หน้า:การปกครองลาวและเขมรของฝรั่งเศส - มท - ๒๔๘๓.pdf/24

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๑๙
บทที่ ๒
การปกครองส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นของแคว้นลาว

แคว้นลาวจัดระเบียบการปกครองส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นเป็นดังนี้―

๑. Province (จังหวัด)

๒. Muong (เมือง)

๓. Kong (กอง)

๔. Tasseng (ตาแสง)

๕. Ban (บ้าน)

การแบ่งการปกครองส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นของแคว้นลาวจะเปรียบเทียบกับไทยได้ดังนี้―

ลาว ไทย
Province จังหวัด
เมือง อำเภอ
กอง กิ่งอำเภอ
ตาแสง ตำบล
บ้าน หมู่บ้าน

ท้องที่ของแคว้นลาวมีผู้ปกครองคล้ายคลึงกับของไทย ตำแหน่งผู้ปกครองเปรียบเทียบกันได้ดังนี้―