วิกิซอร์ซ:งาน/2565

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
งานที่พิสูจน์อักษรเสร็จใน พ.ศ. 2565
รายการงานที่สร้างขึ้นตามเอกสารสแกนและผ่านการพิสูจน์อักษรแล้วอย่างน้อยหนึ่งครั้ง เรียงตามเดือนที่พิสูจน์อักษรเสร็จ

มกราคม[แก้ไข]

กุมภาพันธ์[แก้ไข]

 1. พรุ่งนี้ก็ช้าไปเสียแล้ว (พ.ศ. 2506)
  ผู้สร้างสรรค์: ศิลป พีระศรี
 2. ตำนานพระปริต (พ.ศ. 2472)
 3. ประชุมเรื่องเบ็ดเตล็ด 3 เรื่อง (พ.ศ. 2470)

มีนาคม[แก้ไข]

 1. แม่ย่านาง วรรณคดี และราชาวดี (พ.ศ. 2481)
 2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การอนุมัติพระราชกำหนด รวม 4 ฉบับ ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563 (พ.ศ. 2563)
  ผู้สร้างสรรค์: สำนักนายกรัฐมนตรี
 3. องคุลิมาล, พิมพ์ครั้งที่ 3 (พ.ศ. 2505)
  ผู้สร้างสรรค์: ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย, ผู้วาดภาพประกอบ: เหม เวชกร
 4. พระราชกำหนดนิรโทษกรรมแก่ผู้ก่อความไม่สงบเพื่อยึดอำนาจการปกครองแผ่นดิน ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม ถึงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2524 พ.ศ. 2524 (พ.ศ. 2524)
  ผู้สร้างสรรค์: เปรม ติณสูลานนท์
 5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การอนุมัติพระราชกำหนดนิรโทษกรรมแก่ผู้ก่อความไม่สงบเพื่อยึดอำนาจการปกครองแผ่นดินระหว่างวันที่ 31 มีนาคม ถึงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2524 พ.ศ. 2524 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2524 (พ.ศ. 2524)
  ผู้สร้างสรรค์: สำนักนายกรัฐมนตรี
 6. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดนิรโทษกรรมแก่ผู้ก่อความไม่สงบเพื่อยึดอำนาจการปกครองแผ่นดินระหว่างวันที่ 31 มีนาคม ถึงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2524 พ.ศ. 2524 พ.ศ 2524 (พ.ศ. 2524)
  ผู้สร้างสรรค์: รัฐสภาไทย
 7. เรื่องไปลังกาทวีป (พ.ศ. 2469)
 8. คำให้การชาวอังวะ (พ.ศ. 2458)
  ผู้สร้างสรรค์: โบราณคดีสโมสร
 9. ตำราปรุงอาหารและขนมอย่างฝรั่ง (พ.ศ. 2502)
 10. สยามแพทยศาสตร์ (พ.ศ. 2467)
  ผู้สร้างสรรค์: ไม่ปรากฏ
 11. โคลงกวีโบราณ (พ.ศ. 2462)
  ผู้สร้างสรรค์: ไม่ปรากฏ, ผู้รวบรวม: พญาตรัง
 12. ราชาธิราช เล่ม 2 (พ.ศ. 2432)
  ผู้สร้างสรรค์: พระยาพระคลัง (หน) และคณะ
 13. ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 56: เหตุการณ์เมืองเขมรตอนเสร็จสงครามไทยกับญวน (พ.ศ. 2475)
  ผู้สร้างสรรค์: ราชบัณฑิตยสภา

เมษายน[แก้ไข]

 1. สามก๊กอิ๋น (พ.ศ. 2515)
  ผู้สร้างสรรค์: จุ้ยเยฺว่ชานเหริน, ผู้แปล: ไม่ปรากฏ
 2. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 (พ.ศ. 2560)

พฤษภาคม[แก้ไข]

 1. ประกาศหน่วยราชการในพระองค์ เรื่อง ข้าราชการ ฯ กระทำความผิดวินัยร้ายแรง ลงวันที่ 13 มีนาคม 2565 (พ.ศ. 2565)
  ผู้สร้างสรรค์: หน่วยราชการในพระองค์
 2. ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ 13: คำให้การสมณะทูตพม่า (พ.ศ. 2464)
  ผู้สร้างสรรค์: หอพระสมุดวชิรญาณ
 3. เรื่องพระราชลัญจกรและตราประจำตัวประจำตำแหน่ง (พ.ศ. 2493)
 4. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 29) พ.ศ. 2565 (พ.ศ. 2565)
  ผู้สร้างสรรค์: รัฐสภา
 5. จารึกสุโขทัย (จารึกกฎหมายลักษณะโจร) (พ.ศ. 2478)
  ผู้สร้างสรรค์: กรมศิลปากร
 6. ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 41) (พ.ศ. 2565) (พ.ศ. 2565)
  ผู้สร้างสรรค์: ประยุทธ์ จันทร์โอชา
 7. ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 42) (พ.ศ. 2565) (พ.ศ. 2565)
  ผู้สร้างสรรค์: ประยุทธ์ จันทร์โอชา
 8. ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 43) (พ.ศ. 2565) (พ.ศ. 2565)
  ผู้สร้างสรรค์: ประยุทธ์ จันทร์โอชา
 9. ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 44) (พ.ศ. 2565) (พ.ศ. 2565)
  ผู้สร้างสรรค์: ประยุทธ์ จันทร์โอชา
 10. ตำนานเมืองนครศรีธรรมราช (พ.ศ. 2481)
  ผู้สร้างสรรค์: กรมศิลปากร
 11. บันทึกรับสั่งสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ประทานหม่อมราชวงศ์สุมนชาติ สวัสดิกุล (พ.ศ. 2493)
 12. ลักษณะการปกครองประเทศไทยแต่โบราณ (พ.ศ. 2498)
 13. พงศาวดารภาคอีสาน (พ.ศ. 2472)
 14. โคลงยอพระเกียรดิพระเจ้ากรุงธนบุรี (พ.ศ. 2470)
  ผู้สร้างสรรค์: นายสวน มหาดเล็ก
 15. ลักษณกฎหมายระหว่างประเทศโดยย่อ (พ.ศ. 2445)
 16. ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ 8: พระราชพิธีจักรพรรดิราชาธิราช แลพระราชพิธีอาพาธพินาศ ครั้งรัชกาลที่ 1 (พ.ศ. 2463)
  ผู้สร้างสรรค์: หอพระสมุดวชิรญาณ

