วิกิซอร์ซ:งาน/2564

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
งานที่พิสูจน์อักษรเสร็จใน พ.ศ. 2564
รายการงานที่สร้างขึ้นตามเอกสารสแกนและผ่านการพิสูจน์อักษรแล้วอย่างน้อยหนึ่งครั้ง เรียงตามเดือนที่พิสูจน์อักษรเสร็จ

มกราคม[แก้ไข]

 1. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 27) พ.ศ. 2562 (พ.ศ. 2562)
 2. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาญา (ฉะบับที่ 8) พุทธศักราช 2482 (พ.ศ. 2482)
 3. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาญา พุทธศักราช 2477 (ฉะบับที่ 5) (พ.ศ. 2478)
 4. พระราชบัญญัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายลักษณอาญา มาตรา 335 ข้อ 2 ลงวันที่ 13 ธันวาคม ร.ศ. 129 (พ.ศ. 2453)
 5. พระราชบัญญัติลักษณทาษมณฑลตวันตกเฉียงเหนือ ร.ศ. 119 (พ.ศ. 2443)
 6. ประกาศให้ใช้พระราชบัญญัติลักษณทาษ ศก 124 ในมณฑลพายัพ ลงวันที่ 16 มกราคม ร.ศ. 130 (พ.ศ. 2454)
 7. พระราชบัญญัติทาษ รัตนโกสินทรศก 124 (พ.ศ. 2448)
 8. ประกาศลดค่าตัวทาษในมณฑลบุรพา ลงวันที่ 9 มกราคม ร.ศ. 123 (พ.ศ. 2447)
 9. ประกาศเลื่อนกำหนดทำสารกรมธรรม์ทาษมณฑลตวันตกเฉียงเหนือ ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน ร.ศ. 119 (พ.ศ. 2443)
 10. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2560 (พ.ศ. 2560)
 11. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2558 (พ.ศ. 2558)
 12. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 23) พ.ศ. 2558 (พ.ศ. 2558)
 13. ประกาศศูนย์ กศน. อำเภออมก๋อย เรื่อง การสร้างความเข้าใจฯ ลงวันที่ 9 มกราคม 2564 (พ.ศ. 2564)
  ผู้สร้างสรรค์: ศูนย์ กศน. อำเภออมก๋อย
 14. ประกาศตั้งเจ้าพนักงานผู้จดทเบียนอั้งยี่ ลงวันที่ 16 ตุลาคม ร.ศ. 116 (พ.ศ. 2440)
 15. พระราชบัญญัติว่าด้วยอั้งยี่ รัตนโกสินทร์ศก 116 (พ.ศ. 2440)
 16. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2550 (พ.ศ. 2550)
 17. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2551 (พ.ศ. 2551)
 18. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 24) พ.ศ. 2558 (พ.ศ. 2558)
 19. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 25) พ.ศ. 2559 (พ.ศ. 2559)
 20. แถลงการณ์สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การยุบสภาผู้แทนราษฎรฯ ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 (พ.ศ. 2554)
  ผู้สร้างสรรค์: สำนักนายกรัฐมนตรี
 21. ประกาศกระทรวงดิจิทัลฯ เรื่อง การงดเว้นการติดต่อกับบุคคลบนสื่ออินเทอร์เน็ต (พ.ศ. 2560)
 22. พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 (พ.ศ. 2535)
 23. พระราชกำหนดลักษณหมิ่นประมาทด้วยการพูดฤๅเขียนถ้อยคำเท็จออกโฆษนาการ รัตนโกสินทร์ศก 118 (พ.ศ. 2442)

กุมภาพันธ์[แก้ไข]

