สถานีย่อย:โรงพิมพ์ไทย

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงพิมพ์ไทย
บ้างสะกด "โรงพิมพ์ไท" บ้างเรียก "โรงพิมพ์ห้องสมุดไท" เป็นโรงพิมพ์ในกรุงเทพฯ เจ้าของ คือ ขุนโสภิตอักษรการ (แห; เกิด พ.ศ. 2412; ตาย 15 ตุลาคม พ.ศ. 2477) ไม่ทราบปีที่เริ่มและยุติกิจการ[1]

งานของโรงพิมพ์ไทย[แก้ไข]

2450[แก้ไข]

 1. พระราชพงษาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์

2454[แก้ไข]

 1. รัตนพิมพวงษ์ (ต้นฉบับ)
 2. ลักษณอาญาจีนสมัยเก่า, โดย จอร์จ เฮนรี เมสัน

2455[แก้ไข]

 1. รัตนพิมพวงษ์, โดย โบราณคดีสโมสร (ต้นฉบับ)

2457[แก้ไข]

 1. คำให้การชาวกรุงเก่า (ต้นฉบับ)
 2. ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 1
 3. ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 2
 4. พระราชพงษาวดาร ฉบับพระราชหัดถเลขา (ต้นฉบับ)

2458[แก้ไข]

 1. พระราชกำหนดของพระเจ้ากรุงธนบุรีว่าด้วยศีลสิกขา (ต้นฉบับ)
 2. ลิลิตพระลอ (ต้นฉบับ)

2459[แก้ไข]

 1. ประชุมหนังสือเก่า ภาคที่ 2 (ต้นฉบับ)
 2. พงษาวดารกรุงศรีอยุทธยา ภาษามคธ แลคำแปล, โดย สมเด็จพระพนรัตน์ วัดพระเชตุพน, แปลโดย พระยาพจนสุนทร (เรือง อติเปรมานนท์)
 3. พระราชวิจารณ์ฯ เรื่องจดหมายเหตุความทรงจำของกรมหลวงนรินทรเทวี, โดย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (เริ่มดัชนี)

2460[แก้ไข]

 1. ตำนาน เรื่อง เครื่องโต๊ะแลถ้วยปั้น, โดย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ (เริ่มดัชนี)
 2. ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 8

2463[แก้ไข]

 1. ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 19 (ต้นฉบับ)
 2. พงษาวดาร เรื่อง เรารบพม่า, โดย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ

งานของโรงพิมพ์ไท[แก้ไข]

2466[แก้ไข]

 1. สังคีติยวงศ์, โดย สมเด็จพระพนรัตน์ วัดพระเชตุพน, แปลโดย พระยาปริยัติธรรมธาดา (แพ ตาละลักษมณ์) (ต้นฉบับ)

2470[แก้ไข]

 1. สฺยามรฏฺฐสฺส เตปิฏกํ: วินยปิฏเก ภิกฺขุนีวิภฺงโค

2471[แก้ไข]

 1. ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 46 (เริ่มดัชนี)

งานของโรงพิมพ์ห้องสมุดไท[แก้ไข]

2477[แก้ไข]

 1. ประชุมกฎหมายประจำศก เล่ม 36 (ต้นฉบับ)

ตราสัญลักษณ์[แก้ไข]

อ้างอิง[แก้ไข]

 1. เอนก นาวิกมูล. (2549). ขุนนางชาวสยาม. กรุงเทพฯ: แสงดาว. ISBN 9789749818619. น. 119–130.