สถานีย่อย:ประเพณีไทย

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ภาพวาดโดยเหม เวชกร แสดงชีวิตในระบอบประเพณีของชาวไทยสยาม

การเกษตร[แก้ไข]

 1. พิธีและคาถาในการทำนา, โดย ครูอ้วน (2508)
 2. "แรกนาขวัญ", ใน พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพนายป๋วย สาททอง (2513) (เริ่มดัชนี)

การดำเนินชีวิต[แก้ไข]

 1. "ประเพณีแต่งงานบ่าวสาว", โดย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสมมตอมรพันธุ์, ใน ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ 2 (2462) (ต้นฉบับ)
 2. "ประเพณีเลี้ยงลูก", โดย พระยาราชวรานุกูล (อ่วม), ใน ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ 2 (2462) (ต้นฉบับ)

การรื่นเริง[แก้ไข]

 1. "การเล่นเพลง", โดย กรมศิลปากร, ใน ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ 25 (2479) (ต้นฉบับ)
 2. "ขับร้อง", โดย พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นสถิตย์ธำรงสวัสดิ์, ใน ประชุมพระนิพนธ์ของกรมหมื่นสถิตยธำรงสวัสดิ์ (2477) (เริ่มดัชนี)
 3. "ตำราเล่นหนังในงานมหรศพ", ใน ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ 6 (2463) (ต้นฉบับ)
 4. "สารท", ใน พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพนายป๋วย สาททอง (2513) (เริ่มดัชนี)

งานศพ[แก้ไข]

 1. ตำนานพระโกศและหีบศพบรรดาศักดิ์, โดย สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และคนอื่น ๆ
 2. วิธีทำศพ, โดย พระจรูญชวนะพัฒน์ (ทองสุก อินทรรัสมี) และหลวงวิศาลดรุณกร (อั้น สาริกบุตร) (2477) (ต้นฉบับ)
 3. "สังเค็ด", โดย พระยาอนุมานราชธน (ยง เสฐียรโกเศศ), ใน ประเพณีและความรู้ทั่วไป (2498) (เริ่มดัชนี)
 4. "หมายรับสั่งรัชกาลที่ 2 เรื่อง พระราชทานเพลิงศพ", ใน ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ 17 (2468) (ต้นฉบับ)

ลอยกระทง[แก้ไข]

 1. ประเพณีไทยเกี่ยวกับเทศกาลลอยกระทง, โดย พระยาอนุมานราชธน (ยง เสฐียรโกเศศ) (2500) (เริ่มดัชนี)
 2. "ลอยกระทง", ใน พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพนายป๋วย สาททอง (2513) (เริ่มดัชนี)
 3. "ลอยกระทงแข่งเรือราษฎร", โดย พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นสถิตย์ธำรงสวัสดิ์, ใน ประชุมพระนิพนธ์ของกรมหมื่นสถิตยธำรงสวัสดิ์ (2477) (เริ่มดัชนี)

สงกรานต์[แก้ไข]

 1. "ตรุษ-ยิงอัตนา", ใน พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพนายป๋วย สาททอง (2513) (เริ่มดัชนี)
 2. ตำนานพิธีตรุษ, โดย สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ (2484) (เริ่มดัชนี)
 3. "นิทานสงกรานต์", ใน พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพนายป๋วย สาททอง (2513) (เริ่มดัชนี)
 4. "นิทาน เรื่อง มหาสงกรานต์", ใน เกล็ดพระพุทธศาสนา พงษาวดารมอญ สุภาษิตกฎหมาย (2496) (เริ่มดัชนี)
 5. "ประเพณีของงานสงกรานต์", โดย เปี่ยม บุณยะโชติ, ใน คัมภีร์ที่เราควรจะรู้ (2506) (เริ่มดัชนี)
 6. "ประเพณีตรุษสงกรานต์", โดย มาลัย พัลลภ, ใน หลายรส (2512) (เริ่มดัชนี)
 7. "ประเพณีไทยเกี่ยวกับเทศกาลสงกรานต์", โดย พระยาอนุมานราชธน (ยง เสฐียรโกเศศ) (2500) (เริ่มดัชนี)
 8. "พิธีตรุษะสงกรานต์", โดย สมบุญ โชติจิตร, ใน พระพุทธบาทสระบุรี พิธีตรุษะสงกรานต์ และพิธีโล้ชิงช้า (2478) (เริ่มดัชนี)
 9. พิธีสงกรานต์, โดย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (2521) (เริ่มดัชนี)
 10. "เรื่องสงกรานต์", โดย พระยาอนุมานราชธน (ยง เสฐียรโกเศศ), ใน พิธีสมโภชเดือน ประเพณีทำบุญตักบาตร์ เรื่องสงกรานต์ (2496) (เริ่มดัชนี)
 11. "เล่นสาดน้ำวันสงกรานต์", โดย พระยาอนุมานราชธน (ยง เสฐียรโกเศศ), ใน ประเพณีและความรู้ทั่วไป (2498) (เริ่มดัชนี)
 12. "สงกรานต์", ใน พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพนายป๋วย สาททอง (2513) (เริ่มดัชนี)
 13. "อธิบายชื่อสงกรานต์ พระอาทิตย์เดินปัดเหนือปัดใต้", โดย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ใน ชุมนุมพระบรมราชาธิบายฯ (2457) (เริ่มดัชนี)

ราชสำนัก[แก้ไข]

โสกันต์[แก้ไข]

 1. "การโสกันต์แต่ก่อน", โดย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ใน ชุมนุมพระบรมราชาธิบายฯ (2457) (เริ่มดัชนี)
 2. "ลักษณการพระราชพิธีโสกันต์ในรัชกาลที่ 1", ใน ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ 12 (2464) (ต้นฉบับ)
 3. "หมายรับสั่งรัชกาลที่ 1 เรื่อง พิธีโสกันต์", ใน ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ 17 (2468) (ต้นฉบับ)

อื่น ๆ[แก้ไข]

 1. จดหมายเหตุ เรื่อง รับพระยาเศวตกุญชร (2470) (ต้นฉบับ)
 2. "จดหมายอย่างธรรมเนียมการพระราชพิธีในรัชกาลที่ 1", ใน ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ 10 (2463) (ต้นฉบับ)
 3. "ตำรากระบวนเสด็จครั้งกรุงเก่า", ใน ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ 10 (2463) (ต้นฉบับ)
 4. "ตำราแบบธรรมเนียมในราชสำนักครั้งกรุงศรีอยุธยา", ใน ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ 19 (2470) (ต้นฉบับ)
 5. "พระราชพิธีจักรพรรดิราชาธิราช", ใน ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ 8 (2463)
 6. "พระราชพิธีฝ่ายพระราชวังบวรสถานมงคล", ใน ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ 11 (2464) (ต้นฉบับ)
 7. "พระราชพิธีอาพาธพินาศ", ใน ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ 8 (2463)
 8. "พิธีสมโภชเดือน", โดย พระยาอนุมานราชธน (ยง เสฐียรโกเศศ), ใน พิธีสมโภชเดือน ประเพณีทำบุญตักบาตร์ เรื่องสงกรานต์ (2496) (เริ่มดัชนี)
 9. "เรื่อง รับเซอร์ยอน เบาริง ราชทูตอังกฤษ", ใน ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ 9 (2463) (ต้นฉบับ)
 10. "สวมเสื้อเข้าเฝ้า", โดย หม่อมราชวงศ์สุมนชาติ สวัสดิกุล, ใน บันทึกรับสั่งฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ประทานหม่อมราชวงศ์สุมนชาติ สวัสดิกุล (2493)
 11. "หลักเมือง", โดย หม่อมราชวงศ์สุมนชาติ สวัสดิกุล, ใน บันทึกรับสั่งฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ประทานหม่อมราชวงศ์สุมนชาติ สวัสดิกุล (2493)
 12. อธิบายว่าด้วยยศเจ้า, โดย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ (2472) (เริ่มดัชนี)

ศาสนาพุทธ[แก้ไข]

การบวช[แก้ไข]

 1. "ประเพณีบวชนาค", โดย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสมมตอมรพันธุ์, ใน ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ 22 (2472) (ต้นฉบับ)
 2. "ประเพณีบวชนาค", โดย พระยาราชวรานุกูล (อ่วม), ใน ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ 2 (2462) (ต้นฉบับ)

พรรษา[แก้ไข]

 1. "เทศกาลเข้าพรรษา", โดย พระยาอนุมานราชธน (ยง เสฐียรโกเศศ), ใน ประเพณีและความรู้ทั่วไป (2498) (เริ่มดัชนี)
 2. "เทศกาลออกพรรษา", โดย พระยาอนุมานราชธน (ยง เสฐียรโกเศศ), ใน ประเพณีและความรู้ทั่วไป (2498) (เริ่มดัชนี)

พระพุทธบาท[แก้ไข]

 1. "เทศกาลพระบาท", โดย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ, ใน ประชุมเรื่องเบ็ดเตล็ด 3 เรื่อง (2470)
 2. "ไปพระบาท", โดย พระยาอนุมานราชธน (ยง เสฐียรโกเศศ), ใน ประเพณีและความรู้ทั่วไป (2498) (เริ่มดัชนี)
 3. "พระพุทธบาทสระบุรี", โดย สมบุญ โชติจิตร, ใน พระพุทธบาทสระบุรี พิธีตรุษะสงกรานต์ และพิธีโล้ชิงช้า (2478) (เริ่มดัชนี)

วิสาขบูชา[แก้ไข]

 1. "ตราโคมวิสาขบูชาในรัชกาลที่ 4", ใน ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ 7 (2463) (ต้นฉบับ)
 2. "หมายรับสั่งการพระราชพิธีวิสาขบูชาในรัชกาลที่ 4 ปีมเสง นพศก จุลศักราช 1219 พ.ศ. 2400", ใน ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ 7 (2463) (ต้นฉบับ)

อื่น ๆ[แก้ไข]

 1. "ดอกไม้ ธูป เทียน", โดย พระยาอนุมานราชธน (ยง เสฐียรโกเศศ), ใน ประเพณีและความรู้ทั่วไป (2498) (เริ่มดัชนี)
 2. "ประเพณีทำบุญตักบาตร์", โดย พระยาอนุมานราชธน (ยง เสฐียรโกเศศ), ใน พิธีสมโภชเดือน ประเพณีทำบุญตักบาตร์ เรื่องสงกรานต์ (2496) (เริ่มดัชนี)

ศาสนาฮินดู[แก้ไข]

 1. "พิธีโล้ชิงช้า", โดย สมบุญ โชติจิตร, ใน พระพุทธบาทสระบุรี พิธีตรุษะสงกรานต์ และพิธีโล้ชิงช้า (2478) (เริ่มดัชนี)

ดูเพิ่ม[แก้ไข]