ถ้อยคำในอักษร

แม้ผู้ใดได้สดับคำสุนทร

ช่วยเอื้อกลอนแถลงกล่าวในราวความ"

ความที่กล่าวในกลอนนี้ผิดวิสัยสุนทรภู่ซึ่งไม่เคยยอมถ่อมตัวว่า ความรู้อ่อน มีตัวอย่างคำสุนทรภู่ในข้อนี้กล่าวไว้ในนิราศพระประธมตอนอธิษฐานว่า

 "หนึ่งขอฝากปากคำทำหนังสือ

ให้สืบชื่อชั่วฟ้าสุธาสถาน

สุนทราอาลักษณ์เจ้าจักรวาฬ

พระทรงสารศรีเศวตเกศกุญชร

อนึ่งมนุษย์อุตริติต่างต่าง

แล้วเอาอย่างเทียบคำทำอักษร

ให้ฟั่นเฟือนเหมือนเราสาปในกาพย์กลอน

ต่อโอนอ่อนออกชื่อจึงลือชา"

เรื่องพระสมุทนั้น กล่าวกันอิกนัยหนึ่งว่า มีคนชื่อ ภู่ อิกคน ๑ แต่งเอาอย่างสุนทรภู่ในเวลาชั้นหลังมา เลียนสุนทรภุ่ด้วยความนับถือ จึ่งถ่อมตัวว่า เปนผู้ยังรู้น้อย ความจริงก็เห็นจะเปนเช่นว่านี้ ส่วนเรื่องจันทโครบนั้น ได้พิเคราะห์ดู ไม่พบบทกลอนตอนใดที่จะเชื่อได้ว่า เปนสำนวนกลอนสุนทรภู่สักแห่งเดียว คำที่กล่าวกันก็กล่าวแต่ว่า สุนทรภู่แต่งกับผู้อื่นอิกหลายคน จึงเห็นว่า น่าจะเปนสำนวนผู้อื่นแต่งตามอย่างสุนทรภู่ หากว่าจะเกี่ยวข้องกับสุนทรภู่ ก็เพียงแต่งแล้ว บางทีจะเอาไปให้สุนทรภู่ตรวจแก้ไข จึงขึ้นชื่อสุนทรภู่ว่า ได้เกี่ยวข้อง แต่ที่แท้จะหาได้แต่งไม่ ส่วนเรื่องนครกายนั้น มีกลอนบอกไว้ข้างต้นหนังสือนั้นว่า "นายภู่อยู่นาวาเที่ยวค้าขาย" เห็นจะเปนนายภู่คนที่แต่งเรื่องพระสมุท หาใช่สุนทรภู่ไม่

สุนทรภู่จะตกอยากอยู่สักกี่ปี ข้อนี้ไม่ทราบชัด ปรากฎแต่ว่า พ้นทุกข์ยากด้วยพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อยังดำรงพระยศเปนสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนอิศเรศรังสรรค์ ทรงพระปรานีโปรดให้ไปอยู่ที่พระราชวังเดิมซึ่งเปนที่เสด็จประทับในสมัยนั้น แลต่อมา กรมหมื่นอับสรสุดาเทพ พระเจ้าลูกเธอที่พระบาทสมเด็จฯ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระเมตตามากอีกพระองค์ ๑ ทรงอุปการะด้วย เหตุที่กรมหมื่นอับสรสุดาเทพจะทรงอุปการะสุนทรภู่นั้น กล่าวกันว่า เดิมได้ทรงหนังสือเรื่องพระอภัยมณี (ชรอยจะได้หนังสือมรดกดของพระองค์เจ้าลักขณานุคุณ โดยเปนพระอนุชาร่วมเจ้าจอมมารดากัน) ชอบพระหฤทัย ทรงเห็นว่า เรื่องที่แต่งไว้ยังค้างอยู่ จึงมีรับสั่งให้สุนทรภู่แต่งถวายให้ทรงต่อไป สุนทรภู่แต่งเรื่องพระอภัยมณีมาได้ ๔๙ เล่มสมุดไทย หมายจะจบเพียงพระอภัยมณีออกบวช (ความตั้งใจของสุนทรภู่เห็นได้ชัดในหนังสือที่แต่งนั้น) แต่กรมหมื่นอับสรฯ มีรับสั่งให้แต่งต่อไปอีก ด้วยเหตุนี้ สุนทรภู่จึงต้องคิดเรื่องพระอภัยมณีตอนหลัง ตั้งแต่เล่มสมุดไทยที่ ๕๐ ขยายเรื่องออกไปจบต่อเล่มที่ ๙๔ แต่พิเคราะห์ดูหนังสือเรื่องพระอภัยมณีตอนหลัง สำนวนไม่ใช่ของสุนทรภู่คนเดียว เล่ากันว่า กรมหมื่นอับสรฯ มีรับสั่งให้แต่งถวายเดือนละเล่ม ถ้าเช่นนั้นจริง ก็จะเปนด้วยสุนทรภู่เบื่อ หรือถูกเวลามีกิจติดขัดแต่งเองไม่ทัน จึงวานศิษย์หาให้ช่วยแต่งก็จะเปนได้ นอกจากเรื่องพระอภัยมณี สุนทรภู่แต่งสิงหไตรภพถวายกรมหมื่นอับสรฯ อีกเรื่อง ๑ หนังสือนั้นจึงขึ้นต้นว่า "ข้าบาทขอประกาศประกอบเรื่อง" ดังนี้ แต่แต่งค้างอยู่เพียง ๑๕ เล่มสมุดไทย ชรอยจะหยุดเมื่อกรมหมื่นอับสรสุดาเทพสิ้นพระชนม์ใน พ.ศ. ๒๓๘๘

ในระยะเวลาเมื่อสุนทรภู่อยู่ในอุปการะของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว แลกรมหมื่นอับสรฯ นั้นได้ไปพระปฐมเจดีย์ จึงแต่งนิราศพระประธมอีกเรื่อง ๑ ไปคราวนี้ บุตรไปด้วยทั้ง ๒ คน สังสธมอิกเรินนิราศ เห็นได้ว่า แต่งโดยใจคอชื่นบานกว่าเมื่อแต่งนิราศพระแท่นดงรัง กล่าวถึงประวัติในเรื่องนิราศพระประธมนี้ว่า แตกกับภรรยาคนที่ชื่อ ม่วง และกล่าวกลอนตอนแผ่สาวนกุศลท้ายนิราศมีครวญถึงพระบาทสมเด็จฯ พระพุทธเลิศหล้านภาลัย ว่า

แล้วลาออกนอกโบสถ์ขึ้นโขดหิน กรวดวารินรดทำคำอักษร ส่งส่วนบุญสุนทราสถาพร ถึงบิดรมารดาครูอาจารย์ ถวายองค์มงกุฎอยุธเยศ ทรงเศวตคชงามทั้งสามสาร เสด็จสู่บุรีนีฤพาน เคยโปรดปรานเปรียบเปี่ยมได้เทียมคน สิ้นแผ่นดินปิ่นเกล้ามาเปล่าอก น้ำตาตกตายน้อยสักร้อยหน ขอพบเห็นเปนข้าฝ่ายุคล พระคุณล้นเลี้ยงเฉลิมให้เพิ่มพูล

ต่อนี้กล่าวถวายพระพรถึงพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวและกรมหมื่นอับสรสุดาเทพว่า

ถึงล่วงแล้วแก้วเกิดกับบุญฤทธิ์ ยังช่วยปิดปกอยู่ไม่รู้สูญ สิ้นแผ่นดินทินกรจรจำรูน ให้เพิ่มพูลพอสว่างหนทางเดิน ดังจินดาห้าดวงช่วงทวีป ได้ชูชีพช่วยทุกข์เมื่อฉุกเฉิน เปนทำนุอุปถัมภ์ไม่ก้ำเกิน จงเจริญเรีองวงศ์ทรงสุธา อนึ่งน้อมจอมนิกรอับสรราช บำรุงสาสนาสงฆ์ทรงสิกขา จงไพบูลพูลสวัสดิ์วัฒนา ชนมาหมื่นแสนอย่าแค้นเคือง

ต่อมา เห็นจะเปนเมื่อกรมหมื่นอับสรสุดาเทพสิ้นพระชนม์แล้ว สุนทรภู่ทูลรับอาสาพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวไปหาของต้องพระประสงค์ที่เมืองเพ็ชรบุรี แต่จะเปนของสิ่งใดหาปรากฎไม่ ได้แต่งนิราศเมืองเพ็ชรบุรีอีกเรื่อง ๑ เปนนิราศสุดท้ายของสุนทรภู่ นับถือกันว่า แต่งดีถึงนิราศภูเขาทองอันเปนอย่างยอดเยี่ยมในนิราศของสุนทรภู่ กล่าวความไว้ในกลอนข้างตอนต้นว่า

อนาถหนาวคราวมาอาสาเสด็จ ไปเมืองเพ็ชรบุรินที่ถิ่นหวาน ลงนาวาหน้าวัด[4] นมัสการ อธิษฐานถึงพระคุณกรุณา ช่วยชุบเลี้ยงเพียงชนกที่ปกเกศ ถึงต่างเขตร์ของประสงค์คงอาสา

เรื่องประวัติของสุนทรภู่ที่ปรากฎในนิราศเรื่องนี้ว่า มีบุตรน้อยไปด้วยอีกคนหนึ่งชื่อ นิล ชรอยจะเปนลูกมีกับภรรยาที่ชื่อ ม่วง บุตรคนใหญ่ที่ชื่อ พัด นั้นก็ไปด้วย ถึงตอนนี้เปนหนุ่มแล้ว แต่บุตรที่ชื่อ ตาบ ไม่ปรากฎในนิราศเรื่องนี้ อนึ่ง ในเวลาเมื่อสุนทรภู่ไปเมืองเพ็ชรบุรีคราวนี้ เปนเวลาอยู่ตัวคนเดียว ไม่มีภรรยา ได้กล่าวความข้อนี้ไว้ในนิราศหลายแห่ง มักจะว่าน่าฟัง จะคัดมาพอเปนตัวอย่าง

ถึงคลองเตยเตยแตกใบแฉกงาม คิดถึงยามปลูกรักมักเปนเตย จนไม่มีที่รักเปนหลักแหล่ง ต้องคว้างแคว้งคว้าหานิจจาเอ๋ย โอ้เปลี่ยวใจไร้รักที่จักเชย ชมแต่เตยแตกหนามเมื่อยามโซ

อีกแห่งหนึ่งว่า

โอ้อกเอ๋ยเลยออกประตูป่า กำดัดดึกนึกหน้าน้ำตาไหล จะเหลียวหลังสั่งสาราสุดาใด ก็จนใจด้วยไม่มีไมตรีตรึง ช่างเปนไรไพร่ผู้ดีก็มิรู้ ใครแลดูเราก็นึกรำลึกถึง จะปรับไหมได้หรือไม่อื้ออึง เปนแต่พึ่งวาสนาพอพาใจ

