ผู้สร้างสรรค์:สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ตากสินมหาราช, สมเด็จพระเจ้า
(พ.ศ. 2277–2325)
หรือ สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี พระมหากษัตริย์พระองค์เดียวแห่งกรุงธนบุรี
พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเวียนใหญ่ กรุงเทพฯ

พระราชนิพนธ์[แก้ไข]

งานที่เกี่ยวข้อง[แก้ไข]

กวีนิพนธ์[แก้ไข]

ชีวประวัติ[แก้ไข]

พงศาวดาร[แก้ไข]

อื่น ๆ[แก้ไข]


งานที่บุคคลนี้สร้างสรรค์ขึ้น ปัจจุบันเป็นสาธารณสมบัติแล้ว เพราะลิขสิทธิ์ได้หมดอายุตามมาตรา 19 และมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งระบุว่า

ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นบุคคลธรรมดา
  1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
  2. ถ้ามีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์หมดอายุ
    1. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย หรือ
    2. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก ในกรณีที่ไม่เคยโฆษณางานนั้นเลยก่อนที่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายจะถึงแก่ความตาย
ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์
  1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น
  2. แต่ถ้าได้โฆษณางานนั้นในระหว่าง 50 ปีข้างต้น ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก