วิกิซอร์ซ:งาน/2566

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
งานที่พิสูจน์อักษรเสร็จใน พ.ศ. 2566
รายการงานที่สร้างขึ้นตามเอกสารสแกนและผ่านการพิสูจน์อักษรแล้วอย่างน้อยหนึ่งครั้ง เรียงตามเดือนที่พิสูจน์อักษรเสร็จ

มกราคม[แก้ไข]

กุมภาพันธ์[แก้ไข]

 1. ตำนานเมือง (พ.ศ. 2481)
  ผู้สร้างสรรค์: ราชบัณฑิตยสถาน
 2. มูลเหตุแห่งการสร้างวัดในประเทศสยาม (พ.ศ. 2471)
 3. เสนาบดีมหาดไทยและนครบาล (พ.ศ. 2477)
 4. ราชาธิราช เล่ม 4 (พ.ศ. 2432)
  ผู้สร้างสรรค์: พระยาพระคลัง (หน) และคณะ
 5. พระประวัติสมเด็ดพระเจ้าบรมวงส์เทอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ พ.ส. 2405–2486 (พ.ศ. 2487)
  ผู้สร้างสรรค์: ไม่ปรากฏ
 6. ประเทศอังกฤษในระหว่างสงคราม (พ.ศ. 2483)
  ผู้สร้างสรรค์: ไม่ปรากฏ
 7. อธิบายว่าด้วยยศเจ้า (พ.ศ. 2472)
 8. ชีวประวัติของข้าพเจ้า (พ.ศ. 2512)
 9. ภาพยนตร์ในเมืองไทย (พ.ศ. 2514)
  ผู้สร้างสรรค์: สมชาย พุ่มสอาด
 10. ตำนานเมืองนครศรีธรรมราช (พ.ศ. 2491)
  ผู้สร้างสรรค์: ไม่ปรากฏ
 11. พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 (พ.ศ. 2566)

มีนาคม[แก้ไข]

 1. ตำนานพระธาตุเมืองนครศรีธรรมราช (พ.ศ. 2503)
  ผู้สร้างสรรค์: ไม่ปรากฏ
 2. หนังสือว่าด้วยอำนาจผีแลผีหลอก (พ.ศ. 2432)
 3. ไทยสถาปนากษัตริย์เขมร (พ.ศ. 2505)
 4. ตำราไสยศาสตร์ (พ.ศ. 2508)
  ผู้สร้างสรรค์: อนันต์ คุณานุรักษ์
 5. พระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. 2566 (พ.ศ. 2566)
 6. พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 (พ.ศ. 2566)
 7. ประกาศใช้พระราชบัญญัติป้องกันสัญจรโรค รัตนโกสินทรศก 127 ในกรุงเทพฯ ลงวันที่ 22 มีนาคม ร.ศ. 126 (พ.ศ. 2450)
 8. ประกาศให้ใช้พระราชบัญญัติป้องกันสัญจรโรค พระพุทธศักราช 2451 ตามหัวเมืองซึ่งขึ้นแก่กระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2456 (พ.ศ. 2456)
 9. พระราชบัญญัติป้องกันสัญจรโรค รัตนโกสินทรศก 127 (พ.ศ. 2451)
 10. พระราชบัญญัติปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2503 (พ.ศ. 2503)
 11. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 (พ.ศ. 2539)
  ผู้สร้างสรรค์: รัฐสภาไทย
 12. รายงานการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 70/2503 (พ.ศ. 2503)
 13. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาชญา พุทธศักราช 2474 (พ.ศ. 2474)
 14. พระราชบัญญัติแก้ไขกฎหมายลักษณะอาญา พุทธศักราช 2470 (พ.ศ. 2470)
 15. พระราชบัญญัติเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาญา พระพุทธศักราช 2468 (พ.ศ. 2468)
 16. ประกาศเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ห้ามจุดประทัดฯ ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2468 (พ.ศ. 2468)

เมษายน[แก้ไข]

 1. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาชญา พุทธศักราช 2475 (พ.ศ. 2475)
  ผู้สร้างสรรค์: สภาผู้แทนราษฎรสยาม
 2. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาชญา พุทธศักราช 2476 (พ.ศ. 2476)
 3. พระราชบัญญัติแก้ไขกฎหมายลักษณะอาชญา พุทธศักราช 2477 (พ.ศ. 2477)
  ผู้สร้างสรรค์: สภาผู้แทนราษฎรสยาม
 4. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาชญา พุทธศักราช 2477 (ฉะบับที่ 2) (พ.ศ. 2477)
  ผู้สร้างสรรค์: สภาผู้แทนราษฎรสยาม
 5. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาชญา พุทธศักราช 2477 (ฉะบับที่ 3) (พ.ศ. 2478)
  ผู้สร้างสรรค์: สภาผู้แทนราษฎรสยาม
 6. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาญา พุทธศักราช 2477 (ฉะบับที่ 4) (พ.ศ. 2478)
  ผู้สร้างสรรค์: สภาผู้แทนราษฎรสยาม
 7. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาญา พุทธศักราช 2478 (ฉะบับที่ 7) (พ.ศ. 2479)
  ผู้สร้างสรรค์: สภาผู้แทนราษฎรสยาม
 8. พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาญา พุทธศักราช 2484 (พ.ศ. 2484)
 9. พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาญา พุทธศักราช 2484 (พ.ศ. 2484)
  ผู้สร้างสรรค์: สภาผู้แทนราษฎรไทย
 10. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาญา (ฉบับที่ 10) พุทธศักราช 2484 (พ.ศ. 2484)
  ผู้สร้างสรรค์: สภาผู้แทนราษฎรไทย
 11. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาญา (ฉบับที่ 11) พุทธศักราช 2485 (พ.ศ. 2484)
  ผู้สร้างสรรค์: สภาผู้แทนราษฎรไทย
 12. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกดหมายลักสนะอาญา (ฉบับที่ 12) พุทธสักราช 2486 (พ.ศ. 2484)
  ผู้สร้างสรรค์: สภาผู้แทนราษฎรไทย
 13. แจ้งความกรมอักษรพิมพการ ลงวันแรม 8 ค่ำ เดือนอ้าย จ.ศ. 1250 (พ.ศ. 2431)
  ผู้สร้างสรรค์: กรมอักษรพิมพการ
 14. แจ้งความกรมอักษรพิมพการ ลงวันแรม 15 ค่ำ เดือน 4 จ.ศ. 1249 (พ.ศ. 2430)
  ผู้สร้างสรรค์: กรมอักษรพิมพการ
 15. ประกาศสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง จำนวนหนังสือราชกิจจานุเบกษาฯ พ.ศ. 2566 (พ.ศ. 2566)
 16. ประกาศสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่องฯ ราชกิจจานุเบกษาแต่ละประเภท พ.ศ. 2566 (พ.ศ. 2566)
 17. ประกาศกระทรวงมุรธาธร ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน ร.ศ. 111 (พ.ศ. 2435)
  ผู้สร้างสรรค์: กระทรวงมุรธาธร
 18. ประกาศปลดอธิบดีกรมพระอาลักษณ์ ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2475 (พ.ศ. 2475)
  ผู้สร้างสรรค์: คณะกรรมการราษฎร
 19. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประกาศเรื่องในราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. 2566 (พ.ศ. 2566)
 20. ความยินดีสุดปีของราชกิจจานุเบกษาใน ร.ศ. 111 (พ.ศ. 2435)
  ผู้สร้างสรรค์: กรมอักษรพิมพการ
 21. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2511 (พ.ศ. 2511)
 22. พระราชกำหนดผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน รัตนโกสินทร์ศก 115 (พ.ศ. 2439)
 23. สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนารถ กราบถวายบังคมทูลพระกรุณา (พ.ศ. 2439)
 24. ประกาศในการที่ออกพระนามสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ลงวันที่ 1 เมษายน ร.ศ. 115 (พ.ศ. 2439)
  ผู้สร้างสรรค์: กระทรวงวัง
 25. ประกาศตราตำแหน่งราชเลขานุการแห่งสมเด็จพระบรมราชินีนารถฯ ลงวันที่ 4 เมษายน ร.ศ. 115 (พ.ศ. 2439)
  ผู้สร้างสรรค์: กระทรวงวัง
 26. ประกาศแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2506 (พ.ศ. 2506)
 27. ประกาศแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ลงวันที่ 3 กันยายน 2507 (พ.ศ. 2507)
 28. ประกาศแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ลงวันที่ 11 เมษายน 2510 (พ.ศ. 2510)
 29. ประกาศแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2510 (พ.ศ. 2510)

พฤษภาคม[แก้ไข]

 1. ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ 26: กฎมนเทียรบาลพะม่า (พ.ศ. 2479)
 2. ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ 23: ประเพณีแต่งงานบ่าวสาวของจีน (พ.ศ. 2473)
  ผู้สร้างสรรค์: ง่วนติ้ด บุญญถี
 3. ปัญญาสชาดก ภาคที่ 19: สุวรรณสังขชาดก (พ.ศ. 2471)
  ผู้สร้างสรรค์: คณะสงฆ์ล้านนา, ผู้แปล: หลวงธำรงเจดีย์รัฐ (เทศ วิริยรัต)
 4. ปัญญาสชาดก ภาคที่ 16: พากุลชาดก (พ.ศ. 2471)
  ผู้สร้างสรรค์: คณะสงฆ์ล้านนา, ผู้แปล: พระราชาภิรมย์ (แจ่ม บูรณะนนท์)
 5. ปัญญาสชาดก ภาคที่ 14: สุวรรณสิรสาชาดก (พ.ศ. 2470)
  ผู้สร้างสรรค์: คณะสงฆ์ล้านนา, ผู้แปล: พระราชาภิรมย์ (แจ่ม บูรณะนนท์)
 6. คำแนะนำในการเลือกตั้งผู้แทนราษฎร (พ.ศ. 2481)
  ผู้สร้างสรรค์: สำนักงานโฆษณาการ
 7. แถลงการณ์ เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พุทธศักราช 2476 (พ.ศ. 2476)
  ผู้สร้างสรรค์: กองการโฆษณา
 8. ประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2557 (พ.ศ. 2557)
 9. ประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2549 (พ.ศ. 2549)
 10. ประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 29 มกราคม 2551 (พ.ศ. 2551)
 11. ประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 9 มีนาคม 2548 (พ.ศ. 2548)
 12. ประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2551 (พ.ศ. 2551)
 13. ประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2562 (พ.ศ. 2562)
 14. ประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 18 กันยายน 2551 (พ.ศ. 2551)
 15. ประกาศตั้งนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2480 (พ.ศ. 2480)
 16. ประกาศตั้งนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2476 (พ.ศ. 2476)
 17. ประกาศพระบรมราชโองการ ลงวันที่ 10 ธันวาคม 2475 (พ.ศ. 2475)
 18. ประกาศตั้งนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2476 (พ.ศ. 2476)
 19. ประกาศตั้งนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 22 กันยายน 2477 (พ.ศ. 2477)
 20. ประกาศตั้งนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2480 (พ.ศ. 2480)
 21. ประกาศตั้งนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2481 (พ.ศ. 2481)
 22. ประกาศตั้งนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 7 มีนาคม 2485 (พ.ศ. 2485)
 23. ประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2544 (พ.ศ. 2544)
 24. คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2557 (พ.ศ. 2557)
 25. คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 2/2557 (พ.ศ. 2557)
 26. คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 3/2557 (พ.ศ. 2557)
 27. คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 4/2557 (พ.ศ. 2557)