เรื่องห้ามไม่ให้เจ้าไปเมืองสุพรรณ กับอักขรานุกรมภูมิศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ตราของกรมศิลปากร
ตราของกรมศิลปากร

เรื่องห้ามไม่ให้เจ้า
ไปเมืองสุพรรณ
กับ
อักขรานุกรมภูมิศาสตร์
จังหวัดสุพรรณบุรี
พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ
หลวงจำเนียรคดี (แนบ จำเนียรกุล)
ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม
วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๑

 • พิมพ์ที่โรงพิมพ์อุดม
 • ใกล้ ป.ณ. ป้อมปราบ ถนนเจริญกรุง พระนคร
 • นางประหยัด ชาตบุตร ผู้พิมพ์และผู้โฆษณา
 • ๒๐/๑๑/๒๔๙๑

บรรณานุกรม[แก้ไข]

 • กรมศิลปากร (ผู้รวบรวม). (2491). เรื่องห้ามไม่ให้เจ้าไปเมืองสุพรรณ กับอักขรานุกรมภูมิศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี. พระนคร: โรงพิมพ์อุดม. [พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพหลวงจำเนียรคดี (แนบ จำเนียรกุล) ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2491].

งานนี้ ปัจจุบันเป็นสาธารณสมบัติแล้ว เพราะลิขสิทธิ์ได้หมดอายุตามมาตรา 19 และมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งระบุว่า

ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นบุคคลธรรมดา
 1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
 2. ถ้ามีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์หมดอายุ
  1. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย หรือ
  2. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก ในกรณีที่ไม่เคยโฆษณางานนั้นเลยก่อนที่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายจะถึงแก่ความตาย
ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์
 1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น
 2. แต่ถ้าได้โฆษณางานนั้นในระหว่าง 50 ปีข้างต้น ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก