หน้า:คหก ขุนหลวงฯ - ๒๔๕๙.pdf/14

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
ก่อกำแพงเมืองถึงริมน้ำ
น่า
๑๒
สร้างพระพุทธรูปพระบรมไตรโลกนารถ
๑๒
ปูนบำเหน็จแม่ทัพนายกองแลไพร่พล
๑๒
สมเด็จพระนเรศวรตีเมืองใหญ่น้อยต่าง ๆ ตลอดจนเมืองห่าง
๑๓
ทำพิธีเหยียบเมืองห่าง
๑๕
เสด็จนมัสการพระพุทธบาทที่เขารังรุ้ง
๑๕
สมเด็จพระเอกาทศรถเสด็จเปนทัพน่าไปตีเมืองหงษาวดี
๑๖
สมเด็จพระนเรศวรยาตราทัพหลวงจากเมืองห่างไปถึงน่าเขาเขียว
๑๖
สมเด็จพระนเรศวรสวรรคตที่น่าเขาเขียว
๑๖
สมเด็จพระเอกาทศรถกลับทัพ
๑๖
เชิญพระศพมากรุงศรีอยุทธยา
๑๗
งานพระเมรุสมเด็จพระนเรศวร
๑๗
ราชาภิเศกสมเด็จพระเอกาทศรถ
๑๗
ทรงสร้างวัดสบสวรรค์ วัดวรเชษฐาราม
๑๗
ปูนบำเหน็จข้าราชการ
๑๗
ทรงสร้างพระพุทธรูปพระศรีสรรเพ็ชญ์ พระเจดีย์
๑๘
สร้างพระรูปสมเด็จพระนเรศวร
๑๘
สร้างพระที่นั่งบรรยงก์รัตนาศน์
๑๘
ว่าด้วยพระมาลาเบี่ยงแลพระแสงของสมเด็จพระนเรศวร
๑๘
สมเด็จพระเอกาทศรถสวรรคต
๑๙