สถานีย่อย:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.)
มหาวิทยาลัยไทย เดิมชื่อ "มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง" (ม.ธ.ก.)

กฎหมาย[แก้ไข]

การจัดองค์การ[แก้ไข]

 1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง พุทธศักราช 2476ไฟล์
  1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง (ฉะบับที่ 2) พุทธศักราช 2480ไฟล์
  2. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวิชาธัมสาตรและการเมือง (ฉบับที่ 3) พุทธสักราช 2486ไฟล์
 2. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2495ไฟล์
  1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2499ไฟล์
  2. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2499ไฟล์
  3. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2500ไฟล์
  4. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 178 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2515ไฟล์
  5. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2516ไฟล์
 3. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2531ไฟล์
  1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541ไฟล์
 4. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558ไฟล์

การบริหาร[แก้ไข]

 1. พระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เฉพาะที่เกี่ยวกับราชการของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ไปเป็นของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2509
 2. พระราชบัญญัติโอนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศิลปากร ไปสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2502
  1. พระราชบัญญัติโอนมหาวิทยาลัยฯ ไปสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2507

ทรัพย์สิน[แก้ไข]

 1. พระราชบัญญัติว่าด้วยการโอนกรรมสิทธิที่ดินบริเวณโรงทหาร กองพันทหารราบที่ 4 ตำบลท่าพระจันทร์ ให้แก่มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง พุทธศักราช 2477
 2. พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2530
 3. พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอำเภอคลองหลวง อำเภอสามโคก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2531

อื่น ๆ[แก้ไข]

 1. พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทำความผิดเนื่องในการชุมนุมในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระหว่างวันที่ 4 ถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2519 พ.ศ. 2521

เอกสารทางการ[แก้ไข]

 1. แถลงการณ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขออภัยและขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์เกี่ยวเนื่องจากการชุมนุมของนักศึกษา ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2563
 2. บันทึกข้อความคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ อว 67.21/ เรื่อง งดการเรียนการสอน และงดการติดต่อ ในวันที่ 19–20 กันยายน 2563 ลงวันที่ 16 กันยายน 2563
 3. ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติต่อนักศึกษาและการแต่งกายของนักศึกษาที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิด พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2563

งานที่เผยแพร่[แก้ไข]

 1. ประมวลกฎหมายรัชกาลที่ 1 (พ.ศ. 2481)
 2. ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย (พ.ศ. 2478) — ดัชนี 1, 2, 3

งานที่เกี่ยวข้อง[แก้ไข]

 1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดภาพเครื่องหมายราชการตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482 (ฉบับที่ 50) ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2509
 2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์ ลงวันที่ 5 เมษายน 2560
 3. หนังสือกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ที่ อว 0100/72 เรื่อง ขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีการสอบจรรยาบรรณคณาจารย์ที่ปกป้อง-ยื่นขอประกันตัวกลุ่มนักศึกษาที่มีพฤติการณ์จาบจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์ ลงวันที่ 29 เมษายน 2564

บุคคล[แก้ไข]

 1. ผู้สร้างสรรค์:ดิเรก ชัยนาม
 2. ผู้สร้างสรรค์:วรเจตน์ ภาคีรัตน์

ดูเพิ่ม[แก้ไข]