ตรงเมื่อถึงอ่าวยี่สาร ว่าด้วยหอยจุ๊บแจง เอาคำเห่เด็กของเก่ามาแต่งเปนกลอน ก็ว่าดี

โอ้เอ็นดูหนูน้อยร้องหอยเหาะ ขึ้นไปเกาะกิ่งตลอดยอดพฤกษา ล้วนจุ๊บแจงแผลงฤทธิ์เขาปลิดมา กวักตรงหน้ามาเรียกให้มันได้ยิน จุ๊บแจงเอ๋ยเผยฝาหาเข้าเปียก แม่ยายเรียกจะให้ไปกฐิน ทั้งช้างงวงช้างงาออกมากิน ช่วยปัดริ้นปัดยุงกระทุงราย เขาร่ำเรียกเพรียกหูได้ดูเล่น มันอยากเปนลูกเขยทำเงยหงาย เยี่ยมออกฟังทั้งตัวกลัวแม่ยาย โอ้นึกอายจุ๊บแจงแกล้งสำออย เหมือนจะรู้อยู่ในเล่ห์เสนหา แต่หากว่าพูดยากเปนปากหอย เปรียบเหมือนคนจนทุนทั้งบุญน้อย จะกล่าวถ้อยออกไม่ได้ดังใจนึก

ถึงรัชกาลที่ ๔ พอพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวบวรราชาภิเษกแล้ว ก็ทรงตั้งสุนทรภู่ให้เปนเจ้ากรมอาลักษณฝ่ายพระบวรราชวัง มีบรรดาศักดิ์เปนพระสุนทรโวหาร คงให้ราชทินนามตามที่ได้พระราชทานเมื่อรัชกาลที่ ๒ เวลานั้น สุนทรภู่อายุได้ ๖๖ ปี

หนังสือสุนทรภู่แต่งเมื่อในรัชกาลที่ ๔ มีปรากฎ ๒ เรื่อง คือ บทละคอน เรื่อง อภัยณุราช แต่งถวายพระองค์เจ้าดวงประภา พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว เปนหนังสือเล่มสมุดไทย ๑ เรื่อง ๑ กับเสภา เรื่อง พระราชพงศาวดาร พระบาทสมเด็จฯ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ดำรัสสั่งให้แต่งอีกเรื่อง ๑ เปนหนังสือ ๒ เล่มสมุดไทย นอกจากนี้ ยังมีบทเห่สำหรับกล่อมเจ้านายที่ยังทรงพระเยาว์ กล่าวกันว่า บทเห่ เรื่อง จับระบำ กับบทเห่ เรื่อง กากี เรื่อง พระอภัยมณี และเรื่อง โคบุตร เปนของสุนทรภู่แต่ง บทเห่เหล่านี้จะแต่งเมื่อใด ดูโอกาศที่สุนทรภู่จะแต่ง มีอยู่ ๓ คราว คือ แต่งสำหรับกล่อมหม่อมเจ้าในพระองค์เจ้าลักขณานุคุณคราว ๑ หรือสำหรับกล่อมลูกเธอในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อยังเปนกรมอยู่ในรัชกาลที่ ๓ คราว ๑ หรือมิฉนั้น ก็แต่งถวายสำหรับกล่อมพระเจ้าลูกเธอในพระบาทสมเด็จฯ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อย่างไรก็ดี เมื่อในรัชกาลที่ ๔ บทเห่กล่อมของสุนทรภู่ใช้กล่อมบรรทมเจ้านายทั่วทั้งพระราชวังจนตลอดรัชกาล

ตั้งแต่สุนทรภู่ได้เปนที่พระสุนทรโวหาร รับราชการอยู่ ๕ ปี ถึงแก่กรรมในรัชกาลที่ ๔ เมื่อปีเถาะ พ.ศ. ๒๓๙๘ มีอายุได้ ๗๐ ปี

หนังสือบทกลอนที่สุนทรภู่แต่งมีมาก ที่ได้ยินแตชื่อเรื่องยังหาฉบับไม่พบก็มี ที่สาบสูญไปเสียแล้วไม่ได้ยินชื่อเรื่องมาถึงชั้นนี้ทีเดียวก็เห็นจะมี จะกล่าวถึงแต่ฉเพาะเรื่องที่ยังมีฉบับอยู่ในปัจจุบันนี้ มี ๒๔ เรื่อง คือ

นิราศ ๙ เรื่อง

๑ นิราศเมืองแกลง ๒ นิราศพระบาท ๓ นิราศภูเขาทอง ๔ นิราศเมืองสุพรรณ (แต่งเปนโคลง) ๕ นิราศวัดเจ้าฟ้า ๖ นิราศอิเหนา ๗ นิราศพระแท่นดงรัง ๘ นิราศพระประธม ๙ นิราศเมืองเพ็ชรบุรี

นิราศทั้งปวงนี้แต่งจบในสมุดไทยเล่มเดียวทุกเรื่อง

นิทาน ๕ เรื่อง ๑๐ เรื่อง โคบุตร ๘ เล่มสมุดไทย ๑๑ เรื่องพระอภัยมณี ๙๕ เล่มสมุดไทย ๑๒ เรื่องพระไชยสุริยา (แต่งเปนกาพย์คำเทียบสอนอ่าน) ราวเล่มสมุดไทย ๑ ๑๓ เรื่องลักษณวงศ์ ๙ เล่มสมุดไทย (เปนสำนวนผู้อื่นแต่งต่ออีก ๓๐ เล่ม) ๑๔ เรื่องสิงหไตรภพ ๑๕ เล่มสมุดไทย

สุภาสิต ๓ เรื่อง ๑๕ สวัสดิรักษา ราวเล่มสมุดไทย ๑ ๑๖ เพลงยาวถวายโอวาท ราวหน้าสมุดไทย ๑ ๑๗ สุภาสิตสอนหญิง เล่มสมุดไทย ๑

บทละคอน ๑ เรื่อง ๑๘ เรื่องอภัยณุราช เล่มสมุดไทย ๑

บทเสภา ๒ เรื่อง

๑๙) เรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนกำเนิดพลายงาม เล่มสมุดไทย ๑

๒๐) เรื่องพระราชพงศาวดาร ๒ เล่มสมุดไทย

บทเห่กล่อม ๔ เรื่อง

๒๑) เห่เรื่องจับระบำ

๒๒) เห่เรื่องกากี

๒๓) เห่เรื่องพระอภัยมณี

๒๔) เห่เรื่องโคบุตร

บทเห่เปนบทสั้น ๆ รวมกันทั้ง ๔ เรื่อง สักเล่มสมุดไทย ๑

หนังสือบทกลอนของสุนทรภู่ได้เริ่มพิมพ์ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อปีมเมีย พ.ศ. ๒๔๑๓ หมอสมิท เจ้าของโรงพิมพ์ที่บางคอแหลม พิมพ์เรื่องพระกอภัยมณีก่อนเรื่องอื่น พิมพ์ขายคราวละเล่มสมุดไทย เรียกราคาเล่มละสลึง (๒๕ สตางค์) คนตื่นซื้อ หมอสมิทได้กำไรมาก นัยว่า ถึงสร้างตึกได้หลังหนึ่ง จนหมอสมิทคิดถึงคุณสุนทรภู่ เที่ยวสืบถามเชื้อสาย หวังจะให้บำเหน็จ เวลานั้น นายพัด กับนายตาบ บุตรสุนทรภู่ ยังอยู่ แต่จะได้บำเหน็จเท่าไรหาปรากฎไม่ ตั้งแต่หมอสมิทรวยด้วยพิมพ์หนังสือพระอภัยมณีต่อมา ทั้งหมอสมิทและเจ้าของโรงพิมพ์อื่น ๆ ก็ค้นคว้าหาหนังสือบทกลอนของสุนทรภู่พิมพ์ขึ้นขายเปนลำดับมา บางเรื่องได้พิมพ์ถึง ๓ ครั้ง ๔ ครั้ง หนังสือบทกลอนของสุนทรภู่ได้พิมพ์เมื่อในรัชกาลชที่ ๕ หมดทุกเรื่อง เว้นแต่เสภาเรื่องพระราชพงศาวดาร หอพระสมุดฯ ก็ได้พิมพ์แต่ในรัชกาลที่ ๕ แต่พิมพ์เพียงเท่าที่จำกัดไว้ได้ เพราะฉบับสูญหาย พึ่งหาได้ฉบับบริบูรณ จึงมาพิมพ์ตลอดเรื่องต่อในรัชกาลที่ ๖ เพลงยาวถวายโอวาทก็พึ่งหาฉบับได้ และได้พิมพ์ต่อในรัชกาลที่ ๖ นี้เหมือนกัน

