พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐ

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ที่ เอกสาร คำอธิบาย
วีณา โรจนราธา (บรรณาธิการ). (๒๕๔๒). "พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐ". ใน ประชุมพงศาวดาร ฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม ๑ (น. ๒๐๘–๒๓๓). กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์. ISBN 9744192151. เป็นการนำฉบับ พ.ศ. ๒๔๕๗ มาตรวจสอบกับสมุดตัวเขียนสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์
ฉันทิชย์ กระแสสินธุ์, ปรีดา ศรีชลาลัย, และยิ้ม ปัณฑยางกูล (บรรณาธิการ). (๒๕๑๐). "ทรงพระกรุณาให้แต่งพระราชพงศาวดารย่อเมื่อปีวอก พ.ศ. ๒๒๒๓ ในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์". ใน ประชุมจดหมายเหตุ สมัยอยุธยา ภาค ๑ (น. ๙๓–๑๐๓). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์สำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรี. เป็นการพิมพ์ตามสมุดตัวเขียนสมัยธนบุรี
"พระราชพงษาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐ". (๒๔๕๗). ใน ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ ๑ (น. ๑๑๕–๑๓๘). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ไทย. เป็นการพิมพ์ตามสมุดตัวเขียนสมัยอยุธยากับธนบุรีประกอบกัน