Transclusion_Status_Detection_Tool

ดัชนี:ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๑๙) - ๒๔๖๓ b.pdf

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

  1. คำนำ (น. 1 [4])
  2. จดหมายเหตุหอสาตราคม (น. 1 [11])
  3. จดหมายเหตุเสด็จหว้ากอ (น. 13 [33])
  4. จดหมายเหตุ เรื่อง เซอร์แฮรีออด เจ้าเมืองสิงคโปร์ ไปเฝ้าสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินสยามในรัชกาลก่อนที่ตำบลหัววานเมื่อเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1868 (ปีมะโรง พ.ศ. 2411) (น. 19 [29])
  5. กระแสรับสั่งรัชกาลที่ 4 เรื่อง สุริยอุปราคาเมื่อปีมะโรง พ.ศ. 2411 (น. 50 [60])