พจนานุกรมกฎหมาย/กิจการค้าขายอันเป็นสาธารณูปโภค

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
แม่แบบผิดพลาด: มีการลบช่องที่ไม่ได้ใช้ออก โปรดเติมกลับเข้าไป (โปรดดูเอกสารกำกับแม่แบบ)


กิจการค้าขายอันเป็นสาธารณูปโภค การรถไฟ รถราง ขุดคลอง เดิรอากาศ ประปา ชลประทาน โรงไฟฟ้า และบรรดากิจการอื่นอันกะทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแห่งสาธารณชน (พ.ร.บ.ควบคุมกิจการค้าขายอันกะทบถึงความปลอดภัย พ.ศ. ๒๔๗๑ มาตรา ๕)