สถานีย่อย:กองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
กองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (กอ.รส.)
คณะทหารที่กองทัพบกไทยจัดตั้งขึ้นตามกฎอัยการศึกเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 มี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก เป็นผู้อำนวยการ ก่อนที่สองวันถัดมาจะแปรสภาพเป็นคณะผู้ยึดอำนาจการปกครองในนาม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
เครื่องหมายขององค์กร

คำสั่ง[แก้ไข]

ที่ ลงวันที่ เรื่อง
1/2557 20 พฤษภาคม 2557 การถ่ายทอดออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุโทรทัศน์ และสถานีวิทยุชุมชน
2/2557 20 พฤษภาคม 2557 ให้กลุ่มมวลชนชุมนุมในพื้นที่ที่กำหนด
3/2557 20 พฤษภาคม 2557 ห้ามการเสนอข่าว แจกจ่ายจำหน่ายสิ่งพิมพ์ ที่ส่งผลกระทบต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ
4/2557 ไม่มี หรือไม่เปิดเผย[1]
5/2557 20 พฤษภาคม 2557 แต่งตั้งคณะที่ปรึกษากองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย
6/2557 20 พฤษภาคม 2557 ขอความร่วมมือระงับการถ่ายทอดออกอากาศของสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมและสถานีวิทยุชุมชน
7/2557 20 พฤษภาคม 2557 ขอความร่วมมือระงับการถ่ายทอดออกอากาศของสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมและสถานีวิทยุชุมชนเพิ่มเติม
8/2557 20 พฤษภาคม 2557 ขอความร่วมมือจากสื่อสังคมออนไลน์
9/2557 20 พฤษภาคม 2557 ห้ามสร้างความขัดแย้งหรือต่อต้านการปฏิบัติงานของกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย
10/2557 20 พฤษภาคม 2557 ห้ามพกพาหรือใช้อาวุธสงครามและวัตถุระเบิด
11/2557 20 พฤษภาคม 2557 ให้ระงับการถ่ายทอดออกอากาศของสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมและสถานีวิทยุชุมชน
12/2557 20 พฤษภาคม 2557 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
13/2557 21 พฤษภาคม 2557 ให้กลุ่มมวลชนชุมนุมในพื้นที่ที่กำหนด
14/2557 21 พฤษภาคม 2557 การใช้อาวุธและการใช้กำลังในการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ
15/2557 22 พฤษภาคม 2557 การใช้อาวุธและการใช้กำลังในการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ (เพิ่มเติม)

ประกาศ[แก้ไข]

ฉบับที่ ลงวันที่ เรื่อง
1–3/2557 ไม่มี หรือเปิดเผย[1]
4/2557 20 พฤษภาคม 2557 ขอเรียนเชิญบุคคลสำคัญเข้าร่วมประชุม
5/2557 20 พฤษภาคม 2557 ชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทหาร
6/2557 21 พฤษภาคม 2557 ขอเรียนเชิญบุคคลสำคัญเข้าร่วมประชุม
7/2557 21 พฤษภาคม 2557 ให้ระงับใช้กฎหมายทั้งปวงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีอาญากับผู้กระทำผิดเป็นการชั่วคราว
8/2557 22 พฤษภาคม 2557 ขอเรียนเชิญคณะบุคคลสำคัญเข้าร่วมประชุม
9/2557 22 พฤษภาคม 2557 ให้ระงับใช้กฎหมายทั้งปวงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีอาญากับผู้กระทำผิดเป็นการชั่วคราว

งานที่เกี่ยวข้อง[แก้ไข]

เอกสาร ลงวันที่ เรื่อง
ประกาศกองทัพบก ฉบับที่ 2/2557 20 พฤษภาคม 2557 การจัดตั้งกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (กอ.รส.)
คำสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ 81/2557 20 พฤษภาคม 2557 การจัดตั้งกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (กอ.รส.)

หมายเหตุ[แก้ไข]

  1. 1.0 1.1 ลำดับเอกสารที่ กอ.รส. ออกนั้น ค่อนข้างสับสน ดูเหมือนจะออกคำสั่ง ที่ 1–3/2557 แล้วตามด้วยประกาศ ฉบับที่ 4/2577 แล้วจึงออกคำสั่ง ที่ 5/2557 กับประกาศ ฉบับที่ 5/2557 ต่อไปตามปรกติ ทำให้ไม่มีคำสั่ง ที่ 4/2557 กับประกาศ ฉบับที่ 1–3/2557 หรือมิฉะนั้น ก็ไม่เผยแพร่คำสั่ง ที่ 4/2577 กับประกาศ ฉบับที่ 1–3/2557 คำสั่งและประกาศดังกล่าวจึงว่างอยู่