แม่แบบ:งานใหม่

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

งานใหม่ (งานที่แสดงบนหน้าหลัก)

วิธีทำศพ (พ.ศ. 2477)

ราชาธิราช เล่ม 3 (พ.ศ. 2432)

ผู้สร้างสรรค์: พระยาพระคลัง (หน) และคณะ

เรื่องสั้น ๆ ของครูเทพ (พ.ศ. 2480)

ประวัติสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศเมื่อก่อนเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน (พ.ศ. 2472)

จดหมายเหตุพระสุบินนิมิตร (พ.ศ. 2464)

ผู้สร้างสรรค์: หอพระสมุดวชิรญาณ

หนังสือกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การแต่งเครื่องแบบลูกเสือและเนตรนารี ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2565 (พ.ศ. 2565)

ผู้สร้างสรรค์: กระทรวงมหาดไทย

พิธีและคาถาในการทำนา (พ.ศ. 2508)

ผู้สร้างสรรค์: ครูอ้วน

แบบจัดการศึกษาหัวเมือง รัตนโกสินทรศก 117 (พ.ศ. 2441)

ภาพฝีพระหัดถ์ชนิดภาพล้อเส้นหมึก

พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 (พ.ศ. 2535)

ผู้สร้างสรรค์: สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (พ.ศ. 2534)

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 337 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 (พ.ศ. 2515)

ผู้สร้างสรรค์: คณะปฏิวัติ (พ.ศ. 2514)


กรุงาน

กรุงานที่พิสูจน์อักษรเสร็จ
2565: มกราคม, กุมภาพันธ์, มีนาคม, เมษายน, พฤษภาคม, มิถุนายน, กรกฎาคม, สิงหาคม, กันยายน, ตุลาคม, พฤศจิกายน, ธันวาคม
2564: มกราคม, กุมภาพันธ์, มีนาคม, เมษายน, พฤษภาคม, มิถุนายน, กรกฎาคม, สิงหาคม, กันยายน, ตุลาคม, พฤศจิกายน, ธันวาคม
2563: มกราคม, กุมภาพันธ์, มีนาคม, เมษายน, พฤษภาคม, มิถุนายน, กรกฎาคม, สิงหาคม, กันยายน, ตุลาคม, พฤศจิกายน, ธันวาคม
2562: มกราคม, กุมภาพันธ์, มีนาคม, เมษายน, พฤษภาคม, มิถุนายน, กรกฎาคม, สิงหาคม, กันยายน, ตุลาคม, พฤศจิกายน, ธันวาคม