บรรดาผู้ที่ชอบอ่านบทกลอนไทยดูเหมือนจะเห็นพ้องกันโดยมากว่า สุนทรภู่เปนกวีที่พิเศษสุดคนหนึ่ง ถ้าแลจะลองให้เลือกกวีไทยบรรดาที่มีชื่อเสียงปรากฎมาในพงศาวดาร คัดเอาแต่วิเศษสุดเพียง ๕ คน ใคร ๆ เลือกก็เห็นจะเอาชื่อสุนทรภู่ไว้ในกวี ๕ คนนั้นด้วย ข้อวิเศษของสุนทรภู่ที่แปลกกับกวีอื่นนั้น คือ ในกระบวนกลอนอย่างหนึ่ง กับชสำนวนกระบวนกล่าวความอย่างปากตลาดอิกอย่างหนึ่ง ในกระบวนเหล่านี้ จะหาตัวสู้สุนทรภู่แทบไม่มี แต่บทกลอนของสุนทรภู่นั้น ถ้าว่าโดยหลักฐานในทางอักษรศาสตร์ มีที่ติได้หลายอย่าง เช่น มักใช้ศัพท์ผิด และชอบเขียนแก้ศัพท์ไปตามใจ สุดแต่ให้ได้สัมผัสกลอน แม้แต่งโคลง (นิราศสุพรรณ) ก็มิใคร่เอาใจใส่ในข้อบังคับเอกโท จะเปรียบกับบทกลอนของกวีที่เปนบุคคลชั้นสูง เช่น พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จฯ พระพุทธเลิศหล้านภาลัย นั้น เปรียบกันไม่ได้ ทั้งนี้ ก็เปนธรรมดา ด้วยการที่ได้ศึกษาผิดกัน บุคคลชั้นสูง เมื่อเรียนเขียนอ่านหนังสือแล้ว ได้เรียนแบบแผนกระบวรภาษาและตำราอักษรศาสตร์แล้วจึงหัดแต่งหนังสือ ฝ่ายบุคคลชั้นต่ำเช่นสุนทรภู่ ได้ศึกษาเพียงแต่หัดอ่านและเขียนหนังสือ ไม่มีโอกาศได้เล่าเรียนตำหรับตำราอันใด มีอุปนิสสัยชอบแต่งบทกลอน ก็เริ่มหัดแต่งด้วยช่วยเขาบอกบทดอกสร้อยสักรวาอันต้องคิดกลอนเปนสำคัญ ฝึกหัดมาในทางนี้ ความคุ้นเคยก็ชักจูงใจให้รักและให้ชำนาญในทางกลอน เลยถือกลอนเป็นสำคัญยิ่งกว่าที่จะใช้ถ้อยคำให้ถูกต้องตามแบบแผน จะยกตัวอย่างพอให้เห็นดังเช่นคำขุนแผนในบทเสภาที่ได้คัดมาลงไว้แล้วนั้น สุนทรภู่แต่งว่า "แต่พ่อนี้ท่านเจ้ากรมยมราช" เช่นนี้ กวีที่เปนคนชั้นสูงเช่นพระราชนิพนธ์เปนไม่ทรงเปนอันขาด เพราะคำว่า เจ้ากรม นั้น ผิดกับตำแหน่งของพระยายมราช แต่ฝ่ายสุนทรภู่รักคำนั้นด้วยได้กลอนสัมผัสใน ถือว่า ความก็แปลว่านายเหมือนกัน จึงใช้คำ เจ้ากรม ดังนี้ ความที่กล่าวมาเปนข้อวินิจฉัยในทางวรรณคดี มิใช่ประสงค์จะลดหย่อนคุณวิเศษของสุนทรภู่ ถึงความบกพร่องมีเช่นว่า บทกลอนของสุนทรภู่ยังต้องนับว่าดีอย่างเอกอยู่นั่นเอง แต่ดีฉเพาะแต่งกลอนเพลงยาว หรือที่เรียกกันทุกวันนี้ว่า กลอนสุภาพ กับดีในทางสำนวนกระบวรว่าเปนปากตลาด ข้อนี้ที่สุนทรภู่คุยอวดจนเลยเปนเหตุให้ทรงพระราชนิพนธ์บทละคอนเรื่องไกรทองดังกล่าวมาแล้ว แต่เปนความจริง เพราะฉนั้น ชั้นบุคคลพลเมืองจึงชอบกลอนสุนทรภู่ยิ่งกว่าของผู้อื่น

คุณวิเศษของสุนทรภู่อิกอย่างหนึ่งนั้น นับว่า เปนผู้ตั้งแบบกลอนสุภาพขึ้ันอิกอย่างหนึ่ง ซึ่งผู้อื่นชอบเอาอย่างแต่งกันแพร่หลายมาจนทุกวันนี้ เดิมกระบวรแต่งบทกลอนในสมัยเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยายังเปนราชธานี หนังสือบทกลอนที่แต่งเรื่องมักแต่งเปนลิลิต โคลง ฉันท์ หรือกาพย์ ส่วนกลอนสุภาพ เดิมใช้แต่งแต่คำขับลำนำ เช่น ร้องเพลง หรือร้องดอกสร้อยสักรวา และแต่งบทมโหรี เสภา และบทละคอน พึ่งมาเกิดใช้กลอนสุภาพแตงเปนเพลงยาวสังวาสเมื่อปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา ถึงนิราศในชั้นเดิม เหมือนเช่น นิราศหม่อมพิมเสนครั้งกรุงศรีอยุธยา และนิราศพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จฯ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก เสด็จปราบพม่าที่ท่าดินแดง เปนต้น ก็นับอยู่ในเพลงยาว สุนทรภู่เปนผู้ริเริ่มเอากลอนเพลงยาวมาแต่งเรื่องนิทานเรื่องโคบุตรขึ้นเมื่อในรัชกาลที่ ๑ สันนิษฐานว่า แต่งเช่นนั้นก่อนผู้อื่นทั้งสิ้น แล้วตัวสุนทรภู่และผู้อื่นจึงแต่งนิทานเรื่องอื่นเปนกลอนสุภาพเอาอย่างเรื่องโคบุตรต่อมา[5]

อิกประการ ๑ ในกระบวรแต่งกลอนสุภาพนั้น แต่ก่อนมาไม่ได้ถือเอาสัมผัสในเปนสำคัญ สุนทรภู่เปนผู้เริ่มเล่นสัมผัสในขึ้นเปนสำคัญในกระบวรกลอน เลยถือเปนแบบอย่างกันมาจนทุกวันนี้ นับว่า สุนทรภู่เปนผู้ชักนำในกลอนสุภาพเพราะพริ้งยิ่งขึ้นด้วยอิกอย่างหนึ่ง ตั้งแต่หนังสือบทกลอนของสุนทรภู่ปรากฎแพร่หลาย บรรดาผู้ที่แต่งกลอนสุภาพในชั้นหลังมาก็หันเข้าแต่งตามแบบกลอนสุนทรภู่แทบทั้งนั้น มีที่สามารถจะแต่งดีได้ใกล้สุนทรภู่ ๒ คน คือ นายมี เดิมบวชอยู่วัดพระเชตุพน ที่แต่งนิราศเดือนและนิราศเมืองถลาง คน ๑ กับหม่อมราโชทัย (ม.ร.ว.กระต่าย อิศรางกูร ณอยุธยา) ที่แต่งนิราศลอนดอน คน ๑ กล่าวกันมาว่า เปนศิษย์ศึกษาที่สุนทรภู่ทั้ง ๒ คน แต่ไม่ปรากฎว่า แต่งหนังสือบทกลอนเรื่องอื่นนอกจากที่ระบุนั้น

ในบรรดาหนังสือบทกลอนที่สุนทรภู่ได้แต่งไว้ ถ้าจะลองให้ผู้อ่านชี้ขาดว่า เรื่องไหนเปนดีกว่าเพื่อน ก็น่าจะเห็นยุติต้องกันโดยมากว่า เรื่องพระอภัยมณีเปนดีที่สุด เพราะเปนหนังสือเรื่องยาว แต่งดีทั้งกลอนทั้งความคิดที่ผูกเรื่อง เรื่องอื่น เช่น เสภาตอนพลายงามถวายตัวก็ดี นิราศภูเขาทองก็ดี นิราศเมืองเพ็ชรบุรีก็ดี แต่งอย่างเอกก็จริง แต่เปนเรื่องสั้น ๆ จะเปรียบกับเรื่องพระอภัยมณีไม่ได้ ถ้าจะลองตัดสินอิกอย่าง ๑ ว่า ในบรรดาบทกลอนของสุนทรภู่ เรื่องไหนจะเลวกว่าเพื่อน ก็ดูเหมือนจะเห็นยุติต้องกันอิกว่า บทละคอนเรื่องอภัยณุราชเปนเลวกว่าเรื่องอื่น เห็นได้ชักว่า เพราะสุนทรภู่ไม่สันทัดแต่งบทละคอน ไปแต่งเข้าก็ไม่ดีฉันใด ก็เหมือนกับที่สุนทรภู่ไปแต่งนิราศเมืองสุพรรณเปนโคลง ถ้าจะเอาไปเปรียบกับโคลงนิราศเรื่องที่นับถือกันว่าแต่งดี เช่น นิราศนรินทรอิน สุนทรภู่ก็สู้เขาไม่ได้ เพราะฉนั้น จึงควรยกย่องสุนทรภู่แต่ว่า เปนกวีวิเศษในการแต่งกลอนเพลงยาว หรือที่เรียกกันว่า กลอนสุภาพ นั้นอย่างเดียว


  1. เดี๋ยวนี้เรียกกันว่า "บางปกง" สันนิษฐานว่า ชื่อเดิมเห็นจะเรียกว่า บางมังกง เช่นสุนทรภู่เรียก ด้วยคำว่า "มังกง" เปนชื่อปลาอย่างหนึ่ง แต่คำว่า ปกง นั้นแปลไม่ได้ความอย่างไร บางทีจะย่อสั้นมาแต่ บางปลา(มัง)กง ก็เปนได้
  2. กล่าวกันมาว่า เพราะเปนพระองค์เจ้าองค์แรกที่ประสูติแต่ประดิษฐานพระราชวงศ์นี้ จึงได้พระนามว่า ปฐมวงศ์ แต่ทรงผนวชอยู่ตลอดพระชนมายุ สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๓
  3. ในฉบับที่พิมพ์ขาย เรียกว่า สุภาสิตไทย
  4. วัดอรุณฯ ริมพระราชวังเดิม
  5. ได้พิจารณาหาหนังสือซึ่งแต่งนิทานเปนกลอนสุภาพบรรดามีฉบับอยู่ในหอพระสมุดฯ เรื่องโคบุตรเปนเก่าก่อนเรื่องอื่น ๆ นิทานที่แต่งเปนกลอนครั้งกรุงศรีอยุธยาแต่งเปนกาพย์ทั้งนั้น