ประกาศลูกทาส ลงวันแรม 13 ค่ำ เดือน 10 จ.ศ. 1236

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ประกาศลูกทาส ลงวันพฤหัสบดี แรม 13 ค่ำ เดือน 10 ปีจอ จ.ศ. 1236 มีฉบับต่าง ๆ ดังนี้
ที่ เอกสาร
1 "หมายประกาศลูกทาษ". (2423). ใน สมิท, เอ็ม. เอ. (ผู้รวบรวม), กฎหมายลักษณทาษ (น. 87–89). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ครูสมิท.
2 "ประกาศลูกทาษ". (2478). ใน บุญธรรม ศิริฤทธิ์, บุญเรื่อง นาคีนพคุณ, และ เสถียร ลายลักษณ์ (ผู้รวบรวม), ประชุมกฎหมายประจำศก เล่ม 8 (น. 214–216). พระนคร: โรงพิมพ์เดลิเมล์.
3 "ประกาสลูกทาส". (2487). ใน อนุมานราชธน (ยง เสฐียรโกเศศ), พระยา, เลิกทาสไนรัชกาลที่ 5 (น. 54–55). พระนคร: โรงพิมพ์ไทยขเสม. (พิมพ์เปนอนุสรไนงานพระเมรุพระเจ้าบรมวงส์เทอ พระองค์เจ้าประเวสวรสมัย เมื่อวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2478 นะพระเมรุวัดเทพสิรินทราวาส).

อ้างอิง[แก้ไข]

  1. "ประกาสลูกทาส". (2487). ใน อนุมานราชธน (ยง เสฐียรโกเศศ), พระยา, เลิกทาสไนรัชกาลที่ 5 (น. 55). พระนคร: โรงพิมพ์ไทยขเสม. (พิมพ์เปนอนุสรไนงานพระเมรุพระเจ้าบรมวงส์เทอ พระองค์เจ้าประเวสวรสมัย เมื่อวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2487 นะพระเมรุวัดเทพสิรินทราวาส).