วรรณกรรมต่างเรื่อง

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ตราของกรมศิลปากร
ตราของกรมศิลปากร
วรรณกรรมต่างเรื่อง
พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ
นางเทียบ เพชรพลาย (เร็วพลัน)
ณ เมรุวัดทองนพคุณ ธนบุรี
๘ พฤษภาคม ๒๕๐๕

ตราของกรมศิลปากร
ตราของกรมศิลปากร
วรรณกรรมต่างเรื่อง
พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ
นางเทียบ เพชรพลาย (เร็วพลัน)
ณ เมรุวัดทองนพคุณ ธนบุรี
๘ พฤษภาคม ๒๕๐๕


 • พิมพ์ที่โรงพิมพ์ธรรมบรรณาคาร ๒๕๕ สี่แยกประตูผี พระนคร
 • นายเซ้ง แซ่เตียว ผู้พิมพ์โฆษณา ๒๕๐๕

บรรณานุกรม[แก้ไข]

 • กรมศิลปากร (ผู้รวบรวม). (2505). วรรณกรรมต่างเรื่อง. พระนคร: โรงพิมพ์ธรรมบรรณาคาร. [พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพนางเทียบ เพชรพลาย (เร็วพลัน) ณ เมรุวัดทองนพคุณ ธนบุรี 8 พฤษภาคม 2505].

งานนี้ ปัจจุบันเป็นสาธารณสมบัติแล้ว เพราะลิขสิทธิ์ได้หมดอายุตามมาตรา 19 และมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งระบุว่า

ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นบุคคลธรรมดา
 1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
 2. ถ้ามีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์หมดอายุ
  1. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย หรือ
  2. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก ในกรณีที่ไม่เคยโฆษณางานนั้นเลยก่อนที่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายจะถึงแก่ความตาย
ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์
 1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น
 2. แต่ถ้าได้โฆษณางานนั้นในระหว่าง 50 ปีข้างต้น ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก