สถานีย่อย:รัฐนิยม

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ป้ายแสดงการแต่งกายที่พึงและไม่พึงกระทำ

ประกาศ[แก้ไข]

 1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรัฐนิยม ใช้ชื่อประเทศ, ประชาชน และสัญชาติ ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2482
  1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การใช้ชื่อประเทศ ประชาชน และสัญชาติ ลงวันที่ 7 กันยายน 2488
  2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การใช้ชื่อประเทศ ประชาชน และสัญชาติ ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2492
 2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรัฐนิยม ฉะบับที่ 2 เรื่อง การป้องกันภัยที่จะบังเกิดแก่ชาติ ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2482
 3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรัฐนิยม ฉะบับที่ 3 เรื่อง การเรียกชื่อชาวไทย ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2482
 4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรัฐนิยม ฉะบับที่ 4 เรื่อง การเคารพธงชาติ, เพลงชาติ และเพลงสรรเสริญพระบารมี ลงวันที่ 8 กันยายน 2482
 5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรัฐนิยม ฉะบับที่ 5 เรื่อง ให้ชาวไทยพยายามใช้เครื่องอุปโภคบริโภคที่มีกำเนิดหรือทำขึ้นในประเทศไทย ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2482
 6. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรัฐนิยม ฉะบับที่ 6 เรื่อง ทำนองและเนื้อร้องเพลงชาติ ลงวันที่ 10 ธันวาคม 2482
 7. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรัฐนิยม ฉะบับที่ 7 เรื่อง ชักชวนให้ชาวไทยร่วมกันสร้างชาติ ลงวันที่ 21 มีนาคม 2482
 8. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรัฐนิยม ฉะบับที่ 8 เรื่อง เพลงสรรเสริญพระบารมี ลงวันที่ 26 เมษายน 2483
 9. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรัฐนิยม ฉะบับที่ 9 เรื่อง ภาษาและหนังสือไทยกับหน้าที่พลเมืองดี ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2483
 10. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรัฐนิยม ฉะบับที่ 10 เรื่อง การแต่งกายของประชาชนชาวไทย ลงวันที่ 15 มกราคม 2484
 11. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรัฐนิยม ฉะบับที่ 11 เรื่อง กิจประจำวันของคนไทย ลงวันที่ 8 กันยายน 2484
 12. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรัฐนิยม ฉะบับที่ 12 เรื่อง การช่วยเหลือคุ้มครองเด็ก คนชรา หรือคนทุพพลภาพ ลงวันที่ 28 มกราคม 2485

งานเขียน[แก้ไข]

ดูเพิ่ม[แก้ไข]