รัฐธรรมนูญบริติช

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา


รัฐธรรมนูญบริติช
นายดิเรก ชัยนาม
พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ
พระยารามราชเดช (ม.ร.ว.ปาล นพวงศ์)
ณ เมรุวัดมกุฎกษัตริยาราม
วันที่ ๑๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๙๐รัฐธรรมนูญบริติช
นายดิเรก ชัยนาม
พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ
พระยารามราชเดช (ม.ร.ว.ปาล นพวงศ์)
ณ เมรุวัดมกุฎกษัตริยาราม
วันที่ ๑๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๙๐

 • พิมพ์ที่โรงพิมพ์พานิชศุภผล ถนนสำเพ็ง พระนคร
 • นายชวน ทรัพย์สุนทร ผู้พิมพ์และผู้โฆษณา
 • ๑๖ เมษายน ๒๔๙๐

บรรณานุกรม[แก้ไข]

 • ดิเรก ชัยนาม. (2490). รัฐธรรมนูญบริติช. พระนคร: โรงพิมพ์พานิชศุภผล. [นายดิเรก ชัยนาม พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพระยารามราชเดช (ม.ร.ว.ปาล นพวงศ์) ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม วันที่ 16 เมษายน พุทธศักราช 2490].

งานนี้ ปัจจุบันเป็นสาธารณสมบัติแล้ว เพราะลิขสิทธิ์ได้หมดอายุตามมาตรา 19 และมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งระบุว่า

ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นบุคคลธรรมดา
 1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
 2. ถ้ามีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์หมดอายุ
  1. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย หรือ
  2. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก ในกรณีที่ไม่เคยโฆษณางานนั้นเลยก่อนที่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายจะถึงแก่ความตาย
ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์
 1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น
 2. แต่ถ้าได้โฆษณางานนั้นในระหว่าง 50 ปีข้างต้น ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก