แม่แบบ:งานใหม่/รายการ

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

วัตถุประสงค์[แก้ไข]

แม่แบบนี้ใช้ในหน้ารายการงานใหม่

วิธีใช้[แก้ไข]

ใช้โค้ดดังนี้ ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได้ (ดู #คำอธิบาย ด้านล่าง)

ภาษาอังกฤษ[แก้ไข]

{{แม่แบบ:งานใหม่/รายการ
<!--งาน-->
| title = 
| display = 

<!--ปี-->
| edition = 
| date = 
| era = 

<!--บุคคล-->
| author = 
| nowiki_author = 
| translator = 
| nowiki_translator = 
| editor = 
| nowiki_editor = 
| nowiki = 

<!--รูป-->
| image_name = 
| image_size = 
}}

ภาษาไทย[แก้ไข]

{{แม่แบบ:งานใหม่/รายการ
<!--งาน-->
| ชื่อ = 
| แสดง = 

<!--ปี-->
| ฉบับ = 
| ปี = 
| ศักราช = 

<!--บุคคล-->
| ผู้สร้างสรรค์ = 
| ไม่วิกิผู้สร้างสรรค์ = 
| ผู้แปล = 
| ไม่วิกิผู้แปล = 
| บรรณาธิการ = 
| ไม่วิกิบรรณาธิการ = 
| ไม่วิกิ = 

<!--รูป-->
| รูป = 
| ขนาดรูป = 
}}

คำอธิบาย[แก้ไข]

ช่องข้อมูล (พารามิเตอร์) คำอธิบาย
อังกฤษ ไทย ลำดับ
งาน
title ชื่อ 1
 • ชื่อหน้าที่ต้องการให้ลิงก์ไป ปรกติเป็นชื่อเดียวกับชื่องาน เช่น ต้องการให้ลิงก์ไปหน้า "ประกาศคณะราษฎร" ก็ใส่ "ประกาศคณะราษฎร"
 • ช่องนี้จำเป็นต้องใส่
display แสดง 7 ถ้าต้องการให้แสดงชื่องานด้วยข้อความอื่นนอกจากชื่อหน้า ก็ข้อความนั้นใส่ลงไป
ปี
edition ฉบับ 6
 • ใส่ครั้งที่พิมพ์ ถ้ามี
 • ใส่แต่ตัวเลข เพราะจะขึ้นข้อความ "พิมพ์ครั้งที่" โดยอัตโนมัติ
date ปี 3
 • ใส่ปีที่งานนั้นพิมพ์ขึ้น เผยแพร่ ฯลฯ ถ้ามี
 • จะขึ้นคำว่า "พ.ศ." โดยอัตโนมัติ (ถ้าต้องการศักราชอื่น ให้ทำตามวิธีการในช่อง "era" หรือ "ศักราช")
era ศักราช 8 ถ้าต้องการแสดงปีด้วยศักราชอื่นนอกจาก พ.ศ. ก็ใส่ชื่อศักราชนั้นลงไป เช่น ค.ศ., จ.ศ., ร.ศ. ฯลฯ
บุคคล
author ผู้สร้างสรรค์ 2
 • ใส่ชื่อผู้สร้างสรรค์ (ผู้แต่ง, ผู้เขียน, บรรณาธิการ ฯลฯ) ถ้ามี
 • ปรกติจะลิงก์ไปยังเนมสเปซ "ผู้สร้างสรรค์" (คือ หน้าที่ขึ้นต้นด้วย "ผู้สร้างสรรค์:")
nowiki_author ไม่วิกิผู้สร้างสรรค์ ใส่ "yes" ถ้าไม่ต้องการให้ลิงก์ผู้สร้างสรรค์ไปยังเนมสเปซ "ผู้สร้างสรรค์"
translator ผู้แปล 5
 • ใส่ชื่อผู้แปล ถ้ามี
 • ปรกติจะลิงก์ไปยังเนมสเปซ "ผู้สร้างสรรค์" (คือ หน้าที่ขึ้นต้นด้วย "ผู้สร้างสรรค์:")
nowiki_translator ไม่วิกิผู้แปล ใส่ "yes" ถ้าไม่ต้องการให้ลิงก์ผู้แปลไปยังเนมสเปซ "ผู้สร้างสรรค์"
editor บรรณาธิการ 4
 • ใส่ชื่อบรรณาธิการ ถ้ามี
 • ปรกติจะลิงก์ไปยังเนมสเปซ "ผู้สร้างสรรค์" (คือ หน้าที่ขึ้นต้นด้วย "ผู้สร้างสรรค์:")
nowiki_editor ไม่วิกิบรรณาธิการ ใส่ "yes" ถ้าไม่ต้องการให้ลิงก์บรรณาธิการไปยังเนมสเปซ "ผู้สร้างสรรค์"
nowiki ไม่วิกิ ใส่ "yes" ถ้าไม่ต้องการให้ลิงก์ผู้สร้างสรรค์ ผู้แปล และบรรณาธิการ ไปยังเนมสเปซ "ผู้สร้างสรรค์"
รูป
image_name รูป ใส่ชื่อไฟล์รูปที่ต้องการให้แสดง
image_size ขนาดรูป ปรกติจะแสดงรูปที่ขนาด 100px (100 พิกเซล) ถ้าต้องการใช้ขนาดอื่น ก็ใส่ขนาดที่ต้องการลงไป (ไม่ต้องลงท้ายเลขด้วย px)

ตัวอย่าง[แก้ไข]

ตัวอย่างที่ 1[แก้ไข]

{{แม่แบบ:งานใหม่/รายการ
| ชื่อ = จดหมายเหตุ เรื่อง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ ประชวร ฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธำรง
| แสดง = จดหมายเหตุ เรื่อง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประชวร ฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธำรง
| ผู้สร้างสรรค์ = เจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธำรง (เพ็ง เพ็ญกุล)
| ฉบับ = ๑
| ปี = ๒๔๙๐
}}

แสดงผลดังนี้:

จดหมายเหตุ เรื่อง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประชวร ฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธำรง, พิมพ์ครั้งที่ ๑ (พ.ศ. ๒๔๙๐)

ตัวอย่างที่ 2[แก้ไข]

{{แม่แบบ:งานใหม่/รายการ
<!--งาน-->
| ชื่อ = ไซอิ๋ว/เล่ม ๑
| แสดง = ไซอิ๋ว: เล่ม ๑

<!--ปี-->
| ฉบับ = ๑
| ปี = ๑๒๕
| ศักราช = ร.ศ.

<!--บุคคล-->
| ผู้สร้างสรรค์ = อู๋ เฉิงเอิน
| ไม่วิกิผู้สร้างสรรค์ = 
| ผู้แปล = นายติ่น
| ไม่วิกิผู้แปล = 
| บรรณาธิการ = นายวรรณ เอดิเตอร์ตุลวิภาคพจนกิจ
| ไม่วิกิบรรณาธิการ = 
| ไม่วิกิ = yes

<!--รูป-->
| รูป = Bai Gu Jing.jpg
| ขนาดรูป = 150
}}

แสดงผลดังนี้

ไซอิ๋ว: เล่ม ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑ (ร.ศ. ๑๒๕)
ผู้สร้างสรรค์: อู๋ เฉิงเอิน, ผู้แปล: นายติ่น, บรรณาธิการ: นายวรรณ เอดิเตอร์ตุลวิภาคพจนกิจ

แม่แบบที่เกี่ยวข้อง[แก้ไข]