มิถุนายน[แก้ไข]

 1. ภาพเมืองไทย (พ.ศ. 2486)
  ผู้สร้างสรรค์: สำนักนายกรัถมนตรี
 2. เอกสารตรวจราชการเมืองนครไชยศรี ของ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เมื่อเดือนสิงหาคม ร.ศ. 117 (พ.ศ. 2441) (พ.ศ. 2511)
 3. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 337 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 (พ.ศ. 2515)
  ผู้สร้างสรรค์: คณะปฏิวัติ (พ.ศ. 2514)
 4. พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 (พ.ศ. 2555)
  ผู้สร้างสรรค์: รัฐสภาไทย
 5. พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 (พ.ศ. 2535)
 6. ภาพฝีพระหัดถ์ชนิดภาพล้อเส้นหมึก
 7. แบบจัดการศึกษาหัวเมือง รัตนโกสินทรศก 117 (พ.ศ. 2441)
 8. พิธีและคาถาในการทำนา (พ.ศ. 2508)
  ผู้สร้างสรรค์: ครูอ้วน
 9. หนังสือกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การแต่งเครื่องแบบลูกเสือและเนตรนารี ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2565 (พ.ศ. 2565)
  ผู้สร้างสรรค์: กระทรวงมหาดไทย

กรกฎาคม[แก้ไข]

 1. จดหมายเหตุพระสุบินนิมิตร (พ.ศ. 2464)
  ผู้สร้างสรรค์: หอพระสมุดวชิรญาณ
 2. ประวัติสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศเมื่อก่อนเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน (พ.ศ. 2472)
 3. เรื่องสั้น ๆ ของครูเทพ (พ.ศ. 2480)
 4. ราชาธิราช เล่ม 3 (พ.ศ. 2432)
  ผู้สร้างสรรค์: พระยาพระคลัง (หน) และคณะ
 5. วิธีทำศพ (พ.ศ. 2477)

สิงหาคม[แก้ไข]

กันยายน[แก้ไข]

 1. การปกครองแคว้นลาวและเขมรของฝรั่งเศส (พ.ศ. 2483)
  ผู้สร้างสรรค์: กระทรวงมหาดไทย
 2. ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 2 (พ.ศ. 2457)
  ผู้สร้างสรรค์: โบราณคดีสโมสร
 3. พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (พ.ศ. 2562)
 4. พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 (พ.ศ. 2534)
 5. ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 45) ลงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 (พ.ศ. 2565)
  ผู้สร้างสรรค์: ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ตุลาคม[แก้ไข]

 1. ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 46) ลงวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 (พ.ศ. 2565)
  ผู้สร้างสรรค์: ประยุทธ์ จันทร์โอชา
 2. ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 47) ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 (พ.ศ. 2565)
  ผู้สร้างสรรค์: ประยุทธ์ จันทร์โอชา
 3. พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 (พ.ศ. 2553)
  ผู้สร้างสรรค์: รัฐสภาไทย
 4. พระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565 (พ.ศ. 2565)
  ผู้สร้างสรรค์: รัฐสภาไทย
 5. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 (พ.ศ. 2562)
 6. พระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. 2565 (พ.ศ. 2565)
  ผู้สร้างสรรค์: รัฐสภาไทย
 7. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 (พ.ศ. 2557)
 8. พระราชบัญญัติกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. 2565 (พ.ศ. 2565)
  ผู้สร้างสรรค์: รัฐสภาไทย
 9. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 (พ.ศ. 2539)
  ผู้สร้างสรรค์: รัฐสภาไทย
 10. กรมหมื่นดำรงราชานุภาพถวายบังคมลาไปเมืองสิงคโปร์ (พ.ศ. 2433)
 11. ประกาศเลื่อนกำหนดวันทำสารกรมธรรม์ทาษมณฑลพายัพ ครั้งที่ 3 ลงวันที่ 4 ตุลาคม ร.ศ. 121 (พ.ศ. 2445)
 12. พระราชบัญญัติตั้งจังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. 2525 (พ.ศ. 2525)
  ผู้สร้างสรรค์: รัฐสภาไทย
 13. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 (พ.ศ. 2565)
  ผู้สร้างสรรค์: รัฐสภาไทย