 1. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2564 (พ.ศ. 2564)
 2. คำสั่งศาลอาญา ในคดีหมายเลขแดงที่ พศ 76/2564 (พ.ศ. 2564)
  ผู้สร้างสรรค์: ศาลอาญา
 3. ‎พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2530 (พ.ศ. 2530)
 4. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 (พ.ศ. 2526)
 5. ประกาศให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม กับพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความแพ่ง รัตนโกสินทร์ศก 127 (พ.ศ. 2451)
 6. พระธรรมนูญศาลยุติธรรม รัตนโกสินทร์ศก 127 (พ.ศ. 2451)
 7. ประกาศเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ร.ศ. 127 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม ร.ศ. 128 (พ.ศ. 2452)
 8. ประกาศรวมพนักงานอัยการ ลงวันที่ 11 มีนาคม 2458 (พ.ศ. 2458)
 9. ประกาศแก้ความในมาตรา 34 แห่งพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ร.ศ. 127 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2469 (พ.ศ. 2469)
 10. พระธรรมนูญศาลยุติธรรม แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2473 (พ.ศ. 2473)
 11. พระธรรมนูญศาลยุติธรรม แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2476 (พ.ศ. 2476)
 12. พระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 (พ.ศ. 2543)
 13. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 (พ.ศ. 2558)
 14. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 (พ.ศ. 2562)
 15. พระราชบัญญัติจัดการศาลในสนามสถิตย์ยุติธรรม รัตนโกสินทร์ศก 111 (พ.ศ. 2435)
 16. พระราชบัญญัติว่าด้วยบังคับโจทย์ให้สาบาลก่อนฟ้องความอาญา (พ.ศ. 2435)
 17. พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 (พ.ศ. 2543)
 18. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2550 (พ.ศ. 2550)
 19. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 (พ.ศ. 2550)
 20. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 (พ.ศ. 2551)
 21. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555 (พ.ศ. 2555)
 22. คำสั่งศาลอุทธรณ์ คำร้องที่ ปอ 62/2564 (พ.ศ. 2564)
  ผู้สร้างสรรค์: ศาลอุทธรณ์
 23. คำสั่งศาลอุทธรณ์ คำร้องที่ ปอ 63/2564 (พ.ศ. 2564)
  ผู้สร้างสรรค์: ศาลอุทธรณ์
 24. ข้อบังคับของอัยการสูงสุด ว่าด้วยฯ การตรวจสอบหาทรัพย์สินของผู้ต้องโทษปรับ พ.ศ. 2560 (พ.ศ. 2560)
  ผู้สร้างสรรค์: สำนักงานอัยการสูงสุด
 25. ประกาศสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง ผลแห่งคำวินิจฉัยฯ ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 (พ.ศ. 2563)
 26. ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการกำหนดจำนวนชั่วโมงฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (พ.ศ. 2560)
  ผู้สร้างสรรค์: ศาลฎีกา
 27. ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการกำหนดจำนวนชั่วโมงฯ พ.ศ. 2546 (พ.ศ. 2546)
  ผู้สร้างสรรค์: ศาลฎีกา
 28. ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประหารชีวิตนักโทษ พ.ศ. 2546 (พ.ศ. 2546)
  ผู้สร้างสรรค์: กระทรวงยุติธรรม
 29. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการก่อสร้างอนุสาวรีย์ฯ และพระพุทธรูปฯ พ.ศ. 2520 (พ.ศ. 2520)
  ผู้สร้างสรรค์: กระทรวงศึกษาธิการ
 30. บันทึกข้อความ ที่ พว 0005.1/"030" ลงวันที่ 23 มกราคม 2562 (พ.ศ. 2562)
 31. ‎พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2530 (พ.ศ. 2530)
 32. ‎พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2525 (พ.ศ. 2525)
 33. ตำนานเงินตรา (พ.ศ. 2474)
 34. ประมวลคำอธิบายทางนิติศาสตร (พ.ศ. 2477)

มีนาคม[แก้ไข]

 1. พระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พุทธศักราช 2481 (พ.ศ. 2481)
 2. พระราชบัญญัติปีประดิทิน พุทธศักราช 2483 (พ.ศ. 2483)
 3. กฎกระทรวงกำหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงชนบทที่กำหนด พ.ศ. 2564 (พ.ศ. 2564)
  ผู้สร้างสรรค์: กระทรวงคมนาคม
 4. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 4/2564 (พ.ศ. 2564)
  ผู้สร้างสรรค์: ศาลรัฐธรรมนูญ
 5. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉะบับชั่วคราว) แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2490 (พ.ศ. 2490)
 6. ประกาศ เรื่อง การใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ลงวันที่ 18 กันยายน 2500 (พ.ศ. 2500)
 7. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉะบับชั่วคราว) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉะบับที่ 2) พ.ศ. 2491 (พ.ศ. 2491)
 8. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉะบับชั่วคราว) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉะบับที่ 3) พ.ศ. 2491 (พ.ศ. 2491)
 9. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2515 (พ.ศ. 2515)
 10. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2520 (พ.ศ. 2520)
 11. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2534 (พ.ศ. 2534)
 12. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 (พ.ศ. 2549)
 13. พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช 2477 (พ.ศ. 2478)
 14. พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 (พ.ศ. 2548)
 15. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 29) พ.ศ. 2551 (พ.ศ. 2551)
 16. พระราชกำหนดคุ้มครองความสงบสุขเพื่อให้การดำเนินไปตามรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2490 (พ.ศ. 2490)
 17. คำแถลงการณ์สำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2490 (พ.ศ. 2490)
  ผู้สร้างสรรค์: สำนักนายกรัฐมนตรี
 18. ประกาศกระแสร์พระบรมราชโองการฯ ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2490 (พ.ศ. 2490)
  ผู้สร้างสรรค์: คณะอภิรัฐมนตรี
 19. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉะบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2490 (พ.ศ. 2490)
 20. ประกาศตั้งกรรมการตามพระราชบัญญัติจัดการป้องกันรักษารัฐธรรมนูญฯ ลงวันที่ 9 มีนาคม 2476 (พ.ศ. 2476)
 21. พระราชบัญญัติจัดการป้องกันรักษารัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2476 (พ.ศ. 2476)
 22. พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติจัดการป้องกันรักษารัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2481 (พ.ศ. 2481)
 23. ประกาศให้ใช้วันอย่างใหม่ ลงวันแรม 12 ค่ำ เดือน 4 จ.ศ. 1250 (พ.ศ. 2431)
 24. ประกาศใช้เวลารถไฟแลโทรเลข ลงวันที่ 10 ธันวาคม 2460 (พ.ศ. 2460)
 25. ประกาศนับเวลาในราชการ ลงวันที่ 10 กันยายน 2460 (พ.ศ. 2460)
 26. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความมีโทษสำหรับใช้ไปพลางก่อน รัตนโกสินทร์ศก 115 (พ.ศ. 2439)
 27. ประกาศแก้ไขตำแหน่งฯ ตามพระราชบัญญัติเพิ่มเติมวิธีพิจารณาความอาญาฯ ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2459 (พ.ศ. 2459)
 28. แจ้งความพระอาลักษณ์ ลงวันที่ 11 พฤษภาคม ร.ศ. 120 (พ.ศ. 2444)
 29. พระราชบัญญัติเพิ่มเติมวิธีพิจารณาความอาญา ศก 120 (พ.ศ. 2444)
 30. พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในการจัดการให้คณะรัฐมนตรีลาออกฯ พุทธศักราช 2476 (พ.ศ. 2476)
 31. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2548 (พ.ศ. 2548)

เมษายน[แก้ไข]

 1. พระราชบัญญัติเพิ่มเติมวิธีพิจารณาความอาญา รัตนโกสินทรศก 126 (พ.ศ. 2450)
 2. พระราชบัญญัติล้างมลทินผู้กระทำผิดทางการเมือง ร.ศ. 130 พุทธศักราช 2475 (พ.ศ. 2475)
 3. ประกาศเพิ่มเติมวิธีพิจารณาความอาญา ศก 127 (พ.ศ. 2451)
 4. พระราชบัญญัติเพิ่มเติมวิธีพิจารณาความอาชญา พุทธศักราช 2471 (พ.ศ. 2471)
 5. พระธรรมนูญศาลยุตติธรรม พ.ศ. 2478 (พ.ศ. 2478)
 6. พระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุตติธรรม พุทธศักราช 2477 (พ.ศ. 2478)
 7. นิทานอีสป (พ.ศ. 2499)
 8. ผีปอบ (พ.ศ. 2538)
  ผู้สร้างสรรค์: เหม เวชกร
 9. นั่งหวย (พ.ศ. 2538)
  ผู้สร้างสรรค์: เหม เวชกร
 10. เนื้อมันหวานกลมกล่อม (พ.ศ. 2538)
  ผู้สร้างสรรค์: เหม เวชกร
 11. เมืองแม่วันทอง (พ.ศ. 2538)
  ผู้สร้างสรรค์: เหม เวชกร
 12. เมืองแม่วันทอง (พ.ศ. 2547)
  ผู้สร้างสรรค์: เหม เวชกร
 13. อ้ายกล้าจะตายไม่ได้ (พ.ศ. 2538)
  ผู้สร้างสรรค์: เหม เวชกร
 14. อธิบาย เรื่อง เครื่องมะโหรีปี่พาทย์ (พ.ศ. 2471)
 15. อ้ายกล้าจะตายไม่ได้ (พ.ศ. 2547)
  ผู้สร้างสรรค์: เหม เวชกร
 16. ตำนานเครื่องมโหรีปี่พาทย์ (พ.ศ. 2473)
 17. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 (พ.ศ. 2550)
 18. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2554 (พ.ศ. 2554)
 19. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2554 (พ.ศ. 2554)
 20. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2548 (พ.ศ. 2558)
 21. พระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2544 (พ.ศ. 2544)
 22. พระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2558 (พ.ศ. 2558)
 23. ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถานหรือสถานที่พำนัก ลงวันที่ 25 เมษายน 2564 (พ.ศ. 2564)
 24. พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. 2551 (พ.ศ. 2551)
 25. พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารและเครื่องแบบผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ. 2521 (พ.ศ. 2521)
 26. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2542 (พ.ศ. 2542)
 27. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2550 (พ.ศ. 2550)
 28. พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 (พ.ศ. 2505)
 29. พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 พ.ศ. 2547 (พ.ศ. 2547)
 30. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การอนุมัติพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2547 (พ.ศ. 2547)
 31. พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 (พ.ศ. 2560)
 32. พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 (พ.ศ. 2561)
 33. พระราชบัญญัติคืนฐานะเดิมแก่ข้าราชการพลเรือน ทหาร หรือตำรวจ ซึ่งกระทำการต่อต้านการดำเนินการสงครามของญี่ปุ่น พุทธศักราช 2489 (พ.ศ. 2489)
 34. พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พุทธศักราช 2484 (พ.ศ. 2484)
 35. พระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482 (พ.ศ. 2482)
 36. พระราชบัญญัติเครื่องหมายครุฑพ่าห์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 (พ.ศ. 2535)
 37. พระราชบัญญัติเครื่องหมายครุฑพ่าห์ พ.ศ. 2534 (พ.ศ. 2534)
 38. พระราชบัญญัติความลับทางการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 (พ.ศ. 2558)
 39. พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พุทธศักราช 2482 (พ.ศ. 2482)
 40. พระราชบัญญัติคุ้มครองการประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ 16 ในประเทศไทย พ.ศ. 2556 (พ.ศ. 2556)
 41. พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 (พ.ศ. 2551)
 42. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 (พ.ศ. 2550)
 43. พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 (พ.ศ. 2558)
 44. พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535 (พ.ศ. 2535)
 45. พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 (พ.ศ. 2559)
 46. พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในทางแพ่งเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็ก พ.ศ. 2555 (พ.ศ. 2555)

พฤษภาคม[แก้ไข]

 1. หนังสือกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ที่ อว 0100/72 ลงวันที่ 29 เมษายน 2564 (พ.ศ. 2564)
 2. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอำเภอคลองหลวง อำเภอสามโคก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2531 (พ.ศ. 2531)
 3. ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดฯ สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 22) (พ.ศ. 2564)
  ผู้สร้างสรรค์: ประยุทธ์ จันทร์โอชา
 4. พระราชบัญญัติว่าด้วยการโอนกรรมสิทธิที่ดินบริเวณโรงทหาร กองพันทหารราบที่ 4 ตำบลท่าพระจันทร์ ให้แก่มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง พุทธศักราช 2477 (พ.ศ. 2478)
 5. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2530 (พ.ศ. 2530)
 6. พระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เฉพาะที่เกี่ยวกับราชการของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ไปเป็นของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2509 (พ.ศ. 2509)
 7. พระราชบัญญัติโอนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศิลปากร ไปสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2502 (พ.ศ. 2502)
 8. พระราชบัญญัติโอนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศิลปากร ไปสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2507 (พ.ศ. 2507)
 9. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดภาพเครื่องหมายราชการฯ (ฉบับที่ 50) (พ.ศ. 2509)
  ผู้สร้างสรรค์: สำนักนายกรัฐมนตรี
 10. คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 702/2553 (พ.ศ. 2554)
 11. คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 609/2557 (พ.ศ. 2557)
 12. คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 156/2559 (พ.ศ. 2559)
 13. คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 196/2559 (พ.ศ. 2559)
 14. คำพิพากษาศาลอาญา ในคดีหมายเลขแดงที่ 1858/2500 (พ.ศ. 2500)
  ผู้สร้างสรรค์: ศาลอาญา
 15. สัญญาเชียงใหม่ ลงวันแรม 12 ค่ำ เดือนยี่ จ.ศ. 1236 (พ.ศ. 2417)
 16. ประกาศแจ้งความเรื่องชำระความพระยอด ลงวันที่ 2 พฤษภาคม ร.ศ. 113 (พ.ศ. 2437)
 17. ข้อบังคับสำหรับกระบวนพิจารณาที่จะได้ใช้ในศาลไทยกับฝรั่งเศสผสมกันอันเปนศาลที่จะชำระคดีความพระยอดเมืองขวาง (ร.ศ. 113, พ.ศ. 2437) (พ.ศ. 2478)
 18. เรื่องความรู้เบ็ดเตล็ด 3 เรื่อง (พ.ศ. 2466)
 19. พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแถลงพระบรมราชาธิบายแก้ไขการปกครองแผ่นดิน (พ.ศ. 2470)
 20. ประกาสสำนักนายกรัถมนตรี เรื่อง การปรับปรุงตัวอักสรไทย และการไช้เลขสากลเปนเลขไทย ลงวันที่ 2 พรึสจิกายน 2487 (พ.ศ. 2487)
  ผู้สร้างสรรค์: สำนักนายกรัถมนตรี
 21. ประกาสสำนักนายกรัถมนตรี เรื่อง ไห้ยกเลิกระเบียบคำแทนชื่อ คำรับ คำปติเสธ ลงวันที่ 5 กันยายน 2487 (พ.ศ. 2487)
  ผู้สร้างสรรค์: สำนักนายกรัถมนตรี
 22. ประกาสสำนักนายกรัถมนตรี เรื่อง การไช้เลขสากลเปนเลขไทย ลงวันที่ 19 พรึสจิกายน 2485 (พ.ศ. 2485)
  ผู้สร้างสรรค์: สำนักนายกรัถมนตรี
 23. ประกาสสำนักนายกรัถมนตรี เรื่อง ไห้วรรนคดีสมาคมแห่งประเทสไทยเปนผู้ตรวดคำที่จะนำมาไช้ไนภาสาไทย ลงวันที่ 14 กรกดาคม 2485 (พ.ศ. 2485)
  ผู้สร้างสรรค์: สำนักนายกรัถมนตรี
 24. ประกาสสำนักนายกรัถมนตรี เรื่อง ไห้ไช้พจนานุกรมตัวสกดแบบไหม่เปนหลักการเขียนหนังสือไทย ลงวันที่ 14 กรกดาคม 2485 (พ.ศ. 2485)
  ผู้สร้างสรรค์: สำนักนายกรัถมนตรี
 25. ประกาสสำนักนายกรัถมนตรี เรื่อง การปรับปรุงตัวอักสรไทย ลงวันที่ 29 พรึสภาคม 2485 (พ.ศ. 2485)
  ผู้สร้างสรรค์: สำนักนายกรัถมนตรี
 26. จดหมายเหตุ เรื่อง เจ้าพระยาภูธราภัยยกกองทัพไปปราบฮ่อ (พ.ศ. 2466)
 27. อธิบาย เรื่อง สำเภาวัดยานนาวา (พ.ศ. 2471)

มิถุนายน[แก้ไข]

 1. นิทานชาดก
 2. อธิบายเครื่องบูชา (พ.ศ. 2471)
 3. จดหมายเหตุเก่า เรื่อง พระเจ้าแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาแต่งทูตไทยไปนมัสการพระมาลัยเจดีย์เมืองหงสา (พ.ศ. 2470)
 4. ราชาธิราช เล่ม 1 (พ.ศ. 2432)
  ผู้สร้างสรรค์: พระยาพระคลัง (หน)
 5. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 27/2559 (พ.ศ. 2559)
  ผู้สร้างสรรค์: ประยุทธ์ จันทร์โอชา
 6. ตำหนักทองที่วัดไทร (พ.ศ. 2502)
 7. พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 (พ.ศ. 2499)
  ผู้สร้างสรรค์: สภาผู้แทนราษฎรไทย
 8. ประมวลกฎหมายอาญา (พ.ศ. 2499)
  ผู้สร้างสรรค์: สภาผู้แทนราษฎรไทย
 9. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2519 (พ.ศ. 2519)
 10. พระราชกำหนดวิธีปกครองหัวเมืองครั้งแผ่นดินพระเจ้าท้ายสระ (พ.ศ. 2469)

กรกฎาคม[แก้ไข]

 1. ตำรานพรัตน์ (พ.ศ. 2464)
 2. ลักษณอาญาจีนสมัยเก่า (พ.ศ. 2454)
  ผู้สร้างสรรค์: จอร์จ เฮนรี เมสัน
 3. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2541 (พ.ศ. 2541)
  ผู้สร้างสรรค์: รัฐสภาไทย
 4. ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดฯ สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 27) (พ.ศ. 2564)
  ผู้สร้างสรรค์: ประยุทธ์ จันทร์โอชา
 5. พระราชบัญญัติ์ว่าด้วยแบบอย่างธงสยาม (พ.ศ. 2452)
 6. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาญา (ฉะบับที่ 13) พุทธศักราช 2487 (พ.ศ. 2487)
  ผู้สร้างสรรค์: สภาผู้แทนราษฎรไทย
 7. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2535 (พ.ศ. 2535)
  ผู้สร้างสรรค์: รัฐสภาไทย
 8. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2535 (พ.ศ. 2535)
  ผู้สร้างสรรค์: รัฐสภาไทย
 9. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2535 (พ.ศ. 2535)
  ผู้สร้างสรรค์: รัฐสภาไทย
 10. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พุทธศักราช 2535 (พ.ศ. 2535)
  ผู้สร้างสรรค์: รัฐสภาไทย
 11. บทเพลงปลุกใจ (พ.ศ. 2515)
 12. หนังสือสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาฯ ที่ สว(สนช) 0007/3773 (พ.ศ. 2558)
 13. หนังสือสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาฯ ที่ สว(สนช) 0007/3769 (พ.ศ. 2558)
 14. หนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย 026/ว 146 (พ.ศ. 2564)
  ผู้สร้างสรรค์: สำนักงานศาลยุติธรรม
 15. รายงานการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ความผิดฐานทำให้แท้งลูก)ฯ (พ.ศ. 2564)
 16. คำสั่งกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย ที่ 1/2557 (พ.ศ. 2557)
 17. คำสั่งกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย ที่ 2/2557 (พ.ศ. 2557)
 18. คำสั่งกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย ที่ 3/2557 (พ.ศ. 2557)
 19. คำสั่งกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย ที่ 5/2557 (พ.ศ. 2557)
 20. คำสั่งกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย ที่ 6/2557 (พ.ศ. 2557)
 21. คำสั่งกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย ที่ 7/2557 (พ.ศ. 2557)
 22. คำสั่งกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย ที่ 8/2557 (พ.ศ. 2557)
 23. คำสั่งกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย ที่ 9/2557 (พ.ศ. 2557)
 24. คำสั่งกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย ที่ 10/2557 (พ.ศ. 2557)
 25. คำสั่งกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย ที่ 11/2557 (พ.ศ. 2557)
 26. คำสั่งกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย ที่ 12/2557 (พ.ศ. 2557)
 27. คำสั่งกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย ที่ 13/2557 (พ.ศ. 2557)
 28. คำสั่งกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย ที่ 14/2557 (พ.ศ. 2557)
 29. คำสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ 81/2557 (พ.ศ. 2557)
  ผู้สร้างสรรค์: กองทัพบกไทย
 30. ประกาศกองทัพบก ฉบับที่ 2/2557 (พ.ศ. 2557)
  ผู้สร้างสรรค์: กองทัพบกไทย
 31. ประกาศกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย ฉบับที่ 4/2557 (พ.ศ. 2557)
 32. ประกาศกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย ฉบับที่ 5/2557 (พ.ศ. 2557)
 33. ประกาศกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย ฉบับที่ 6/2557 (พ.ศ. 2557)
 34. ประกาศกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย ฉบับที่ 7/2557 (พ.ศ. 2557)
 35. ประกาศกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย ฉบับที่ 8/2557 (พ.ศ. 2557)
 36. ประกาศกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย ฉบับที่ 9/2557 (พ.ศ. 2557)
 37. การตรวจชำระและร่างประมวลกฎหมายในกรุงสยาม (พ.ศ. 2472)
  ผู้สร้างสรรค์: กระทรวงยุตติธรรม

สิงหาคม[แก้ไข]

 1. จดหมายถึงพลตำรวจโท พจน์ เภกะนันทน์ ผู้บัญชาการสอบสวนกลาง (พ.ศ. 2513)
  ผู้สร้างสรรค์: เค่ง วิจิตรจรรยา, ธรรมนูญ อินทุเศรษฐ, และ มานิต มาโนษยวงศ์
 2. ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 29) (พ.ศ. 2564)
  ผู้สร้างสรรค์: ประยุทธ์ จันทร์โอชา
 3. ข่าวแจกของศาลแพ่ง (2 สิงหาคม 2564) (พ.ศ. 2564)
  ผู้สร้างสรรค์: ศาลแพ่ง
 4. ข่าวแจกของศาลแพ่ง (6 สิงหาคม 2564) (พ.ศ. 2564)
  ผู้สร้างสรรค์: ศาลแพ่ง
 5. แถลงการณ์สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การยุบสภาผู้แทนราษฎรฯ ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2549 (พ.ศ. 2549)
  ผู้สร้างสรรค์: สำนักนายกรัฐมนตรี
 6. หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ที่ ชย 0032.006/3567 (พ.ศ. 2564)
 7. ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) (พ.ศ. 2563)
  ผู้สร้างสรรค์: ประยุทธ์ จันทร์โอชา
 8. ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) (พ.ศ. 2563)
  ผู้สร้างสรรค์: ประยุทธ์ จันทร์โอชา
 9. พระราชบัญญัติว่าด้วยเอกสิทธิและความคุ้มกันทางทูต พ.ศ. 2527 (พ.ศ. 2527)
  ผู้สร้างสรรค์: รัฐสภาไทย
 10. อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางทูต (พ.ศ. 2527)
  ผู้สร้างสรรค์: รัฐสภาไทย
 11. คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 407/2564 (พ.ศ. 2564)
 12. ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 3) (พ.ศ. 2563)
  ผู้สร้างสรรค์: ประยุทธ์ จันทร์โอชา
 13. การตั้งพระเจ้านครเมืองน่าน (พ.ศ. 2446)
 14. แจ้งความกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 31 ธันวาคม ร.ศ. 122 (พ.ศ. 2446)
  ผู้สร้างสรรค์: กระทรวงมหาดไทย
 15. แจ้งความกระทรวงโยธาธิการ ลงวันที่ 7 มิถุนายน ร.ศ. 125 (พ.ศ. 2449)
  ผู้สร้างสรรค์: กระทรวงโยธาธิการ
 16. ข่าวพิลาไลย (14 เมษายน 2461) (พ.ศ. 2461)

กันยายน[แก้ไข]

 1. ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 4) (พ.ศ. 2563)
  ผู้สร้างสรรค์: ประยุทธ์ จันทร์โอชา
 2. ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 5) (พ.ศ. 2563)
  ผู้สร้างสรรค์: ประยุทธ์ จันทร์โอชา
 3. ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 6) (พ.ศ. 2563)
  ผู้สร้างสรรค์: ประยุทธ์ จันทร์โอชา
 4. แจ้งความกระทรวงยุติธรรม ลงวันที่ 1 กรกฎาคม ร.ศ. 127 (พ.ศ. 2451)
  ผู้สร้างสรรค์: กระทรวงยุติธรรม
 5. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาญา (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2496 (พ.ศ. 2496)
  ผู้สร้างสรรค์: สภาผู้แทนราษฎรไทย
 6. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาญา (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2494 (พ.ศ. 2494)
  ผู้สร้างสรรค์: รัฐสภาไทย
 7. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาญา (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2499 (พ.ศ. 2499)
  ผู้สร้างสรรค์: สภาผู้แทนราษฎรไทย
 8. พระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานสภาและรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสภาร่างรัฐธรรมนูญ ผู้ดำรงตำแหน่งในคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ กรรมาธิการ และผู้ดำรงตำแหน่งในคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 (พ.ศ. 2550)
 9. ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ ลงวันที่ 19 กันยายน 2549 (พ.ศ. 2549)
 10. ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2549)
 11. ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2549)
 12. ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2549)
 13. ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2549)
 14. ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2549)
 15. ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2549)
 16. ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2549)
 17. ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2549)
 18. ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2549)
 19. ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2549)
 20. ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2549)
 21. ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2549)
 22. ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2549)
 23. ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2549)
 24. ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2549)
 25. ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2549)
 26. ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2549)
 27. พระราชบัญญัติยกเลิกคำสั่งคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่ 5/2549 เรื่อง ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารควบคุมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงวันที่ 20 กันยายน พุทธศักราช 2549 พ.ศ. 2550 (พ.ศ. 2550)
 28. ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 7) (พ.ศ. 2563)
  ผู้สร้างสรรค์: ประยุทธ์ จันทร์โอชา
 29. ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 8) (พ.ศ. 2563)
  ผู้สร้างสรรค์: ประยุทธ์ จันทร์โอชา
 30. ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 9) (พ.ศ. 2563)
  ผู้สร้างสรรค์: ประยุทธ์ จันทร์โอชา
 31. รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 35/2475 (พ.ศ. 2475)
  ผู้สร้างสรรค์: สภาผู้แทนราษฎรไทย
 32. รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 41/2475 (พ.ศ. 2475)
  ผู้สร้างสรรค์: สภาผู้แทนราษฎรไทย
 33. รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 46/2475 (พ.ศ. 2475)
  ผู้สร้างสรรค์: สภาผู้แทนราษฎรไทย
 34. รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 43/2475 (พ.ศ. 2475)
  ผู้สร้างสรรค์: สภาผู้แทนราษฎรไทย
 35. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การใช้ชื่อประเทศ ประชาชน และสัญชาติ ลงวันที่ 7 กันยายน 2488 (พ.ศ. 2488)
  ผู้สร้างสรรค์: สำนักนายกรัฐมนตรี
 36. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การใช้ชื่อประเทศ ประชาชน และสัญชาติ ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2492 (พ.ศ. 2492)
  ผู้สร้างสรรค์: สำนักนายกรัฐมนตรี

ตุลาคม[แก้ไข]

 1. รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 34/2475 (พ.ศ. 2475)
  ผู้สร้างสรรค์: สภาผู้แทนราษฎรไทย
 2. พระราชพิธีพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 (พ.ศ. 2475)
 3. การฉลองรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 (พ.ศ. 2475)
 4. รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 40/2475 (พ.ศ. 2475)
  ผู้สร้างสรรค์: สภาผู้แทนราษฎรไทย
 5. รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 42/2475 (พ.ศ. 2475)
  ผู้สร้างสรรค์: สภาผู้แทนราษฎรไทย
 6. รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 1/2475 (พ.ศ. 2475)
  ผู้สร้างสรรค์: สภาผู้แทนราษฎรไทย
 7. รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 39/2475 (พ.ศ. 2475)
  ผู้สร้างสรรค์: สภาผู้แทนราษฎรไทย
 8. พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติรัฐมนตรี (พ.ศ. 2475)
  ผู้สร้างสรรค์: สภาผู้แทนราษฎรไทย
 9. พระราชบัญญัติเทียบตำแหน่งรัฐมนตรีกับตำแหน่งเสนาบดีแต่ก่อน พุทธศักราช 2475 (พ.ศ. 2475)
  ผู้สร้างสรรค์: สภาผู้แทนราษฎรไทย
 10. รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 36/2475 (พ.ศ. 2475)
  ผู้สร้างสรรค์: สภาผู้แทนราษฎรไทย
 11. กฎมณเฑียรบาลเพิ่มเติม (พ.ศ. 2458)
 12. รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 12/2475 (พ.ศ. 2475)
  ผู้สร้างสรรค์: สภาผู้แทนราษฎรไทย
 13. กฎมณเฑียรบาลว่าด้วยข้าราชการในพระราชสำนักเพิ่มเติม (พ.ศ. 2458)
 14. กฎมณเฑียรบาลว่าด้วยครอบครัวแห่งข้าราชการในพระราชสำนักเพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) (พ.ศ. 2460)
 15. ประกาศเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยครอบครัวแห่งข้าราชการในพระราชสำนัก พุทธศักราช 2457 (พ.ศ. 2462)
 16. รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 38/2475 (พ.ศ. 2475)
  ผู้สร้างสรรค์: สภาผู้แทนราษฎรไทย

พฤศจิกายน[แก้ไข]

 1. ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 12) (พ.ศ. 2563) (พ.ศ. 2563)
  ผู้สร้างสรรค์: ประยุทธ์ จันทร์โอชา
 2. ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 13) (พ.ศ. 2563) (พ.ศ. 2563)
  ผู้สร้างสรรค์: ประยุทธ์ จันทร์โอชา
 3. ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 14) (พ.ศ. 2563) (พ.ศ. 2563)
  ผู้สร้างสรรค์: ประยุทธ์ จันทร์โอชา
 4. ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 15) (พ.ศ. 2563) (พ.ศ. 2563)
  ผู้สร้างสรรค์: ประยุทธ์ จันทร์โอชา
 5. ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 16) (พ.ศ. 2564) (พ.ศ. 2564)
  ผู้สร้างสรรค์: ประยุทธ์ จันทร์โอชา
 6. ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 17) (พ.ศ. 2564) (พ.ศ. 2564)
  ผู้สร้างสรรค์: ประยุทธ์ จันทร์โอชา
 7. ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 18) (พ.ศ. 2564) (พ.ศ. 2564)
  ผู้สร้างสรรค์: ประยุทธ์ จันทร์โอชา
 8. ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 20) (พ.ศ. 2564) (พ.ศ. 2564)
  ผู้สร้างสรรค์: ประยุทธ์ จันทร์โอชา
 9. ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 21) (พ.ศ. 2564) (พ.ศ. 2564)
  ผู้สร้างสรรค์: ประยุทธ์ จันทร์โอชา
 10. ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 23) (พ.ศ. 2564) (พ.ศ. 2564)
  ผู้สร้างสรรค์: ประยุทธ์ จันทร์โอชา
 11. ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 19) (พ.ศ. 2564) (พ.ศ. 2564)
  ผู้สร้างสรรค์: ประยุทธ์ จันทร์โอชา
 12. ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 24) (พ.ศ. 2564) (พ.ศ. 2564)
  ผู้สร้างสรรค์: ประยุทธ์ จันทร์โอชา
 13. ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 25) (พ.ศ. 2564) (พ.ศ. 2564)
  ผู้สร้างสรรค์: ประยุทธ์ จันทร์โอชา
 14. ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 26) (พ.ศ. 2564) (พ.ศ. 2564)
  ผู้สร้างสรรค์: ประยุทธ์ จันทร์โอชา
 15. ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 28) (พ.ศ. 2564) (พ.ศ. 2564)
  ผู้สร้างสรรค์: ประยุทธ์ จันทร์โอชา
 16. ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 30) (พ.ศ. 2564) (พ.ศ. 2564)
  ผู้สร้างสรรค์: ประยุทธ์ จันทร์โอชา
 17. ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 32) (พ.ศ. 2564) (พ.ศ. 2564)
  ผู้สร้างสรรค์: ประยุทธ์ จันทร์โอชา
 18. ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 34) (พ.ศ. 2564) (พ.ศ. 2564)
  ผู้สร้างสรรค์: ประยุทธ์ จันทร์โอชา
 19. ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 31) (พ.ศ. 2564) (พ.ศ. 2564)
  ผู้สร้างสรรค์: ประยุทธ์ จันทร์โอชา
 20. ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 33) (พ.ศ. 2564) (พ.ศ. 2564)
  ผู้สร้างสรรค์: ประยุทธ์ จันทร์โอชา
 21. ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 36) (พ.ศ. 2564) (พ.ศ. 2564)
  ผู้สร้างสรรค์: ประยุทธ์ จันทร์โอชา
 22. ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 38) (พ.ศ. 2564) (พ.ศ. 2564)
  ผู้สร้างสรรค์: ประยุทธ์ จันทร์โอชา
 23. ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 35) (พ.ศ. 2564) (พ.ศ. 2564)
  ผู้สร้างสรรค์: ประยุทธ์ จันทร์โอชา
 24. ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 37) (พ.ศ. 2564) (พ.ศ. 2564)
  ผู้สร้างสรรค์: ประยุทธ์ จันทร์โอชา
 25. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2564 (พ.ศ. 2564)
  ผู้สร้างสรรค์: รัฐสภาไทย

ธันวาคม[แก้ไข]

 1. พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติบรรพ 1 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ตรวจชำระใหม่ พ.ศ. 2535 (พ.ศ. 2535)
 2. ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 39) (พ.ศ. 2564) (พ.ศ. 2564)
  ผู้สร้างสรรค์: ประยุทธ์ จันทร์โอชา
 3. รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 37/2475 (พ.ศ. 2475)
  ผู้สร้างสรรค์: สภาผู้แทนราษฎรไทย
 4. หนังสือที่ มท.0514.351/12014 (พ.ศ. 2538)
 5. ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 40) (พ.ศ. 2564) (พ.ศ. 2564)
  ผู้สร้างสรรค์: ประยุทธ์ จันทร์โอชา