เรื่องของสมเด็ดพระเจ้ากรุงธนบุรี

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ตราของกรมศิลปากร
ตราของกรมศิลปากร
เรื่องของสมเด็ดพระเจ้ากรุงธนบุรี

เจ้าภาพ
พิมพ์เปนที่ระลึกไนงานสพ
นายสวาสดิ์ สรีสกลไกรนุชิต ภัทรนาวิก
(พระยาสรีสกลไกรนุชิต)
นะ วัดไตรมิตร์วิทยาราม
วันที่ 10 ตุลาคม 2487


 • พิมพ์ที่โรงพิมพ์พระจันท พระนคร
 • นายสนั่น บุนยสิริพันธุ์
 • เจ้าของ ผู้พิมพ์ ผู้โคสนา
 • 7/10/87

บรรณานุกรม[แก้ไข]

 • เรื่องของสมเด็ดพระเจ้ากรุงธนบุรี. (2487). พระนคร: โรงพิมพ์พระจันท. [เจ้าภาพพิมพ์เปนที่ระลึกไนงานศพนายสวาสดิ์ สรีสกลไกรนุชิต ภัทรนาวิก (พระยาสรีสกลไกรนุชิต) นะวัดไตรมิตร์วิทยาราม วันที่ 10 ตุลาคม 2487].

งานนี้ ปัจจุบันเป็นสาธารณสมบัติแล้ว เพราะลิขสิทธิ์ได้หมดอายุตามมาตรา 19 และมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งระบุว่า

ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นบุคคลธรรมดา
 1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
 2. ถ้ามีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์หมดอายุ
  1. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย หรือ
  2. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก ในกรณีที่ไม่เคยโฆษณางานนั้นเลยก่อนที่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายจะถึงแก่ความตาย
ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์
 1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น
 2. แต่ถ้าได้โฆษณางานนั้นในระหว่าง 50 ปีข้างต้น ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก