สถานีย่อย:ภาษาไทยสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

เอกสารทางการ[แก้ไข]

 1. ประกาสสำนักนายกรัถมนตรี เรื่อง การปรับปรุงตัวอักสรไทย ลงวันที่ 29 พรึสภาคม 2485
 2. ระเบียบและหลักเกนท์การไช้ตัวหนังสือไทย (พ.ศ. 2485), โดย คนะกัมการส่งเสิมวัธนธัมภาสาไทยดัชนี
 3. ประกาสสำนักนายกรัถมนตรี เรื่อง วางระเบียบคำแทนชื่อ และคำรับ คำปติเสธ ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2485ดัชนี
 4. ประกาสสำนักนายกรัถมนตรี เรื่อง ไห้ไช้พจนานุกรมตัวสกดแบบไหม่เปนหลักการเขียนหนังสือไทย ลงวันที่ 14 กรกดาคม 2485
 5. ประกาสสำนักนายกรัถมนตรี เรื่อง ไห้วรรนคดีสมาคมแห่งประเทสไทยเปนผู้ตรวดคำที่จะนำมาไช้ไนภาสาไทย ลงวันที่ 14 กรกดาคม 2485
 6. ประกาสสำนักนายกรัถมนตรี เรื่อง การไช้เลขสากลเปนเลขไทย ลงวันที่ 19 พรึสจิกายน 2485
 7. ประกาสสำนักนายกรัถมนตรี เรื่อง เปลี่ยนแปลงคำรับ คำปติเสธ และไห้ไช้ระเบียบคำแทนชื่อ คำรับ คำปติเสธโดยเคร่งครัด ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2486ดัชนี
 8. ประกาสสำนักนายกรัถมนตรี เรื่อง ไห้ยกเลิกระเบียบคำแทนชื่อ คำรับ คำปติเสธ ลงวันที่ 5 กันยายน 2487
 9. ประกาสสำนักนายกรัถมนตรี เรื่อง การปรับปรุงตัวอักสรไทย และการไช้เลขสากลเปนเลขไทย ลงวันที่ 2 พรึสจิกายน 2487

งานที่ใช้อักขรวิธีนี้[แก้ไข]

พ.ศ. 2485[แก้ไข]

 1. พระราชพงสาวดารกรุงสรีอยุธยา ฉบับความสมเด็ดกรมพระปรมานุชิตชิโนรส — ดัชนี 1, 2, 3
 2. พระราชกริสดีกาจัดตั้งเทสบาลเมืองพระตะบอง จังหวัดพระตะบอง พุทธสักราช 2485
 3. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมกดอัยการสึก พ.ส. 2457 พุทธสักราช 2485
 4. รัถธัมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราสดร พุทธสักราช 2485
 5. ลิลิตรัถนิยม, โดย พระเจ้าวรวงส์เธอ พระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภาดัชนี

พ.ศ. 2486[แก้ไข]

 1. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกดหมายลักสนะอาญา (ฉบับที่ 12) พุทธสักราช 2486ไฟล์
 2. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวิชาธัมสาตรและการเมือง (ฉบับที่ 3) พุทธสักราช 2486ไฟล์
 3. พระราชพงสาวดารกรุงเก่า (ฉบับหลวงประเสิด)

พ.ศ. 2487[แก้ไข]

 1. นิทานโบรานคดี, โดย สมเด็ดพระเจ้าบรมวงส์เทอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพดัชนี
 2. พระกวีนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ, โดย สมเด็ดพระเจ้าบรมวงส์เทอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
 3. พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวนกดหมายวิธีพิจารนาความอาญา พุทธสักราช 2487ไฟล์
 4. พระราชบัญญัติพาสีชายโสด พุทธสักราช 2487
 5. พระราชบัญญัติไม่อนุมัติพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวนกดหมายวิธีพิจารนาความอาญา พุทธสักราช 2487 พุทธสักราช 2487ไฟล์
 6. เรื่องของสมเด็ดพระเจ้ากรุงธนบุรี
 7. เลิกทาสไนรัชกาลที่ 5, โดย กรมสิลปากรดัชนี
 8. สามก๊ก, โดย เจ้าพระยาพระคลัง (หน) — ดัชนี 1, 2

ดูเพิ่ม[แก้ไข]