หน้า:สยามแพทย์ - ๒๔๖๗.pdf/5

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
สารบาญ
(๑) ว่าด้วยมนุษย์ที่เกิดเปนหญิงแลชาย น่า
(๒) ว่าด้วยเทวทูตทั้ง ๔ เทวทูตมหัศจรรย์ "
(๓) ว่าด้วยลักษณะธาตุทั้ง ๔ พิการตามฤดู ๔ "
(๔) ว่าด้วยกองเดโชธาตุของมนุษย์พิการ " ๑๐
(๕) ว่าด้วยกองวาโยธาตุพิการแลบอกลักษณะธาตุของมนุษย์ " ๑๑
(๖) ว่าด้วยยารักษาโรค " ๑๓
(๗) ว่าด้วยแปลศัพท์เปนปทานุกรมเรียงตามตัวอักษร " ๑๗