ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๖

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โบราณคดีสโมสร
โบราณคดีสโมสร

ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ ๖
เรื่องไทยรบพม่าครั้งกรุงเก่า
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
สภานายกหอพระสมุดสำหรับพระนคร
ทรงเรียบเรียง
พลโท พระยาสีหราชฤทธิไกร มสม, ทจว, ภช, รรป๓, รจม,
พิมพ์ครั้งแรกแจกในงานปลงศพสนองคุณมารดา
พ.ศ. ๒๔๖๐

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
พิมพ์ที่โรงพิมพ์อักษรนิติ์

สารบาน[แก้ไข]