ผู้สร้างสรรค์:พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ
(พ.ศ. 2436–2484)
พระมหากษัตริย์แห่งประเทศสยาม เสวยราชย์ตั้งแต่ พ.ศ. 2468 จนสละราชย์ใน พ.ศ. 2478 นับเป็นรัชกาลที่ 7 แห่งราชวงศ์จักรี
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

งานที่สร้างสรรค์[แก้ไข]

 1. งานแปล:พระราชบันทึก ลงวันที่ 23 กรกฎาคม ค.ศ. 1926 (พ.ศ. 2469)
 2. งานแปล:ปัญหาของสยาม แนบท้ายพระราชบันทึก ลงวันที่ 23 กรกฎาคม ค.ศ. 1926 (พ.ศ. 2469)
 3. งานแปล:พระราชบันทึก เรื่อง ประชาธิปไตยในสยาม
 4. พระราชกระแส ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2475 ต่อความเห็นของนายมุสโสลินี

กฎหมายและประกาศ[แก้ไข]

เอกสารทางการ[แก้ไข]

 1. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ในคดีแดงที่ 278 พ.ศ. 2482 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2482 ความแพ่ง ระหว่าง กระทรวงการคลัง โจทก์ สมเด็จพระปกเกล้าฯ ที่ 1 สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ที่ 2 จำเลย เรื่อง คำสั่ง ลงวันที่ 26 กรกฎาคม พุทธศักราช 2482
 2. ประกาศนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 7 มีนาคม 2477 สภาผู้แทนราษฎรรับทราบในการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสละราชสมบัติ และลงมติเห็นชอบในการอัญเชิญพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอานันทมหิดล ขึ้นทรงราชย์

งานที่เกี่ยวข้อง[แก้ไข]

 1. จดหมายเหตุเสด็จเลียบมณฑลฝ่ายเหนือแลนครเชียงใหม่ พ.ศ. 2469 (หลายฉบับ) ― ดัชนี 1, 2, 3
 2. ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพเจ้าทิพวัน กฤดากร (พ.ศ. 2498) — ดัชนี
 3. บันทึกลับ ทรงเรียกคณะราษฎรเข้าเฝ้า วันที่ 30 มิถุนายน 2475, โดย เจ้าพระยามหิธร (ลออ ไกรฤกษ์)

เหตุการณ์ในรัชสมัย[แก้ไข]

ดูเพิ่ม[แก้ไข]

งานที่บุคคลนี้สร้างสรรค์ขึ้น ปัจจุบันเป็นสาธารณสมบัติแล้ว เพราะลิขสิทธิ์ได้หมดอายุตามมาตรา 19 และมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งระบุว่า

ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นบุคคลธรรมดา
 1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
 2. ถ้ามีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์หมดอายุ
  1. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย หรือ
  2. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก ในกรณีที่ไม่เคยโฆษณางานนั้นเลยก่อนที่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายจะถึงแก่ความตาย
ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์
 1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น
 2. แต่ถ้าได้โฆษณางานนั้นในระหว่าง 50 ปีข้างต้น ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก