พระราชพงศาวดารเหนือ

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พระราชพงศาวดารเหนือ มีฉบับต่าง ๆ ดังนี้
ที่ เอกสาร
1 วิเชียรปรีชา (น้อย), พระ. (2445). พระราชพงษาวดารเหนือ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์บำรุงนุกูลกิจ. ดัชนี
2 วิเชียรปรีชา (น้อย), พระ. (2457). "พระราชพงษาวดารเหนือ". ใน ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 1 (น. 1–112). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ไทย. (สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา สมเด็จพระมาตุจฉา มีรับสั่งให้กรรมการหอพระสมุดวชิรญาณรวบรวมพิมพ์เมื่อทรงบำเพ็ญพระกุศลในงานศพหม่อมเจ้าดนัยวรนุช ท.จ, พ.ศ. 2457).
3 วิเชียรปรีชา (น้อย), พระ. (2474). พงศาวดารเหนือ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร. [คุณหญิง (เชื้อ) ธนรัตนบดี พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ มหาเสวกโท พระยาธนรัตนบดี (เสงี่ยม สิงหลกะ) ณสุสานหลวงวัดเทพศิรินทราวาส ปีมะแม พ.ศ. 2474].
4 วิเชียรปรีชา (น้อย), พระ. (2501). พระราชพงศาวดารเหนือ. พระนคร: โรงพิมพ์ไทยเขษม. [ม.ร.ว.เจตจันทร์ ประวิตร ม.ร.ว.สุชาติจันทร์ ประวิตร ม.ร.ว.ธวัชจันทร์ ประวิตร อุภาศรี กฤษณามระ นะเพ็งพาแสง กฤษณามระ และ ม.ร.ว.เหมือนจิต ประวิตร พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ มหาเสวกเอก เจ้าพระยาศรีพิพัฒน์รัตนราชโกษาธิบดี (ม.ร.ว.มูล ดารากร) ณ สุสานหลวงวัดเทพศิรินทราวาส วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2501]. ดัชนี