พระกวีนิพนธ์ฯ/เรื่อง 9

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โคลงถวายพระพร

โคลงถวายพระพรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีรัตนโกสินทร์ในวันประสูติ พ.ศ. 2462 ส่งไปพร้อมกับตลับถ้วยรูปไใข่ส่ชอคโคเล็ต

 ฝากตลับรูปไข่ถ้วย ทูลถวาย
เฉกเช่นไข่ขวัญหมาย อรรถชี้
นิพนธ์พจน์แทนบาย ศรีปาก ชามแฮ
สมโภชวันเฉลิมนี้ เพิ่มพร้อมพรถวาย ฯ
 สมเด็จพระพี่เจ้า จอมสยาม
จงโปร่งปราศพยาธิความ ขุ่นไข้
เสวยสุขสวัสดิ์งาม วรรณผ่อง เพ็ญเทอญ
เจริญพละพระชนม์ให้ ร่วมร้อยปีประมาณ

ฉันท์ถวายพระพรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีรัตนโกสินทร์ในวันประสูติ พ.ศ. 2463 ส่งถวายจากบ้านแป้ง.

 สถิตสถานบ้านแป้งแหล่งตำบล จวบกันยายน
สิบสี่ประสพครบดิถี
 เฉลิมชนม์พระเชษฐภคินี สมเด็จกษัตรีย์
ศรีรัตนโกสินทร์สมร
 อยู่ไกลใคร่จะถวายพร จึงเพียรเขียนกลอน
จำทูลถวายอย่างต่างตน
 ลูกหลานหว่านเครือหลายคน ก็บอกยุบล
ให้กราบบาทมูลทูลผสม
 ร่วมใจปรีดาสารภิรมย์ ยอกรบังคม
ถวายพรพิพัฒน์สวัสดี
 ให้ทรงสุขเกษมเปรมปรีดิ์ ทุกทิวาราตรี
อย่ารู้นิราสคลาดคลาย
 ผ่องพระฉวีพรรณราย ดุจเดือนเด่นฉาย
มลทินพยาธิขาดสูญ
 เจริญพละพระกำลังเพิ่มพูน สมบูรณ์บริบูรณ์
ทุกสิ่งทรงมาทปรารถนา.