พจนานุกรมกฎหมาย/กิจการค้าขายอันเป็นสาธารณูปโภค

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา


กิจการค้าขายอันเป็นสาธารณูปโภค การรถไฟ รถราง ขุดคลอง เดิรอากาศ ประปา ชลประทาน โรงไฟฟ้า และบรรดากิจการอื่นอันกะทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแห่งสาธารณชน (พ.ร.บ.ควบคุมกิจการค้าขายอันกะทบถึงความปลอดภัย พ.ศ. ๒๔๗๑ มาตรา ๕)