กาพย์เห่เรือ

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
กาพย์เห่เรือ มีฉบับต่าง ๆ ดังนี้
ที่ เอกสาร เนื้อหา
1 แบบสอนอ่าน จินตกระวีนิพนธ์ กรมศึกษาธิการ: กาพย์ห่อโคลงเห่เรือ. (2451). (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์อักษรนิติ์. กาพย์เห่เรือของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศไชยเชษฐ์สุริยวงศ์ และพระบาทสมเด็จพุทธเลิศหล้านภาลัย
2 ประชุมกาพย์เห่เรือ. (2460). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร. [พิมพ์เปนของแจกในงานศพนายพลเรือตรี พระยาราชสงคราม (กร หงสกุล) ปีมเสง นพศก พ.ศ. 2460]. คำนำของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ และกาพย์เห่เรือของ
  • เจ้าฟ้าธรรมธิเบศไชยเชษฐ์สุริยวงศ์
  • พระบาทสมเด็จพุทธเลิศหล้านภาลัย
  • พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  • พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และ
  • สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระนริศรานุวัดติวงศ์
3 ประชุมกาพย์เห่เรือ. (2464). (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร. [แจกในงานกฐินพระราชทานจางวางเอก พระยาประสิทธิ์ศุภการ (หม่อมหลวงเฟื้อ พึ่งบุญ) ผู้สำเร็จราชการมหาดเล็ก ณวัดเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี วันที่ 6 พฤศจิกายน พระพุทธศักราช 2464].
4 ธรรมธิเบศไชยเชษฐ์สุริยวงศ์, เจ้าฟ้า. (2468). "กาพย์เห่เรือ". ใน ประชุมกาพย์เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์ (น. 1–15). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร. (พิมพ์ในงารพระราชทานเพลิงศพหม่อมเจ้าหญิงประมวนทรัพย์ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย เมื่อปีฉลู พ.ศ. 2468). กาพย์เห่เรือของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศไชยเชษฐ์สุริยวงศ์
5 ธรรมธิเบศไชยเชษฐ์สุริยวงศ์, เจ้าฟ้า. (2505). "กาพย์เห่เรือ". ใน เจ้าฟ้าธรรมธิเบศ พระประวัติและบทร้อยกรอง (น. 25–45). กรุงเทพฯ: ห้างหุ้งส่วนจำกัดศิวพร. [พิมพ์ในการพระราชทานเพลิงศพพระยาเลขวณิชธรรมวิทักษ์ฯ ม.ว.ม. ป.ช. (เยี่ยม เลขะวณิช) ณ เมุรหน้าพลับพลาอิสริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2505].
6 อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพเรือเอก หลวงตะรีกลรักษ์ ป.ม. (บุนนาก เทศวิศาล). (2510). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ประยูรวงศ์. กาพย์เห่เรือของฉันท์ ขำวิไล และหรีด เรืองฤทธิ์
7 กาพย์เห่เรือ. (2513). พระนคร: โรงพิมพ์พระจันทร์. (พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพนางองุ่น วานิชสุวรรณ ณ เมรุวัดพระพิเรนทร พระนคร วันที่ 23 มีนาคม พุทธศักราช 2513). กาพย์เห่เรือของ
  • เจ้าฟ้าธรรมธิเบศไชยเชษฐ์สุริยวงศ์
  • พระบาทสมเด็จพุทธเลิศหล้านภาลัย
  • พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
8 ฉันท์ ขำวิไล. (2515). กาพย์เห่เรือพุทธประทีบบูชาพยุหยาตราทางชลมารคฉลอง 25 พุทธศตวรรษ. นครหลวงกรุงเทพธนบุรี: โรงพิมพ์พระจันทร์. (อนุสรณ์งานฌาปนกิจศพนายเส็ง เหรียญสุวรรณ นางลม้าย บุรณศิริ ณ เมรุวัดธาตุทอง ถนนสุขุมวิท วันที่ 16 มีนาคม พุทธศักราช 2515). กาพย์เห่เรือของฉันท์ ขำวิไล