ไฟล์:ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๑๙) - ๒๔๖๓ b.pdf

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ลิงก์ไปยังหน้าดัชนี
ไปหน้า
หน้าถัดไป →
หน้าถัดไป →
หน้าถัดไป →

ไฟล์ต้นฉบับ(4,375 × 5,833 พิกเซล, ขนาดไฟล์: 2.54 เมกะไบต์, ประเภท MIME: application/pdf, 68 หน้า)

ไฟล์นี้มาจาก Wikimedia Commons และอาจมีใช้ในโครงการอื่น คำอธิบายในหน้าคำอธิบายไฟล์แสดงไว้ด้านล่างนี้

ความย่อ

English: Collection of Historical Archives

ไทย: ประชุมพงศาวดาร

 s:th:ประชุมพงศาวดาร/ภาคที่ 19 (พิมพ์ครั้งที่ 2)  (Wikidata search (Cirrus search) Wikidata query (SPARQL)  Create new Wikidata item based on this file)
ผู้สร้างสรรค์
institution QS:P195,Q96971484
ชื่อเรื่อง
English: Collection of Historical Archives
ไทย: ประชุมพงศาวดาร
เล่มที่ 19
รุ่น 2nd
โรงพิมพ์
institution QS:P195,Q105334949
คำอธิบาย
English: This is the 2nd edition of the 19th volume of the book series Prachum Phongsawadan ("Collection of Historical Archives"), containing the following:
  1. A preface by Prince Damrong Rachanuphap, dated 1 October 2463 BE (1920 CE).
  2. Chotmaihet Ho Sattrakhom ("Record of the Hall of Armour"), being a record of the events in the Year of the Monkey, 2403 BE (1860/61 CE), found in the Hall of Armour within the Grand Palace, Bangkok, believed to have been written by two royal pages, Nai Sane (personal name: Run Siphen; died 2446 BE [1903/04 CE]) and Nai Suchinda (personal name: Rang; dates of birth & death unknown).
  3. Chotmaihet Sadet Wa Ko ("Record of the Royal Expedition to Wa Ko"), being a record of King Rama IV's trip to the district of Wa Ko, Siam (in present-day Prachuap Khiri Khan Province, Thailand), in August 2411 BE (1868 CE), the Year of the Dragon, in order to view a solar eclipse on 18 August; written by Chaophraya Thiphakorawong Mahakosathipbodi (personal name: Kham Bunnak; 1813–1870 CE).
  4. Chotmaihet Rueang Soe Haeri Ot Chao Mueang Singkhapo Pai Fao Somdet Phrachao Phaedin Sayam Nai Ratchakan Kon Thi Tambon Hua Wan Muea Duean Singhakhom Khritsakkarat Phan Paet Roi Hoksip Paet (Pi Marong Phutthasakkarat Song Phan Si Roi Sip-et) ["Record of the Audience of Sir Harry Ord, Governor of Singapore, with His Majesty the Late King of Siam in the District of Hua Wan in the Month of August, AD 1868 (Year of the Dragon, 2411 BE)"], being a translation of an English record, believed by Damrong Rachanuphap to have been written by a secretary of Harry Ord, governor of Singapore, when Odd had an audience with King Rama IV of Siam, published by Doctor Dan Beach Bradley in the journal Bangkok Calendar in 1870 CE, and translated into Thai by an unnamed student and in an unknown year at the request of Damrong Rachanuphap.
  5. Krasae Rapsang Ratchakan Thi Si Rueang Suriyaupparakha Muea Pi Marong Phutthasakkarat Song Phan Si Roi Sip-et ("Royal Discourse from the Fourth Reign Regarding the Solar Eclipse in the Year of the Dragon, 2411 BE"), being a personal account of the mentioned eclipse, written by King Rama IV.
ไทย: หนังสือนี้ คือ ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๑๙ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๒ เนื้อหาประกอบด้วย
  1. คำนำ ของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๓
  2. จดหมายเหตุหอสาตราคม ว่าด้วยเหตุการณ์ในปีวอก พ.ศ. ๒๔๐๓ เชื่อว่า ผู้แต่ง คือ มหาดเล็ก ๒ คน ได้แก่ นายเสน่ห์ (หรุ่น ศรีเพ็ญ; ? – พ.ศ. ๒๔๔๖) กับ นายสุจินดา (หรั่ง; ? – ?)
  3. จดหมายเหตุเสด็จหว้ากอ ว่าด้วยรัชกาลที่ ๔ เสด็จไปทอดพระเนตรสุริยปราคาที่หว้ากอในปีมะโรง พ.ศ. ๒๔๑๑ ผู้แต่ง คือ เจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขำ บุนนาค; พ.ศ. ๒๓๕๖—๒๔๑๓)
  4. จดหมายเหตุ เรื่อง เซอร์แฮรี ออด เจ้าเมืองสิงคโปร์ ไปเฝ้าสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินสยามในรัชกาลก่อนที่ตำบลหัววานเมื่อเดือนสิงหาคม ค.ศ. ๑๘๖๘ (ปีมะโรง พ.ศ. ๒๔๑๑) ต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ สำหรับผู้แต่งนั้น กรมพระดำรงราชานุภาพเชื่อว่า เป็นเลขานุการของเซอร์แฮรี ออร์ด เจ้าเมืองสิงคโปร์ หมอบรัดเลลงพิมพ์ใน บางกอกคาเลนดาร์ ฉบับ ค.ศ. ๑๘๗๐ และกรมพระดำรงราชานุภาพวานให้นักเรียนคนหนึ่งแปลเป็นภาษาไทย ไม่ทราบชื่อผู้แปลและเวลาที่แปล
  5. กระแสรับสั่งรัชกาลที่ ๔ เรื่อง สุริยอุปราคาเมื่อปีมะโรง พ.ศ. ๒๔๑๑ เป็นข้อเขียนของรัชกาลที่ ๔ เรื่องสุริยุปราคาดังกล่าว
ภาษา ไทย
เผยแพร่ครั้งแรก 2462 หรือ 2463
publication_date QS:P577,+1920-00-00T00:00:00Z/9
สถานที่จัดพิมพ์ Bangkok
แหล่งที่มา
ไทย: หอพระสมุดวชิรญาณ (ผู้รวบรวม). (๒๔๖๓). ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ ๑๙. (พิมพ์ครั้งที่ ๒). พระนคร: โรงพิมพ์บำรุงนุกูลกิจ. [นายพันโท พระประเทศสวามิภักดิ์ (ดาลูศ ลุศนันทน์) พิมพ์ในการกุศลเมื่อปีวอก พ.ศ. ๒๔๖๓].
เวอร์ชันอื่น
1st ed.

การอนุญาตใช้สิทธิ

Public domain
ภาพหรือสื่อนี้ ถือเป็นงานอันไม่มีลิขสิทธิ์ในเขตอำนาจศาลไทย เนื่องจากลิขสิทธิ์หมดอายุแห่งการคุ้มครองแล้ว ตามมาตรา ๑๙ ถึงมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ดังนี้:

มาตรา ๑๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ ลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ให้มีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสิบปี นับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
ในกรณีที่มีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์ในงานดังกล่าวให้มีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ร่วม และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสิบปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย
ถ้าผู้สร้างสรรค์หรือผู้สร้างสรรค์ร่วมทุกคนถึงแก่ความตายก่อนที่ได้มีการโฆษณางานนั้น ให้ลิขสิทธิ์ดังกล่าวมีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
มาตรา ๒๐ งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยผู้สร้างสรรค์ใช้นามแฝงหรือไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
ในกรณีที่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ให้นำมาตรา ๑๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๑ ลิขสิทธิ์ในงานภาพถ่าย โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียงหรืองานแพร่เสียงแพร่ภาพให้มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
มาตรา ๒๒ ลิขสิทธิ์ในงานศิลปประยุกต์ให้มีอายุยี่สิบห้าปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุยี่สิบห้าปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
มาตรา ๒๓ ลิขสิทธิ์ในงานที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยการจ้างหรือตามคำสั่งหรือในความควบคุมตามมาตรา ๑๔ ให้มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก

สำหรับผู้อัปโหลด : โปรดระบุชนิดของงาน วันที่สร้างสรรค์หรือวันที่เผยเพร่งาน ตลอดจนรายละเอียดอื่นให้ละเอียดและชัดเจน

Dialog-warning.svgนอกจากนี้คุณอาจต้องเพิ่มป้ายสาธารณสมบัติในสหรัฐอเมริกา เพื่อระบุว่าเหตุใดงานนี้จึงเป็นสาธารณสมบัติในสหรัฐอเมริกา โปรดทราบว่างานนี้อาจไม่เป็นสาธารณสมบัติในประเทศที่ไม่ได้ใช้กฎระยะเวลาคุ้มครองลิขสิทธิ์ที่สั้นกว่า และมีข้อกำหนดด้านลิขสิทธิ์ที่ยาวนานกว่าอายุของผู้สร้างสรรค์บวกไปอีก 60 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเม็กซิโก 100 ปี, จาเมกา 95 ปี, โคลอมเบีย 80 ปี, กัวเตมาลาและซามัว 75 ปี, สวิตเซอร์แลนด์และสหรัฐอเมริกา 70 ปี และเวเนซุเอลา 60 ปี

Flag of Thailand

คำบรรยายโดยย่อ

เพิ่มคำบรรยายทรรทัดเดียวเพื่อขยายความว่าไฟล์นี้มีอะไร

ไอเทมที่แสดงอยู่ในไฟล์นี้

ประกอบด้วย

MIME type อังกฤษ

application/pdf

ประวัติไฟล์

คลิกวันที่/เวลาเพื่อดูไฟล์ที่ปรากฏในขณะนั้น

วันที่/เวลารูปย่อขนาดผู้ใช้ความเห็น
ปัจจุบัน20:28, 23 ธันวาคม 2564รูปย่อสำหรับรุ่นเมื่อ 20:28, 23 ธันวาคม 2564หน้า 4,375 × 5,833, 68 (2.54 เมกะไบต์)Miwako SatoUploaded a work by {{Institution:Wachirayan Royal Library}} from {{th|1=หอพระสมุดวชิรญาณ (ผู้รวบรวม). (๒๔๖๓). ''ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ ๑๙''. (พิมพ์ครั้งที่ ๒). พระนคร: โรงพิมพ์บำรุงนุกูลกิจ. [นายพันโท พระประเทศสวามิภักดิ์ (ดาลูศ ลุศนันทน์) พิมพ์ในการกุศลเมื่อปีวอก พ.ศ. ๒๔๖๓].}} with UploadWizard

ข้อมูลอภิพันธุ์